Tag: začleňování

sociální politika
Aktuálně v EU 03-05-2017

Unie otevírá diskusi o sociální dimenzi EU

Evropská komise otevřela debatu o sociální dimenzi EU. Co vlastně sociální politika zahrnuje, jak se vyvíjela na evropské úrovni a jaká je její budoucnost? Názory na další prohlubování sociální politiky EU se liší.
Sociální politika 10-03-2011

Evropský parlament vyzývá Unii ke společné strategii na začlenění Romů

Evropský parlament se včera (9. března) postavil za celoevropskou strategii na podporu sociálního začleňování romských komunit. Evropská komise ale trvá na tom, že tato problematika by měla být odpovědností vlád jednotlivých členských států Evropské unie.
30-12-2009

MPSV otevřelo novou výzvu v OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
28-12-2009

Výzva k předkládání projektů v oblasti sociálního začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Dobrá zpráva

A je to na světě: ministr pro lidská práva Michael Kocáb představil slibovanou vládní Koncepci romské integrace do roku 2013. Dokument je označován jako strategický a včera ho odsouhlasila vláda. Jeho význam podtrhuje pečlivě vypracovaných sedmdesát stránek, které v popisu „romského problému“ a jeho navrhovaných řešení nezapomínají snad vůbec na nic.
Sociální politika 30-09-2009

Podle expertů stále nejsme schopni řešit sociální vyloučení Romů

Konference EU Platform for Roma Inclusion, jejímž cílem je podporovat začleňování Romů do většinové společnosti ve státech EU, se v pondělí 28. září sešla již podruhé. Odborníci kritizují zejména neschopnost na lokální úrovni realizovat politiky zaměřené na romskou populaci a oddělování romských programů od programů podpory běžných sociálních služeb.
10-07-2009

MPSV otevřelo první výzvu v oblasti sociální integrace

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
17-02-2009

MPSV vyhlásilo další výzvu v rámci OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo třicátou výzvu na podporu sociální integrace a sociálních služeb v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

První evropský „Summit o Romech“ vyvolal pozornost, ale také polemiku

První summit zaměřený na problematiku života romských komunit v EU, jehož pořadatelem byl evropský komisař pro sociální otázky Vladimír Špidla, vyvolal sice velkou pozornost, ale jeho výsledky jsou spíše skromné.
Sociální politika 16-09-2008

Neziskové organizace chtějí od „Summitu o Romech“ konkrétní výsledky

Lidskoprávní sdružení vyzvala Evropskou komisi, aby se zdržela prázdných slov a přišla na prvním evropském „Summitu o Romech“, který se koná dnes v Bruselu, s konkrétní strategií, která by nabídla řešení problémů, s nimiž se v Evropě potýká romská populace.
27-03-2008

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na integraci příslušníků romských lokalit

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo novou výzvu k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Eurozóna 26-02-2008

Zaměstnanost v EU stále roste

Počet pracovních míst v Evropské unii stále roste. Mají-li ale z tohoto pokroku mít prospěch všichni, je zapotřebí vyvíjet další úsilí, říká v sérii čerstvě zveřejněných zpráv Evropská komise.
Sociální politika 07-02-2008

Vznikla Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

V únoru 2008 zahájila svoji činnosti Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Úkolem agentury je zlepšit životní podmínky romské populace a usilovat o její začleňování do společnosti.
Sociální politika 18-10-2007

Komise navrhuje strategii na vymýcení chudoby

Evropská komise ve svém novém sdělení předložila členským státům několik návrhů týkající se způsobu integrace lidí, kteří žijí na okraji společnosti, na pracovní trh, aby se splnil Lisabonský cíl na vymýcení chudoby.
Sociální politika 07-06-2007

EU: Imigrace by měla zaplnit volná pracovní místa

Portugalsko, které bude od července předsedat EU, prohlásilo, že bude usilovat o „realistický“ přístup k legální migraci – té, která se vedle přísných hraničních kontrol zabývá sociálním začleňováním – aby se vyřešil problém s nedostatkem pracovních míst.
Evropské fondy 29-03-2007

Komise by měla věnovat pozornost sociálnímu vyloučení v systému SF, tvrdí EAPN

Evropská síť proti chudobě (EAPN) žádá Evropskou komisi, aby v systému čerpání strukturálních fondů v jednotlivých členských zemí EU na léta 2007–2013 nebyla opominuta problematika sociálního vyloučení a chudoby.
Sociální politika 27-03-2007

SKOK pořádá konferenci o poskytování sociálních služeb

Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK) organizuje konferenci na téma „Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách“. Konference se uskuteční 16. května 2007.
Sociální politika 13-03-2007

Evropská rada zdůraznila sociální dimenzi evropské agendy

Setkání nejvyšších představitelů členských států EU v Bruselu 8.–9. března nepřineslo pouze dohodu v oblasti klimatických změn a lepší regulaci, ale také zdůraznění sociální dimenze evropské politiky.
Sociální politika 06-03-2007

EAPN vyzvala k posílení sociální dimenze Lisabonské strategie

EAPN včera zveřejnila dopis, ve kterém vyzývá nejvyšší představitele členských zemí EU, aby na jarním summitu Evropské rady přijali účinná opatření na posílení sociální dimenze obnovené Lisabonské strategie.
Evropské fondy 27-02-2007

NROS vyhlásila 3. výzvu v rámci OP RLZ a JPD 3

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila třetí výzvu týkající se opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti hlavní město Praha (JPD 3).
Sociální politika 20-12-2006

NNO podrobí nadcházející předsednictví EU zkoušce

Evropské nevládní neziskové organizace (NNO) zabývající se sociálními otázkami vytvořily seznam devíti bodů, na jejichž základě budou hodnotit německé předsednictví EU.
Evropské fondy 23-04-2004

První pracovní verze 1. kapitoly Národního akčního plánu sociálního začleňování (NAPSI)

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na svých webových stránkách zveřejnilo pracovní verzi 1. kapitoly NAPSI.