Tag: znečištění ovzduší

Zemědělství 12-09-2005

Zemědělství je druhým největším producentem skleníkových plynů

Podle statistického úřadu Eurostat je zemědělství v Evropské unii po energetice druhým největším znečišťovatelem ovzduší skleníkovými plyny.