Tag: zemědělská Archives

 • Decentralizace, subsidiarita a partnerství: cesta, kterou nabízí Společná zemědělská politika

  Názory | Zemědělství 30-11-1999

  Jedna z nejcitlivějších oblastí evropského zemědělství, se v současné době potýká s celou řadou zásadních problémů, které odhalují, že zemědělství není v dobrém stavu a že provést určité kroky k nápravě je nezbytné. Evropské společenství si je nutnosti modifikace systému založeného na regulaci cen a trhu komodit, jehož kořeny sahají až do poválečného období poznamenaného zoufalým nedostatkem potravin, vědomé už od konce šedesátých let. V průběhu dalších desetiletí, kdy se evropská produkce potravin ukázala nejen jako dostatečná, ale dokonce nadbytečná, byly nastartovány mechanismy strukturálních změn, které měly vést k modernizaci a urychlit přizpůsobení zemědělského systému tržním podmínkám.

 • Klaus potvrdil novelizovaný zákon o prodeji zemědělské půdy cizincům z ostatních zemí EU

  Články | Digitální agenda 30-11-1999

  Prezident Václav Klaus včera podepsal novelu devizového zákona, který se týká možnosti koupě zemědělské a lesní půdy cizinci z ostatních států Evropské unie. K zákazu koupě objektu k bydlení po dobu pěti let a zemědělských objektů po dobu sedmi let tak přibyla další tříletá ochranná lhůta – aby si cizinci mohli takovou půdu koupit, budou muset v Česku bydlet tři roky.

 • Evropský parlament diskutuje o financování zemědělství

  Články | Budoucnost EU 30-11-1999

  Zpravodaj EP pro budoucí finanční perspektivu Reimer Böge navrhl, aby se Společná zemědělská politika spolufinancovala z národních rozpočtů.