Tag: výzva

Evropské fondy 10-04-2013

Obce mají obavy, že dotace EU skončí v megalomanských projektech

Téměř 600 českých obcí a měst se obává, že v příštím programovém období 2014-2020 budou prostředky z evropských fondů rozdělovány nespravedlivě a budou končit v samoúčelných projektech, které nemají žádnou přidanou hodnotu. Dnes (10. dubna) proto po celé republice vyvěšují modré protestní tabule s přeškrtnutými hráběmi.
28-02-2011

Nová výzva v ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod uvedla novou výzvu v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury.
09-02-2011

Výzva MPSV v oblasti Sociální ekonomika

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
04-02-2008

Regionální rada NUTS II Moravskoslezsko otevřela další oblasti podpory pro předkládání žádostí o podporu

Regionální rada regionu soudržnosti vyhlásila v pátek 1. února další výzvy v pěti oblastech podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
30-01-2008

Regionální rada NUTS II Severozápad vyhlásila 1. výzvu

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad byl spolu s dalšími regionálními operačními programy slavnostně podepsán zástupci Evropské komise a České republiky v polovině prosince loňského roku v Praze. Program se zaměřuje na zejména na zlepšení dopravní dostupnosti regionu, jeho dopravní propojení, dále na...
Evropské fondy 30-11-2005

Magistrát hl. m. Prahy organizuje semináře pro 4. výzvu programu JPD 2

Odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie Magistrátu hlavního města Prahy se rozhodl uspořádat dva semináře pro potenciální žadatele o finanční podporu v rámci 4. výzvy Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti hl.m. Praha (JPD 2).
Evropské fondy 03-11-2005

Hlavní město Praha vyhlásilo 3. výzvu v rámci JPD 3

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil 3. výzvu k předkládání žádostí v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti hlavní město Praha (JPD 3). Výzva se týká opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
Evropské fondy 15-09-2005

Úřad práce v Olomouci vyhlásil 2. výzvu v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Úřad práce v Olomouci včera vyhlásil 2. kolo výzvy pro grantové schéma Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací.
Evropské fondy 07-09-2005

MPSV vyhlásilo 2. kolo výzvy v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil včera druhé kolo výzvy pro grantové schéma Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a integraci specifických cílových skupin.
Digitální agenda 11-07-2005

Praha vyhlásila 1. kolo výzvy na rozvoj malých a středních podniků

Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlásila první kolo výzvy pro předkládání projektů v rámci dílčího opatření 2.2.1 „Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků“ Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.
Evropské fondy 27-06-2005

Vyhlášena 3. výzva v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha

Minulý týden vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Praha třetí výzvu pro předkládání projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2).
Sociální politika 25-05-2005

MPSV vyhlásilo 2. kolo výzvy pro „Výzkum pro potřeby státu“

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo včera podmínky pro podávání nabídek na realizaci projektů v rámci druhého kola výzvy týkající se „Výzkumu pro potřeby státu“.
Evropské fondy 02-05-2005

Zlínský kraj vyhlásil 1. kolo výzvy v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Od dnešního dne je možné podávat projektové žádosti pro opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Evropské fondy 28-04-2005

MMR vyhlásilo výzvu pro nadregionální individuální projekty v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera vyhlásilo druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu.
Evropské fondy 25-04-2005

MPSV vyhlásilo výběrová řízení na zhodnocení pokroku OP RLZ a JPD 3

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) na Ministerstvu práce a sociálních věcí vypsal dvě výběrová řízení na zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha (JPD 3).
Evropské fondy 13-04-2005

MPSV vyhlásilo 2. kolo výzvy v rámci programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo druhé kolo výzvy k předkládání projektů pro opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením v rámci programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů (Phare 2003 RLZ). Výzva je určena pro všechny regiony NUTS II vyjma Prahy.
Evropské fondy 07-04-2005

Vyhlášena 2. výzva v rámci JPD 3 regionu soudržnosti hl.m. Praha

Hlavní město Praha vyhlásilo 2. výzvu k předkládání projektů v rámci čtyř grantových schémat financovaných z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti hlavní město Praha.
Evropské fondy 29-03-2005

Vyhlášeno 8. kolo výzvy na předkládání projektů v rámci programu ESPON

V polovině března bylo Úředním věstníku EU vyhlášeno osmé kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci programu ESPON.
Evropské fondy 19-01-2005

MPSV vyhlásilo 3 výzvy v rámci JPD 3

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil tři výzvy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha (JPD 3).
Evropské fondy 11-01-2005

NROS: vyhlášen 5. ročník grantového Programu pro lidská práva

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila výběrové řízení pátého ročníku grantového Programu pro lidská práva. Výzva je určena pouze pro nestátní neziskové organizace.
Evropské fondy 10-01-2005

První výzva k podávání žádostí v rámci Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zveřejnila v pátek první výzvu k podávání žádostí v rámci dvou tzv. Globálních grantů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Výzva je určena pouze pro nestátní neziskové organizace (NNO).
Evropské fondy 22-12-2004

MMR vyhlásilo 1. kolo výzvy týkající se cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj včera vyhlásilo 1. kolo výzvy v rámci Společného regionálního programu, priority 4 Rozvoj cestovního ruchu. Konkrétně se výzva vztahuje pouze na podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu.
Evropské fondy 16-12-2004

MŽP vyhlásilo 2. výzvu k předkládání projektů v rámci OP Infrastruktura

Ministerstvo životního prostředí včera vyhlásilo 2. výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Infrastruktura, Priority 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury.
Evropské fondy 12-05-2004

Druhá výzva programu INTERACT zveřejněna

V úředním věstníku Evropské unie byla 7. května publikována druhá výzva k předkládání projektů v rámci programu INTERACT. Program INTERACT je součástí iniciativy INTERREG. Tento program se snaží stavět na zkušenostech z INTERREG I a INTERREG II s cílem zvýšit efektivitu INTERREG III v nynějším programovacím období.