Tag: zateplování

Nová zelená úsporám vyplácí peníze na úspory energie, zpoždění má ČR s čerpáním fondů EU

Ze šestileté kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám budou tento týden vyplaceny první peníze na úspory energie v rodinných domech. Pomalu se rozbíhá také čerpání peněz z evropských fondů, se kterým má Česko dvouleté zpoždění. Hrozí proto, že nesplní evropský cíl pro zvyšování energetické účinnosti.

Česko musí energetické úspory podporovat smysluplně, píše znovu Evropská komise

Na uspořené energii má stát projekt evropské energetické unie. Také samotné Česko vidí v energetické účinnosti smysl. Nechce ale, aby mu do nastavení pravidel příliš zasahoval Brusel. Dosavadní podpora energetických úspor ovšem v České republice nebyla moc efektivní, uvádí Evropská komise v každoroční analýze hospodářského vývoje.

Jsou pasivní domy drahé? Záleží na zkušenostech i „zdravém rozumu“

Výstavba energeticky účinných domů je podle některých developerů moc drahá, a zvyšuje tak cenu bytů. Jiné firmy ale tvrdí, že se zkušenostmi je možné stavět levně i pasivní domy, ve kterých navíc lidé ušetří za energie. Podle odborníků leží klíč v dobře rozmyšleném projektu a kvalitním provedení stavby.

Česko hledá peníze, které pomohou snížit spotřebu energie podle požadavků EU

Asi 60 miliard korun by mohla Česká republika získat z evropských fondů na to, aby v příštích letech ušetřila více energie v budovách. Další peníze mohou směřovat do průmyslu. Bude ale financí dost? Záleží to také na výnosech z prodeje emisních povolenek. Pokud budou nízké, bude muset vláda hledat peníze jinde.

Vláda zjistila, kolik budov jí patří. Teď je bude zateplovat

Ministerstva a další ústřední úřady budou v příštích letech povinně renovovat své budovy. Dbát přitom musí na úspory energie. Po Česku i dalších členech EU to vyžaduje směrnice o energetické účinnosti. České úřady ale musely nejprve zjistit, kolik budov jim patří a kterých z nich se bude povinnost týkat.

Víc peněz na zateplování bytovek MMR z fondů EU nedá

Firmy z oboru šetrného stavebnictví kritizují ministerstvo pro místní rozvoj, že špatně nastavilo operační program, ze kterého se mají mimo jiné financovat energeticky úsporné renovace bytovek. Žádají například, aby ministerstvo pro zateplování vyčlenilo vyšší částku. To prý ale nejde, protože peníze by pak nezbyly na další oblasti. Resort se brání i dalším výtkám.

Startují další dotace v Nové zelené úsporám, hraje se i o evropské peníze

Zítra (1. dubna) začíná další kolo pro zájemce o dotaci na úspornou renovaci rodinného domu. Pokračuje Nová zelená úsporám. Bytovky a veřejné budovy pak mají peníze na zateplování a další úpravy dostávat z evropských fondů. Celkově by prý Česko mohlo na úsporné renovace dostat víc peněz. Závisí to na nastavení operačních programů a osudu evropských emisních povolenek.

Stavitelé: Ministryně Jourová musí vylepšit nastavení fondů pro zateplování bytovek

Úsporné renovace budov má v České republice financovat několik operačních programů evropských fondů. Ministerstvo průmyslu i životního prostředí si podle aliance firem z oboru šetrného stavebnictví vedou se svými programy dobře. Vylepšení ale potřebuje program, který má na starosti ministerstvo pro místní rozvoj a který má poskytovat peníze na renovace bytových domů.

O těžebních limitech nemá vláda jasno, ochrana obcí z programu vypadla

Vláda má dnes (12. února) večer schválit programové prohlášení. Na stole leží i několik témat z energetiky. Vláda chce například snižovat energetickou náročnost země. S výstavbou nových bloků Temelína se nejspíš teprve uvidí. Jasno není ani okolo územních limitů pro těžbu uhlí. Ekologové kritizují programové prohlášení kvůli chybějící záruce ochrany pro ohrožené obce.

Řada českých firem se na úspory energie dívá nedůvěřivě

Tepelná izolace se dá v průmyslu využít jak pro výrobní procesy, tak pro budovy, které k podniku patří. Uspořit se tak prý dá i polovina energie. Úspory je možné financovat díky úvěrům nebo z evropských peněz. Tento potenciál využívají i české průmyslové podniky, řada firem prý ale na „zateplování“ hledí s nedůvěrou.

Investice do úspor energie: chytrý krok, nebo drahá legrace?

ČR plánuje do roku 2020 ušetřit tolik energie, kolik ročně vyrobí Temelín. Vede ho k tomu směrnice o energetické účinnosti, kterou bude letos přejímat do svých právních předpisů. Celkem bude muset Česko najít 180 miliard korun, aby mohlo do úspor investovat, uvedly Hospodářské noviny. Může na tom i ušetřit?

Stát musí renovovat své budovy, podle EU má šetřit energií

Od příštího roku mají ve členských zemích EU začít povinné rekonstrukce některých budov státní správy. Nařizuje to směrnice o energetické účinnosti. Nakonec se má povinnost týkat jen staveb, ve kterých sídlí ústřední orgány, jako jsou ministerstva. Původně to měly být všechny veřejné budovy. Může plnění povinností narazit na „tradiční“ nechuť vůči nařízením shora?

Díky zateplování může šetřit i průmysl, ukazuje studie

Povědomí o možných úsporách energie v průmyslu je slabé, domnívá se evropská nadace zaměřená na otázky energetické účinnosti. Podle studie, která má vyjít příští týden, přitom může hodně dokázat „pouhé“ využívání izolačních materiálů. „Zateplování“ výrobních zařízení prý může evropským podnikům ušetřit miliardy eur.

Na úspory energie v podnicích lze využít úvěry i fondy EU

Letošní výhled Mezinárodní energetické agentury opět zdůraznil význam energetické účinnosti pro světovou energetiku. Také z hlediska investic se prý jedná o perspektivní odvětví. Jak je ale konkrétně možné energetické úspory financovat? Podnikům se podle odborníků nabízejí různé možnosti.

Zateplování podpoří vedle Nové zelené úsporám i peníze EU

Nová zelená úsporám nabídne od začátku příštího roku do roku 2020 dotace ve výši 27 miliard korun. Použít je bude možné nejdříve pro energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, od roku 2015 pravděpodobně i pro bytové domy a budovy veřejné služby. V příštích sedmi letech je ale možné také vyčerpat až 75 miliard korun z evropských fondů. Vláda by se tak měla podle stavebních firem zaměřit na efektivní čerpání.

Má ČR šetřit energii spíše v budovách, nebo v průmyslu?

Uplynul rok od schválení směrnice o energetické účinnosti. Česko, podobně jako ostatní státy EU, už odevzdalo návrh na svůj vnitrostátní cíl pro snižování spotřeby energie. Průmyslníci a neziskové organizace se na cíl dívají rozdílně. Jedni spatřují potenciál pro úspory hlavně v průmyslu, druzí pak v budovách.

Vyšší účinnost pobízí k další spotřebě, pochopení efektu prý zlepší klimatickou politiku

Díky novým technologiím je možné v řadě oblastí lidského života šetřit energií. Vyšší efektivita ale někdy paradoxně vede k další spotřebě, a to zejména tam, kde dosud lidé nemohli energii využívat naplno. Jev zvaný rebound effect by v budoucnu mohl ovlivňovat politiky na podporu energetických úspor. Studie zaměřená na tento problém vzniká i v České republice.

ČR mapuje svůj potenciál pro úspory energie v budovách

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době mapuje, jaký má Česko potenciál pro úspory energie v budovách. Na podzim by měla být známa výsledná data, do konce dubna příštího roku má ČR Evropské komisi odevzdat dlouhodobou strategii pro energeticky úsporné renovace. Očekávají se překážky v oblasti financování a koordinace mezi jednotlivými rezorty.

Nové zelené úsporám by prý prospělo více stability

V srpnu bude vyhlášena první výzva programu Nová zelená úsporám, který má podporovat úsporné renovace a výstavbu budov. Oproti starší verzi programu má prý některé výhody, například více dbá na podporu celkových renovací. Na druhé straně může program způsobovat výkyvy na trhu, tvrdí kritici.

Pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov se budou měnit, otázka je jak

Průkazy energetické náročnosti budov by mohly být nahrazeny fakturami za energie, navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se dvěma poslanci ODS. Nebo by se mohla pravidla pro jejich zpracovávání zjednodušit jinak – třeba výjimkou pro budovy postavené před rokem 1947, tvrdí firmy ze sektoru šetrného stavebnictví. Sněmovna by měla novelu zákona o hospodaření energií projednávat už tento týden.

Změna v pravidlech pro PENB prý může ohrozit čerpání fondů EU na zateplování

Místo průkazů energetické náročnosti budov by mohli vlastníci nemovitostí v budoucnu předkládat vyúčtování za energie. Podle ministra průmyslu Martina Kuby to má být jednodušší a levnější. Ozývají se ale také obavy, že novinka by mohla ohrozit čerpání evropské podpory pro energetické úspory v budovách.

Mohou vyúčtování za energie nahradit průkazy energetické náročnosti budov?

Namísto průkazů energetické náročnosti by mohli v budoucnu vlastníci nemovitostí předkládat kupujícím nebo nájemcům roční vyúčtování za energie. Podle ministerstva průmyslu je to dostatečná náhrada, která navíc snižuje administrativní zátěž. Podle odpůrců návrhu je ale informační hodnota průkazů vyšší. Změny v nedávno přijatém zákoně jsou prý navíc špatným signálem pro trh.

Energetické průkazy budov by mohly mít svůj centrální registr

Od začátku týdne platí nová vyhláška pro průkazy energetické náročnosti budov. Ty mají poskytovat informace o spotřebě energie v budově, a jsou tak jedním z nástrojů pro zvyšování energetické účinnosti. Podle dostupných informací se uvažuje o tom, že by vznikl centrální registr, který by údaje z PENB shromažďoval.

Pro výpočet energetických úspor jsou třeba přísnější pravidla, tvrdí studie

Evropská legislativa po členských zemích v příštích letech vyžaduje plnění určitých standardů pro energetickou náročnost budov. Podle nové studie by ale měla platit důslednější pravidla pro výpočet energetických úspor. Bez nich prý hrozí, že státy nedokážou své závazky splnit.