Tag: venkov

společná zemědělská politika
21-12-2017

Infografika: Jak společná zemědělská politika bojuje proti chudobě venkova

Evropští zemědělci stárnou, půda zůstává opuštěna a venkov chudne. Společná zemědělská politika EU se snaží tento trend zastavit.
rozvoj venkova

Hospody nebo obchody na vesnicích dostanou podporu. Stát chce udržet lidi na venkově

Malí podnikatelé na venkově budou moci čerpat zvýhodněné úvěry nebo další formy podpory od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Tu chce vláda změnit na národní rozvojovou banku.
digitalizace zemědělství
Budoucnost EU 08-08-2017

Textující krávy a dojící roboti. Zemědělství prochází digitální revolucí

Roboti, kteří dojí krávy místo zemědělců, již nejsou vizí budoucnosti. V Česku je takových přístrojů přes 200 a jejich obliba stále roste.

ČR se připravuje na boj s nedostatkem vody

Česká republika si musí zvykat na stále častější výkyvy počasí, které přinášejí dlouhá období sucha následovaná přívalovými dešti, jež mohou způsobovat značné škody. Lepší hospodaření s vodními zdroji se proto pomalu, ale jistě dostává do popředí zájmů politiků. Pro některé české farmáře ale upravování rázu krajiny tak, aby přispívalo k lepšímu zadržování vody, představuje přirozenou součást jejich podnikání.
Aktuálně v EU 10-03-2016

Český venkov stárne: jak to změnit?

Mladí lidé stále častěji dávají přednost práci ve městě a život na venkově je příliš neláká. V zemědělství proto převládá starší generace, kterou zatím nemá kdo nahradit. Ke změně situace by mohla přispět lepší image zemědělství a více příležitostí pro mladé podnikatele.

Trnitá cesta k účinnějšímu využívání zdrojů na českém venkově

Efektivnější využívání přírodních zdrojů, které bude přispívat k proměně evropské ekonomiky na nízkouhlíkovou, patří mezi priority evropské politiky rozvoje venkova. Zkušenosti z České republiky ale ukazují, že implementace ekologických opatření nemusí být úplně jednoduchá.
Evropské fondy 10-04-2013

Obce mají obavy, že dotace EU skončí v megalomanských projektech

Téměř 600 českých obcí a měst se obává, že v příštím programovém období 2014-2020 budou prostředky z evropských fondů rozdělovány nespravedlivě a budou končit v samoúčelných projektech, které nemají žádnou přidanou hodnotu. Dnes (10. dubna) proto po celé republice vyvěšují modré protestní tabule s přeškrtnutými hráběmi.
Evropské fondy 02-07-2012

Český venkov chce nasměrovat fondy EU hlavně do infrastruktury

Prostředky z evropských fondů by měly být v příštím programovém období (2014-2020) investovány především do rozvoje dopravní infrastruktury, tedy na zlepšení pozemní komunikace a dopravní dostupnosti obcí. Kromě toho je také podle starostů a starostek českých obcí důležité podporovat zdravé životního prostředí a fungující místní ekonomiku.
Zemědělství 22-09-2011

Británie a Polsko požadují “radikální” reformu společné zemědělské politiky

Podle Londýna a Varšavy potřebuje unijní zemědělská politika modernizaci. Ve své stávající podobě totiž příliš lpí na „zastaralých praktikách“, které jsou již dávno hudbou minulosti. Obě země se tak svým postojem ostře vymezily vůči největšímu zastánci současného nastavení politiky, kterým je Francie.
Budoucnost EU 11-04-2007

Občané EU si přejí větší investice do venkova

Občané přispěli do diskuse o budoucnosti evropského venkova v panelové diskusi, v níž přišli s konkrétními doporučeními pro evropské politiky. Zůstává ovšem otázkou, jak se k těmto návrhům postaví evropské instituce.
Evropské fondy 18-11-2004

MMR vyzvalo k podávání žádostí v rámci programu Podpora obnovy venkova

Od pondělí 15. listopadu mohou obce předkládat žádosti o dotace v rámci programu 217 115 Podpora obnovy venkova. Žádosti se podávají pouze on-line.
Evropské fondy 19-10-2004

Informační centrum venkovských regionů

Včera bylo v Praze slavnostně otevřeno Informační centrum venkovských regionů, jehož hlavní náplní by měla být propagace venkovských regionů České republiky.
Zemědělství 04-05-2004

Český venkov dostane z Bruselu 678 milionů eur

Evropská komise včera schválila český plán rozvoje venkova. ČR je jednou z prvních nově přijatých zemí, které byl plán schválen. Pro náš venkov je na příští tři roky vyčleněno 678 milionů eur.
Zemědělství 30-11-1999

O zemědělské dotace si zažádalo 18.700 českých farmářů

17. května skončila právoplatná lhůta pro čerpání plné výše zemědělských dotací z Evropské unie. Po tomto datu si zemědělci žádají o subvence i nadále, každým dnem se však částka snižuje. Po 17. květnu ještě podalo žádosti 190 českých rolníků. Státní zemědělský intervenční fond, který má v ČR funkci platební agentury, přes kterou veškeré zemědělské platby z Unie půjdou, dosud obdržel 18.700 žádostí.
Zemědělství 30-11-1999

Český venkov dostane z Bruselu 678 milionů eur

Evropská komise v úterý schválila český plán rozvoje venkova. Česko je jednou z prvních nových zemí, které byl plán schválen. Pro náš venkov je na příští tři roky vyčleněno 678 milionů eur.