Tag: vize

Budoucnost EU 05-04-2007

Evropa 2057. Kdo ví, co bude?

Kdo by si byl býval před padesáti lety pomyslel, že se utopistická představa o jednotné Evropě stane realitou? A co nás čeká v příštích 50 letech? Pohleďme do budoucnosti.
Budoucnost EU 05-12-2005

Evropa v roce 2010: vize Evropské komise

Mít vizi znamená mít program. Této zásady se držela také nová Komise v čele s J.M. Barrosem, která na začátku tohoto roku považovala za vhodné zahájit svou činnost předložením vlastního hodnocení toho, kam zatím evropská integrace došla, co lze označit za její úspěchy, případně slabiny a co z toho vyplývá pro formulaci pracovního programu na pětileté funkční období do roku 2010.