Tag: vývoj

Analýza příležitostí lobbyingu v Evropském výzkumném prostoru

Česká republika se stala přidruženým členem Evropských společenství, a tím i evropské vědeckovýzkumné spolupráce v roce 1995. Řádnými účastníky Rámcových programů pro výzkum a vývoj – tedy účastníky soutěžícími jako všichni ostatní o financování z unijních prostředků – se české týmy staly v roce 1999 (5. rámcový program).
Eurozóna 23-01-2008

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Úroveň výdajů na vzdělávání, vědu a výzkum do značné míry předurčuje konkurenceschopnost ekonomiky. Petr Zahradník, vedoucí EU Office České spořitelny, ve své analýze nabízí mezinárodní srovnání těchto výdajů v rámci EU a představuje dotační nástroje z operačních programů ČR, které mohou přispět k jejich nárůstu a pozitivně ovlivnit konkurenceschopnost ČR.
Digitální agenda 05-08-2005

Výzkum a vývoj v EU a podpora českých podnikatelů

Evropská unie trvale podporuje výzkum a vývoj. Důležitým nástrojem je jí přitom tzv. Rámcový program pro výzkum a technologický vývoj, který navrhuje Evropská komise a schvaluje Rada a Evropský parlament. Právě probíhající 6. rámcový program je zaměřen na posílení vědecké kvality, konkurenceschopnosti a inovací v Evropě a má přispět k vytvoření Evropského výzkumného prostoru.
Evropské fondy 30-11-1999

Program Prosperita

Výzkum a vývoj jsou v poslední době poměrně často skloňovanými výrazy, a to především v souvislosti s dohady ohledně nastavení nového systému přidělování státních dotací jednotlivým výzkumným ústavům a vědeckým společnostem. Součástí diskusí je rovněž polemika, zda by věda a výzkum neměly být více provázané s ostatními sektory české ekonomiky. V zahraničí je takto nastavený systém běžným standardem a výzkumné záměry jsou financované nejen ze státních peněz, ale i ze soukromých zdrojů.