Tag: výbor

Generální tajemník Výboru regionů: Starostové můžou obnovit důvěru v politiku

Jeden z nejdůležitějších úřednických postů v Bruselu od pondělí zastává Jiří Buriánek. Bude řídit administrativu Výboru regionů, do této pozice přišel z Rady EU. Slibuje, že prostřednictvím českých členů této instituce o ní bude v Česku více slyšet.

Europoslanec Svoboda: Můj výbor je šedá eminence

Výbor pro právní záležitosti považuje jeho nový předseda Čech Pavel Svoboda (KDU-ČSL) za „šedou eminencí“ mezi výbory Evropského parlamentu. „Výbor JURI je nenápadný, ale o to vlivnější,“ říká Svoboda v exkluzivním rozhovoru pro EurActiv. Úspěch svého zvolení si prý zatím neuvědomuje, to prý přijde až časem.
Sociální politika 29-11-2012

Erasmus končí, studentů se ale změna příliš nedotkne

Výbor pro kulturu a vzdělávání přijal návrh, díky kterému by měl být program Erasmus společně s dalšími šesti existujícími programy nahrazen novým program YES Europe. Sloučení by mělo sloužit především k zefektivnění programů a studentů by se nemělo příliš dotknout. Prostředky určené na vzdělávání v zahraničí by měly být pro příštích sedm let navýšeny skoro o 75 %.

Starostové a regionální politici EU a zemí Východního partnerství jednali v Polsku

Včera (8. června) se v polské Poznani uskutečnilo první zasedání nové platformy, která sdružuje 36 primátorů, starostů a regionálních politiků nejen ze členských zemí EU, ale i sousedních států v rámci Východního partnerství. Cíl je jasný: podpořit přeshraniční spolupráci a umožnit regionálním a místním orgánům promlouvat do politiky Východního partnerství.
Evropské fondy 26-05-2011

V Evropě se rodí třetí makroregionální strategie, tentokrát pro Jadran a Jónské moře

Evropští komisaři, národní vlády a představitelé regionů podporují plán na vytvoření nové makroregionální strategie, která by měla položit základy efektivní spolupráce mezi osmi zeměmi, jež se rozkládají na březích Jaderského a Jónského moře.
Evropské fondy 12-05-2011

Výbor regionů: V oblasti sociálních inovací je potřeba podporovat i malé projekty

Zástupci evropských regionů a měst chtějí, aby finanční prostředky z fondů EU byly v příštím sedmiletém programovacím období ve zvýšené míře vynakládány i na podporu nových přístupů k řešení palčivých problémů se sociální tématikou. Podpora by měla proudit i malým projektům, kterým je třeba dát šanci, shodli se.
Evropské fondy 01-04-2011

Regiony mají námitky vůči představě Komise o reformě kohezní politiky

Zástupci regionálních a místních úřadů, kteří v těchto dnech zasedají v Bruselu, se pravděpodobně postaví proti některým částem návrhu Evropské komise na reformu strukturálních fondů po roce 2013. Nelíbí se jim například sankce za porušování Paktu stability a růstu a nebo tzv. výkonnostní rezerva, která slibuje odměny úspěšným regionům.
Evropské fondy 28-01-2011

Výbor regionů: Pravidla pro přeshraniční spolupráci je třeba zjednodušit

Evropská komise by měla zapracovat na zjednodušení pravidel pro přeshraniční spolupráci mezi regiony a městy z rozdílných členských zemí EU. Včera (27. ledna) k tomu evropskou exekutivu vyzval Výbor regionů.
Evropské fondy 07-12-2010

Výbor regionů: Do boje s klimatickou změnou zapojte i regiony

Podle Výboru regionů mohou snahy mezinárodního společenství vypořádat se s klimatickou změnou přijít vniveč, pokud se v nich nedá větší prostor regionům.
Evropské fondy 06-10-2010

Výbor regionů volá po další regionální strategii – tentokrát pro oblast Severního moře

Evropská unie bude mít možná již v pořadí třetí regionální „makrostrategii“. Po vloni schválené strategii pro Pobaltí a v současné době připravované Podunajské strategii by ta nejnovější měla sdružovat země nacházející se na pobřeží Severního moře a Lamanšského průlivu.
Potraviny 05-05-2010

Europoslanci se opakovaně postavili proti klonování zvířat na maso

Členové výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin na svém včerejším (4. května) zasedání vyjádřili nesouhlas s klonováním zvířat a prodejem jejich masa na evropském trhu. Jejich postoj naráží na přesvědčení Evropské komise a Rady EU.
Evropské fondy 31-03-2010

Mercedes Bresso po necelých dvou měsících odstupuje z čela Výboru regionů

Italská socialistka Mercedes Bresso se po prohraných regionálních volbách v severní Itálii dostala do nepříjemné situace. Po necelých dvou měsících, kdy jí zástupci regionů a místních samospráv zvolili do čela Výboru regionů, který v Bruselu hájí jejich zájmy, musí historicky první žena, která kdy stanula v čele této instituce, odstoupit.
Budoucnost EU 24-03-2010

Evropa 2020 potřebuje svůj vlastní rozpočet, říká předsedkyně Výboru regionů

Úvahy, podle nichž by se z části peněz určených na podporu zaostávajících regionů mělo financovat naplňování nové strategie Evropa 2020, jsou podle Mercedes Bresso, předsedkyně Výboru regionů, mylné. Bresso v rozhovoru pro francouzský EurActiv říká, že EU musí pro strategii najít jiný zdroj financování.
Evropské fondy 12-02-2010

Luc Van den Brande: Do strategie 2020 musíme zapojit regiony

Nová evropská strategie pro růst a zaměstnanost nebude úspěšná, pokud nebude zahrnovat strukturální fondy a nepřenese odpovědnost na regiony, říká odstupující předseda Výboru regionů Luc van den Brande.

Europoslanci chtějí 1.500 eur měsíčně navíc

Poslanci EP chtějí zvýšit rozpočet na platy svých asistentů téměř o 1.500 eur. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost mají prý víc práce. Proti návrhu se však okamžitě zvedla vlna kritiky.

Staronový euroombudsman má velké plány

Nikiforos Diamandouros byl včera (20. ledna) znovu zvolen do funkce evropského ombudsmana. Europoslanci ho zvolili absolutní většinou 340 hlasů a nové funkční období mu vyprší v roce 2014.

Roman Haken: Občanská společnost musí mít v EU zastoupení

Člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Roman Haken v rozhovoru pro EurActiv mluví o tom, že je nezbytné, aby zástupci občanské společnosti dostali prostor pro své názory. Na činnost EHSV může mít zásadní vliv přijetí Lisabonu, protože se ztrácí povinnost konzultací, tvrdí Haken.

Petr Osvald: Lobbista v Bruselu musí mít místo kufru peněz kufr argumentů

Významný český zástupce ve Výboru regionů a člověk, který jako jeden z mála u nás vidí pod pokličku lobbingu v unijních institucích, to je Petr Osvald (ČSSD). V rozhovoru pro EurActiv mluví o šancích Česka na získání sídla družicového systému Galileo, zásadách úspěšných lobbistů a důležitosti reputace členských zemí. V této souvislosti se opírá do projektu Entropa, které označuje za „naprosté faux pas“.
08-10-2008

Město Kladno vyhlásilo výzvu pro předkládání projektů v IPRM

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Kladna otevřel novou výzvu pro předkládání projektových záměrů.
Digitální agenda 06-10-2008

Brusel se připravuje na hlasování o klimaticko-energetickém balíčku

Poslanci Evropského parlamentu mají zítra hlasovat o legislativě, jejímž cílem je do roku 2020 snížit emise oxidu uhličitého o 20%. Hlasování se ale odehraje v ovzduší prohlubující se hospodářské krize a některé členské státy dávají najevo, že s přijímáním nových opatření není třeba tolik spěchat.

Návrh reformy SZP Evropské komise prošel diskusí v Zemědělském výboru EP

V pondělí 9. června se sešli členové Zemědělského výboru Evropského parlamentu s experty, aby spolu prodiskutovali právní návrhy Evropské komise na reformu Společné zemědělské politiky, které byly zveřejněny 20. května tohoto roku.

Výbor regionů podpořil rozpočet EU na rok 2009

Výbor regionů na svém plenárním zasedání ve dnech 9.-10. dubna 2008 podpořil evropský rozpočet na rok 2009. Jeho součástí jsou i výdaje na summit evropských regionů a měst, který se bude jako součást českého předsednictví v Radě EU konat 6. března 2009 v Praze.
Aktuálně v EU 04-12-2007

Výbor regionů se dohadoval kvůli sídle Galilea

Zástupci evropských regionů minulý týden jednali o svém stanovisku k aplikacím družicového systému Galileo. Zpráva, kterou připravil český zpravodaj Petr Osvald, ve Výboru regionů prošla s výjimkou bodu, který vyzýval k umístění sídla Galilea do některé z nových členských zemí.

Evropský parlament kritizuje Komisi ohledně sociální odpovědnosti podniků

Zpráva Evropského parlamentu (EP) o sdělení Komise týkající se sociální odpovědnosti podniků, která byla schválena 9. března, kritizuje přístup Evropské komise ponechat na společnostech rozhodnutí o tom, jak včlenit požadavky na ochranu životního prostředí a na dodržování principů v sociální oblasti do podnikatelské praxe.