Tag: vyloučení

Odbory: Politika zaměstnanosti musí mít i sociální rozměr

Státní politika zaměstnanosti nemá pouze ekonomickou stránku, ale i sociální rozměr. Pokud se bude i nadále na této politice šetřit, povede to k větší nestabilitě, chudobě a sociálnímu vyloučení. Ve své vizi, která byla zveřejněna včera (3. července), to uvádějí české odborové svazy.
Evropské fondy 13-05-2012

Martin Šimáček: Fondy EU jsou pro vyloučené lokality jednou z mála šancí

EU navrhuje v budoucnu vynaložit 20 % prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) na boj s chudobou a sociálním vyloučením. Česká republika ale má ale k podobně nastaveným podílům výhrady. Z vlády také zaznívá, že chudoba nepředstavuje pro Česko závažný problém. Některá ministerstva navíc lobbují za víc investic do budování infrastruktury na úkor měkkých projektů. Na to, nakolik je nutné v ČR řešit otázku chudoby, se EurActiv ptal Martina Šimáčka, ředitele vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Sociální politika 10-03-2011

Evropský parlament vyzývá Unii ke společné strategii na začlenění Romů

Evropský parlament se včera (9. března) postavil za celoevropskou strategii na podporu sociálního začleňování romských komunit. Evropská komise ale trvá na tom, že tato problematika by měla být odpovědností vlád jednotlivých členských států Evropské unie.
Sociální politika 24-02-2011

NGOs: Evropa ´ignoruje´ sociální dopady hospodářské krize

Chudoba a sociální vyloučení patří k nejtíživějším problémům v Evropě, jehož řešení znesnadňuje stále probíhající hospodářská krize. Nedávná studie, kterou včera publikoval Eurostat, ukazuje, že podmínky pro život se v evropské sedmadvacítce stát od státu velmi liší.
Sociální politika 01-02-2011

Občané chtějí po Evropě garanci minimálního příjmu

Během posledního lednového víkendu se v Evropském parlamentu sešli zástupci občanských sdružení s poslanci, aby společně diskutovali o sociálních dopadech hospodářské krize a rostoucí chudobě v Unii. Od občanů zazněly požadavky na státem garantovanou minimální mzdu. Na EU se také snesla vlna kritiky za to, že projevuje malý zájem o sociálně slabé osoby.
Sociální politika 17-12-2010

EU vyhlásila válku chudobě a sociálnímu vyloučení

Až 80 milionů občanů Evropské unie je ohroženo chudobou a trpí sociálním vyloučením. Evropská komise proto včera (16. prosince) představila soubor opatření, který by měl pomoct mírnit příčny i následky strádání těchto lidí.
Sociální politika 05-03-2010

Situace Romů v ČR se podle OSN zhoršuje. Kocáb nesouhlasí

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navanethem Pillay včera (4. března) v Ženevě prohlásila, že situace Romů v České republice se zhoršuje. S tím ale nesouhlasí ministr pro lidská práva Michael Kocáb.
Eurozóna 21-01-2010

Španělé dnes v Madridu zahájí Evropský rok proti chudobě

Evropská komise a španělské předsednictví dnes společně v Madridu zahájí Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Hlavním cílem této iniciativy je zvýšit mezi lidmi povědomí o těchto tématech a nastartovat veřejnou diskusi, která by vyústila přijetí příslušných politik. Podle nedávných čísel Eurostatu žije v Evropě pod hranicí chudoby téměř 80 milionů lidí.
Sociální politika 04-01-2010

Začíná Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Evropská unie se rozhodla zasvětit letošní rok chudobě a sociálnímu vyloučení již před dvěma roky a na kampaň, která bude spuštěna 21. ledna, vyčlenila celkem 17 milionů eur.
01-10-2009

MPSV otevřelo výzvu na podporu romských komunit

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo třetí výzvu zaměřenou na podporu sociálně vyloučených romských komunit v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
27-03-2008

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na integraci příslušníků romských lokalit

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo novou výzvu k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Sociální politika 12-12-2007

Boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení Komise zasvětila rok 2010

Evropská komise včera rozhodla, že se rok 2010 stane Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Na realizaci opatření v rámci této kampaně bylo vyčleněno 17 milionů eur.
Sociální politika 03-04-2007

ČR zahájila Evropský rok rovných příležitostí

Včera byl v České republice oficiálně zahájen Evropský rok rovných příležitostí, který Evropská unie vyhlásila na tento rok. Cílem této iniciativy je podpořit nediskriminační a rovné zacházení se všemi občany.
Evropské fondy 29-03-2007

Komise by měla věnovat pozornost sociálnímu vyloučení v systému SF, tvrdí EAPN

Evropská síť proti chudobě (EAPN) žádá Evropskou komisi, aby v systému čerpání strukturálních fondů v jednotlivých členských zemí EU na léta 2007–2013 nebyla opominuta problematika sociálního vyloučení a chudoby.
Sociální politika 27-03-2007

SKOK pořádá konferenci o poskytování sociálních služeb

Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK) organizuje konferenci na téma „Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách“. Konference se uskuteční 16. května 2007.
Sociální politika 13-03-2007

Evropská rada zdůraznila sociální dimenzi evropské agendy

Setkání nejvyšších představitelů členských států EU v Bruselu 8.–9. března nepřineslo pouze dohodu v oblasti klimatických změn a lepší regulaci, ale také zdůraznění sociální dimenze evropské politiky.
Sociální politika 06-03-2007

EAPN vyzvala k posílení sociální dimenze Lisabonské strategie

EAPN včera zveřejnila dopis, ve kterém vyzývá nejvyšší představitele členských zemí EU, aby na jarním summitu Evropské rady přijali účinná opatření na posílení sociální dimenze obnovené Lisabonské strategie.
Eurozóna 02-03-2007

Evropští občané nesdílejí optimismus podnikatelů ze stavu ekonomiky

Ačkoliv evropská ekonomika vstupuje do fáze hospodářského oživení, nadšení občanů není příliš veliké. Je to patrné z několika studií, které byly v nedávné době zveřejněny.
Evropské fondy 27-02-2007

NROS vyhlásila 3. výzvu v rámci OP RLZ a JPD 3

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila třetí výzvu týkající se opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti hlavní město Praha (JPD 3).