Tag: venkova

Aktuálně v EU 10-03-2016

Český venkov stárne: jak to změnit?

Mladí lidé stále častěji dávají přednost práci ve městě a život na venkově je příliš neláká. V zemědělství proto převládá starší generace, kterou zatím nemá kdo nahradit. Ke změně situace by mohla přispět lepší image zemědělství a více příležitostí pro mladé podnikatele.

Trnitá cesta k účinnějšímu využívání zdrojů na českém venkově

Efektivnější využívání přírodních zdrojů, které bude přispívat k proměně evropské ekonomiky na nízkouhlíkovou, patří mezi priority evropské politiky rozvoje venkova. Zkušenosti z České republiky ale ukazují, že implementace ekologických opatření nemusí být úplně jednoduchá.

Český venkov trápí nedostatek mladých farmářů a výkyvy počasí

Stárnutí populace, časté výkyvy počasí přinášející vydatné srážky a dlouhá období sucha, nebo přístup některých zemědělců k půdě a krajině. To jsou hlavní výzvy, před kterými stojí české zemědělství a venkov.
Zemědělství 22-09-2011

Británie a Polsko požadují “radikální” reformu společné zemědělské politiky

Podle Londýna a Varšavy potřebuje unijní zemědělská politika modernizaci. Ve své stávající podobě totiž příliš lpí na „zastaralých praktikách“, které jsou již dávno hudbou minulosti. Obě země se tak svým postojem ostře vymezily vůči největšímu zastánci současného nastavení politiky, kterým je Francie.

Obce požadují zohlednění potřeb venkova v programech pro čerpání fondů EU

Svaz měst a obcí koncem minulého týdne vyzval k vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje českého venkova. Stát podle něj nemá v současné době jasno, jak by měl český venkov vypadat, jakou by měl mít funkci a jak jeho rozvoj podporovat. Obce zároveň požadují, aby se jejich potřeby zohlednily v programech pro čerpání dotací z evropské regionální a zemědělské politiky.
Doprava 23-07-2009

Regionální rada Střední Čechy vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy otevřela nové výzvy pro předkládání projektů ve třech prioritních osách Regionálního operačního programu Střední Čechy.
19-06-2009

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 7. výzvu

Ministerstvo zemědělství otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova.
Doprava 14-05-2009

Nové výzvy v rámci ROP Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy.
30-04-2009

RR Moravskoslezsko otevřela novou výzvu na rozvoj venkova

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila třetí výzvu pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu NUTS II Moravskoslezsko.
16-03-2009

Vyhlášeny nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství otevřelo dvě další výzvy pro předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).
19-02-2009

MZE otevřelo 6. výzvu v Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství zahájilo příjem žádostí o podporu v rámci tří prioritních os Programu rozvoje venkova.
07-11-2008

Regionální rada NUTS II Severovýchod vyhlásila výzvu pro oblast rozvoje venkova

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela 10. výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.
16-10-2008

Nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství otevřelo další dvě výzvy pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 4 Leader Programu rozvoje venkova (PRV).
13-10-2008

Vyhlášeny nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo nové výzvy ve dvou prioritních osách Programu rozvoje venkova (PRV).
28-09-2008

Regionální rada regionu NUTS II Střední Čechy vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy otevřela nové výzvy zaměřující se na sociální integraci a vzdělávání v rámci oblasti podpory rozvoj měst a venkova.
10-09-2008

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela druhou výzvu v rámci Prioritní osa 4 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Zemědělství 19-03-2008

Členské země musí zveřejnit všechny příjemce zemědělských dotací

Evropská komise včera přijala nařízení, které jednotlivým členským zemím ukládá, jakým způsobem mají zveřejňovat informace o všech příjemcích finanční podpory v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

Územním plánováním proti vylidňování venkova?

Zpráva poslankyně Giselly Kallenbach (Zelení/EFA), která byla včera přijata Evropským parlamentem, vyzdvihuje integrovaný přístup k regionálnímu a urbálnímu plánování jako cestu k řešení některých současných problémů.
Evropské fondy 24-07-2007

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo Program LEADER ČR 2007

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Programu LEADER ČR pro rok 2007. Žádosti je možné podávat do 10. srpna.
Evropské fondy 24-05-2007

Program rozvoje venkova ČR schválen

Výbor pro rozvoj venkova, který se skládá ze zástupců všech členských zemí Evropské unie, včera odsouhlasil programy rozvoje venkova České republiky a Švédska. Příští týden by oba programy měly být schváleny Evropskou komisí.
Budoucnost EU 11-04-2007

Občané EU si přejí větší investice do venkova

Občané přispěli do diskuse o budoucnosti evropského venkova v panelové diskusi, v níž přišli s konkrétními doporučeními pro evropské politiky. Zůstává ovšem otázkou, jak se k těmto návrhům postaví evropské instituce.
Zemědělství 28-03-2007

Jaká je budoucnost společné zemědělské politiky?

Mariann Fischer Boel na včerejší londýnské konferenci přirovnala společnou zemědělskou politiku k pacientovi, který potřebuje zdravotní prohlídku. Není nemocný, ale mělo by se mu poradit, jaký životní styl je pro něj ten pravý.

Poslanci EP neschválili návrh Komise ohledně krácení přímých plateb zemědělcům

Evropský parlament (EP) včera opět odmítl návrh Evropské komise, aby jednotlivé členské státy Unie měli možnost snížit všechny přímé platby zemědělcům až o 20%.
Zemědělství 17-08-2006

Vláda schválila program rozvoje venkova

Vláda na své včerejší poslední schůzi schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013. Venkov a zemědělství budou podle tohoto programu dostávat až kolem 13 miliard korun ročně.