Tag: zemědělská

Česká republika říká důrazné NE omezování zemědělských podpor pro velké farmy

Otázka dotací velkým podnikům se stala vděčným tématem debat jak uvnitř Evropské komise, tak i v evropském tisku a mezi odbornou i laickou veřejností. Většinou bohužel převládla zjednodušená představa, že velké zemědělské podniky musejí být a priori bohaté a podpory vlastně nepotřebují. Tisk často hovoří o milionářích, kteří pobírají evropské dotace, ale situace ve řadě zemí je zcela jiná.
Zemědělství 02-01-2008

Společná zemědělská politika pod tlakem

Aktuální růst cen zemědělských výrobků vede k přehodnocení společné zemědělské politiky (SZP). Může se SZP, která vznikla po II. světové válce, přizpůsobit novým tržním podmínkám?
Zemědělství 11-12-2007

Tentokrát je přesvědčíme

Nad vývojem postoje nejsilnější vládní strany k reformě Společné zemědělské politiky (SZP) se v Respektu zamýšlí Ondřej Kundra. Ministr zemědělství Petr Gandalovič v současné době již nehovoří o škrtech v rozpočtu SZP, ale o odklonu od přímých plateb k financování rozvoje venkova. Jakou má šanci uspět doma i v EU?
Obchod a export 19-04-2005

Miller, pěstuj pšenici. Zemědělci se topí ve vlastním zrní – a my s nimi

Záchranná síť se mění v lepkavou past a úředníci začínají mít neklidné spaní. Mají na krku statisíce tun nepotřebné pšenice a dost možná také žaloby rozlícených zemědělců, kteří mají pocit, že naletěli. První sezona strávená pod křídly společné zemědělské politiky Evropské unie končí fiaskem. Jako z udělání byla totiž vloni dobrá úroda.
Zemědělství 30-11-1999

Decentralizace, subsidiarita a partnerství: cesta, kterou nabízí Společná zemědělská politika

Jedna z nejcitlivějších oblastí evropského zemědělství, se v současné době potýká s celou řadou zásadních problémů, které odhalují, že zemědělství není v dobrém stavu a že provést určité kroky k nápravě je nezbytné. Evropské společenství si je nutnosti modifikace systému založeného na regulaci cen a trhu komodit, jehož kořeny sahají až do poválečného období poznamenaného zoufalým nedostatkem potravin, vědomé už od konce šedesátých let. V průběhu dalších desetiletí, kdy se evropská produkce potravin ukázala nejen jako dostatečná, ale dokonce nadbytečná, byly nastartovány mechanismy strukturálních změn, které měly vést k modernizaci a urychlit přizpůsobení zemědělského systému tržním podmínkám.