Tag: znečištění

Doprava 16-03-2016

Aut na plyn přibývá, s podporou počítají i dotační programy

Na rozvoj čisté mobility lze čerpat peníze z evropských fondů, a to na infrastrukturu, vozidla pro veřejné dopravní podniky nebo obce a kraje a také na osvětu. Týká se to i zemního plynu, který má v Česku podporu díky dohodě mezi státem a plynárenskými firmami už deset let. Podle plynárenského svazu je o auta na stlačený zemní plyn (CNG) stále zájem.
Klimatická změna 11-12-2015

Emise z aut: EU chce čisté ovzduší i ochranu klimatu. Obě snahy se však nemusí doplňovat

Od začátku aféry automobilky Volkswagen v USA uplynuly více než dva měsíce a škodlivým emisím z aut se věnuje i EU. Pozornost se zaměřila i na jiné výrobce dieselů. Členské státy ale zmírnily podmínky nového testovacího systému, který se má zavádět už od příštího roku. Zároveň chce EU snižovat emise CO2, který neprospívá klimatu. Obě snahy však mohou podle některých názorů působit proti sobě.
Aktuálně v EU 29-09-2015

Emise z aut: výsledky testů se od reality liší čím dál víc

Evropa nemá pod kontrolou ani emise z aut, které znečišťují ovzduší, ani emise CO2, který přispívá ke změně klimatu. Tvrdí to bruselská nevládní organizace, která porovnala výsledky testování na emise oxidu uhličitého a skutečné údaje o spotřebě paliva. Nůžky mezi papírem a realitou se podle ní otevírají čím dál víc. EU se přitom chystá jednat o nových cílech pro snižování CO2 z aut.
Klimatická změna 09-01-2013

Kvalita ovzduší se podle Evropanů zhoršuje, Češi nejsou tak kritičtí

Evropané pozorují zhoršení kvality ovzduší a domnívají se, že EU by se tím měla více zabývat. Vyplývá to z průzkumu, který Evropská komise publikovala tento týden. Česká veřejnost hodnotí změny v kvalitě ovzduší nejpozitivněji ze všech 27 států. Skoro polovina dotázaných Čechů si také myslí, že by problémy s ovzduším měly být řešeny hlavně přísnější regulací průmyslových činností.
Digitální agenda 27-07-2011

EU se chystá zpřísnit emisní limity u plachetnic a skútrů

Výrobci a dovozci plachetnic, motorových člunů, katamaránů nebo vodních skútrů budou muset v budoucnu plnit přísnější emisní limity u znečišťujících látek. Podle návrhu směrnice, který včera představila Evropská komise, dojde také ke zpřísnění některých bezpečnostních požadavků.
Digitální agenda 08-06-2011

Státy EU budou moci zvýšit mýtné kvůli znečišťování životního prostředí

Nákladním dopravcům se možná v některých zemích EU brzy zvýší mýtné. Evropský parlament totiž včera podpořil vznik směrnice, která státům umožní započítat do mýtného některé externí náklady jako je znečišťování životního prostředí, hluk nebo dopravní zácpy. Nová pravidla mají po celé Unii platit nejpozději do dvou let.
Klimatická změna 21-12-2010

EU a Švýcarsko budou jednat o společném trhu s emisemi

Evropská unie a Švýcarsko zahájí v příštím roce rozhovory o společném trhu s emisními povolenkami. Ministři životního prostředí sedmadvacítky k tomu včera (20. prosince) udělili mandát Evropské komisi.
20-08-2010

Nová výzva v OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti snižování průmyslového znečištění v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Klimatická změna 28-07-2010

Mnohaletý maratón končí: IPPC přijata

Poslanci Evropského parlamentu schválili kompromisní verzi směrnice o průmyslovém znečištění a ukončili tak skoro tříletý proces hledání shody mezi Parlamentem, Komisí a Radou. Nová směrnice se bude implementovat během dalších dvou let.
Energetika 09-07-2010

Nová směrnice o průmyslových emisích: energetici jásají

Evropský parlament tento týden schválil kompromisní znění směrnice o průmyslových emisích, která zpřísňuje ekologické limity pro velké průmyslové podniky. Končí tak dlouhá bitva mezi industriální a zelenou lobby.
Energetika 23-06-2010

Kompromis směrnice o znečištění dává výjimku teplárnám a uhelným elektrárnám

Zástupci Evropského parlamentu a členských států se minulý týden shodli na kompromisním znění směrnice o průmyslovém znečištění. Zpřísnily se v něm limity pro znečištění ovzduší, půdy a vody, ale velké podniky, jejichž výroba je založena na procesu spalování, získaly k nelibosti ekologů odklad do roku 2020.
Energetika 06-05-2010

Parlamentní výbor schválil přísnější pravidla pro průmyslové znečištění

Europoslanci v parlamentním výboru pro životní prostředí včera podpořili pozměňující návrh, který by národním orgánům neumožňoval udílet průmyslovým podnikům tak rozsáhlé výjimky z pravidel pro znečištění ovzduší jako jsou ty, které požadují vlády zemí EU.
Digitální agenda 12-10-2009

Pustí se poslanci do debaty o nových limitech pro CO2?

Evropští zákonodárci se pustili do boje proti omezování emisí CO2, které chtějí ve směrnici o prevenci a omezení znečišťování vidět ekologové. Poslanci se však obávají, že by to odsoudilo celý návrh zákona k jistému nezdaru.
Digitální agenda 01-07-2009

MPO: Chceme podniky lépe informovat o průmyslových emisích

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) včera spustilo nový portál www.ippc.cz, který si klade za cíl zlepšit informovanost českých podnikatelů o systému integrované prevence znečištění (IPPC). Do tohoto schématu spadá v Unii většina velkých průmyslových provozů.

Shoda nad průmyslovým znečištěním v Radě, problémem bude Parlament

Ministři životního prostředí se dohodli na podobě směrnice o prevenci a omezení znečišťování (IPPC), do níž se včlení celkem sedm již existujících směrnic. Zatímco většina pozorovatelů kompromis považuje za úspěšné završení českého předsednictví v oblasti životního prostředí, ekologové si stěžují na malou ambicióznost IPPC.

Omezí ministři životního prostředí průmyslové znečištění?

Hlavním bodem jednání Rady ministrů životního prostředí, která zítra probíhá v Lucemburku, bude jednání o směrnici o průmyslových emisích. Ta má chránit evropské vody, půdy a ovzduší před znečištěním způsobeným průmyslovou produkcí. Mezi další témata Rady patří biodiverzita, změna klimatu, nakládání s biologickým odpadem nebo ochrana půd.

Parlament chce přísnější limity pro znečištění ovzduší

Poslanci Evropského parlamentu včera znovu podpořili limity pro znečištění ovzduší průmyslovými podniky. Systém přidělování povolenek by měl být ale flexibilnější než dosud.

Ministři pro životní prostředí ladili svůj postoj k ochraně klimatu.

V pozdních pondělních hodinách představil Martin Bursík, český ministr pro životní prostředí, výsledky celodenního jednání Rady pro životní prostředí, které předsedal.
Eurozóna 15-04-2008

EU zpřísnila pravidla pro kvalitu ovzduší

Ministři EU schválili novou směrnici, která v celé Evropské unii stanovuje nové závazné limity pro emise jemných částic prachu v ovzduší, které způsobují dýchací obtíže a které podle odhadů snižují střední délku života až o tři roky.
Digitální agenda 21-09-2007

V Evropě se schyluje k bitvě o silniční poplatky

Evropská komise by v dohledné době ráda přišla s univerzálním rámcem, který by donutil řidiče a cestující platit za negativní dopady dopravy na okolí – včetně znečištění ovzduší, dopravních nehod a dopravních zácep. Mezi výrobci motorových vozidel a zastánci jiných způsobů dopravy ale neexistuje shoda o povaze a velikosti těchto nákladů.
Digitální agenda 19-09-2006

Poslanci EP pozdrželi aplikaci nových limitů pro znečištění u motorových vozidel

Parlamentní výbor pro životní prostředí se shodla na nových pravidlech pro znečišťování způsobené automobily. Povinnost výrobců aut snižovat emise škodlivých látek tak začne u nových vozidel platit až od roku 2011.
Aktuálně v EU 07-09-2006

Komise chce strategii ochrany životního prostředí Středozemního moře

Evropská komise představila své plány týkající se zlepšení ochrany životního prostředí ve Středomoří.
Biopaliva 22-12-2005

EU požaduje čistá vozidla

Evropská komise navrhla novou legislativu, která si klade za cíl podpořit výrobce „čistých“ vozidel a tím snížit emise v dopravě.
Aktuálně v EU 04-11-2005

EK kritizuje členské země EU za pomalou implementaci směrnice o kontrole emisí

Evropská komise včera zveřejnila zprávu týkající se implementace směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC Directive). Kritizuje v ní členské státy za pomalou implementaci směrnice.