Tag: žen

Aktuálně v EU 02-07-2015

Skloubení rodiny s profesí naráží v Evropě na stereotypy

Evropská komise stáhne návrh směrnice o mateřské dovolené, který si za několik let nezvládl získat podporu členských států a Evropského parlamentu, a nahradí jej chytřejším a komplexnějším přístupem. Dá se však předpokládat, že při tom bude narážet na zažité stereotypy o skloubení profesního a rodinného života, které jsou typické pro některé evropské země.
Aktuálně v EU 29-06-2015

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy

Čemu se v uplynulých dvou týdnech věnovaly přední evropské think-tanky a akademické instituce? V pravidelném přehledu ty nejzajímavější analýzy pro čtenáře EurActivu zpracovává český think-tank Evropské hodnoty.

Pomáhají kvóty ženám, nebo jim naopak škodí?

Návrh směrnice, který představila v listopadu minulého roku Evropská komise a který by měl vést ke zvýšení počtu žen ve vedení velkých firem, v posledních měsících zintenzívnil diskuzi o tom, zda jsou kvóty tou správnou cestou, jak dosáhnout rovnosti mezi muži a ženami. Může kvóta sloužit jako prostředek, který bude pozici žen za určitých podmínek znevažovat, nebo jim naopak pomůže ke spravedlivějšímu přístupu na trhu práce?

Anna Kárníková: Ženy jsou na trhu práce stále v nevýhodě

Malé množství flexibilních pracovních pozic, nedostatek míst v jeslích a školkách či stále ještě hluboko zakořeněné představy o tradiční roli muže a ženy. To jsou podle vědecké pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupením v České republice, Anny Kárníkové jedny z hlavních faktorů, které ztěžují pozici žen na trhu práce. EurActiv si s ní povídal mimo jiné i o kvótách nebo o nadcházejícím Kongresu žen.

Vláda je proti směrnici usilující o větší zastoupení žen ve firmách, je ČR výjimkou?

Na adresu návrhu směrnice, která by měla zaručit vyrovnanější zastoupení obou pohlaví v dozorčích orgánech velkých firem, zatím v České republice příliš kladných hlasů nezaznívá. Postavila se proti němu jak Vláda České republiky, tak i poslanecký Výbor pro evropské záležitosti. Proč je český postoj diametrálně odlišný například od přístupu skandinávských zemí? A měla by se EU či čeští zákonodárci podobnou problematikou vůbec zabývat?

Elisabeth Hlavac: Kvóty pro počet žen ve stranách jsou dobrým řešením

Kvóta zaručující rovné zastoupení mužů a žen v politice, kterou skoro před třiceti lety zavedla rakouská sociální demokracie, pomohla zlepšit klima ve straně a změnila také pohled politiků-mužů na některá politická témata, říká v rozhovoru pro EurActiv rakouská politička a bývalá europoslankyně Elisabeth Hlavac (SPÖ). Redakce si s ní povídala o tom, jak vůbec taková kvóta funguje a proč by se jí měly inspirovat i české politické strany.
Digitální agenda 13-07-2012

Pomůžou českým firmám kvóty pro počet žen v jejich vedení?

Přes snahu Evropské komise pracuje ve vrcholovém managementu evropských podniků pouze 12 % žen. Pomoci by jim mohla plánovaná kvóta, podle které by mělo být v nejvyšším vedení firem do roku 2015 minimálně 30 % žen. S tímto nařízením však nesouhlasí významné české managerky ani česká veřejnost.
Digitální agenda 17-04-2012

Postavení žen se zlepšuje, ale státy nejsou schopny využít jejich potenciál

Přestože se v uplynulých letech rozdíly mezi ženami a muži v Evropské unii snižují, hlavní výzvy, jako je například nižší participace žen na trhu práce, platové rozdíly nebo menší zastoupení ve vedení společností a veřejných funkcích, se nemění. Vyplývá to ze zprávy, kterou včera zveřejnila Evropská komise.
Aktuálně v EU 15-07-2011

Belgie zakázala ženám nosit burky

Od příštího týdne začne v Belgii, druhé členské zemi EU po Francii, platit zákon, který zakazuje ženám zahalovat si na veřejnosti tvář. Pokud žena neuposlechne, hrozí jí pokuta a několikadenní pobyt za mřížemi.

Česko v Radě EU pomůže poslat mateřskou k ledu

Podle informací EurActivu bude Česká republika na zítřejší Radě ministrů práce a sociálních věcí v Lucemburku jednou ze skupiny zemí, která se chystá potopit připravovanou směrnici o mateřské dovolené. Státům se nelíbí především pozměňovací návrhy europoslanců, kteří požadují zvýšení minimální délky mateřské ze 14 na 20 týdnů a plnou výši platu po celou dobu dovolené.

ČR má k cíli pro počet dětí v jeslích výhrady

Ministři práce a sociálních věcí budou dnes dopoledne v Bruselu řešit jak zvýšit zaměstnanost matek s malými dětmi. Součástí takzvaného Paktu pro rovné postavení žen a mužů se mají podle informací EurActivu stát i Barcelonské cíle, které mimo jiné počítají s navýšením počtu nejmenších dětí v „zařízeních kolektivní péče“ na 33 %. Česká republika má ale pochybnosti.
Digitální agenda 23-09-2010

Nová strategie EU pro rovnost žen a mužů vyvolává rozpaky

Veřejnost a příslušné organizace novou pětiletou strategii na podporu genderové rovnosti, kterou Komise představila před několika dny (21. září), přijaly s otevřenou náručí. Zároveň však vyjádřily obavy, aby v budoucnosti nezůstalo pouze u slov – dokument je podle nich příliš obecný a postrádá konkrétní praktické návrhy.
Digitální agenda 15-07-2010

Více žen na vedoucích pozicích? Ano, říká Komise

Mezi vrcholovými manažery ve velkých evropských soukromých společnostech najdeme jen 10 % žen. Evropská komise proto zvažuje předložit legislativní návrh, který by s touto genderovou disproporcí zatočil.
Sociální politika 04-07-2007

Sociální otázky patří do hlavní agendy portugalského předsednictví

Deset let poté, co byla odstartována Evropská strategie zaměstnanosti, označilo portugalské předsednictví pracovní místa a sociální záležitosti za své největší priority.
Sociální politika 03-04-2007

ČR zahájila Evropský rok rovných příležitostí

Včera byl v České republice oficiálně zahájen Evropský rok rovných příležitostí, který Evropská unie vyhlásila na tento rok. Cílem této iniciativy je podpořit nediskriminační a rovné zacházení se všemi občany.

EP chce zajistit dodržování rovnoprávnosti mezi muži a ženami

Poslanci Evropského parlamentu (EP) včera schválili podnět o dodržování principu rovných příležitostí pro muže a ženy. Parlament tak chce přispět k debatě o „Plánu na zrovnoprávnění žen a mužů 2006 – 2010“, který Evropská komise zveřejnila v březnu loňského roku.
Budoucnost EU 14-02-2007

Dodržování práv žen v Turecku není uspokojivé, tvrdí Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu převážnou většinou schválili zprávu nizozemské kolegyně Emine Bozkurt (PES). Zpráva upozorňuje na nedostatečný pokrok v oblasti uplatňování nového tureckého trestního zákoníku, který vstoupil v planost v červnu 2005.