Tag: věda

Průmysl a inovace 10-12-2021

Plán obnovy podpoří i výzkum a vývoj. Univerzity chtějí zkoumat viry, firmy inovovat

Výzkum a vývoj v Česku už brzy „nakopnou“ mimořádné miliardy z evropského post-pandemického fondu obnovy. Podpory se dočkají univerzitní výzkum kardiovaskulárních nemocí, prohloubení spolupráce mezi vědci a podniky nebo inovace ve firmách.

Evropská rada potvrdila doporučení, která Komise udělila členským státům. Výzvou pro ČR je důchodová reforma

Premiéři a prezidenti zemí EU se včera sešli v Bruselu, aby zde projednali nejdůležitější témata a výzvy, kterým Unie v současné době čelí. Kromě celonočního hledání kompromisu v otázkách migrace se Evropská rada zaměřila i na hospodářskou politiku.

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2018

Letošní doporučení Evropské komise upozorňují na nízké platy českých učitelů a nezaměstnanost znevýhodněných demografických skupin. Dokument se mimo jiné zaměřuje i na udržitelnost českého důchodového systému a na nedostatky české vědy a výzkumu. Co si o tom myslí čeští odborníci?
Průmysl a inovace 16-06-2018

Česká věda a výzkum příliš závisí na penězích zvenčí. Zlepšit by se měla i spolupráce firem a vědců

ČR se bude muset vyrovnat s několika výzvami v oblasti vědy a výzkumu. Patří mezi ně závislost na evropských dotacích a potřeba udržet provoz center, která vznikla za peníze z EU. Posílit by se měly vazby podniků a vědecké sféry.
Aktuálně v EU 19-11-2015

Evropský rozpočet pro rok 2016 dohodnut

Evropský parlament a členské země se předběžně dohodly na podobě rozpočtu EU pro rok 2016. V komentáři pro EurActiv ji hodnotí český europoslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Pavel Poc (ČSSD/S&D).
Obchod a export 26-10-2015

Jiří Nantl: Nahnat co nejvíc lidí do technických oborů nedává smysl

„Ani z čistě ekonomického pohledu není zřejmé, proč se při postupu automatizace výroby a zvyšování efektivity práce někdo domnívá, že potřebujeme do průmyslově orientovaných oborů nahnat co nejvíce lidí. Nová řešení s vysokou přidanou hodnotou často vznikají na průsečících oborů,“ říká v rozhovoru o sociálních inovacích a roli společenských a humanitních věd bývalý náměstek ministra školství Jiří Nantl, který působí ve Středoevropském technologickém institutu v Brně.
Aktuálně v EU 19-02-2015

Historik Stehlík: Význam humanitních věd se nedá vtěsnat do hospodářských měřítek

„Svět se nalézá v sociálních, náboženských a národnostních problémech a nejsem si jist, zda nám s tím pomůže produkce nanovláken. Mnohem více nám pomohou humanitní vědy a znalost odlišností kultur,“ říká náměstek ředitele Národního muzea a bývalý děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík.

Komisi se nelíbí český vědecký „kafemlejnek“

Financování české vědy a výzkumu potřebuje modernizaci a vyšší transparentnost. Nová metodika pro hodnocení vědecké činnosti v ČR je nedostatečná a dochází k ní ke zbytečným prodlevám. Ve specifických doporučeních v rámci tzv. evropského semestru na to českou vládu upozorňuje i Evropská komise.
Digitální agenda 17-02-2014

Kvůli omezení imigrace může Švýcarsko přijít o evropské peníze na výzkum

Švýcaři před týdnem v referendu rozhodli, že budou omezovat imigraci. Bern už oznámil, že zatím neotevře svůj pracovní trh Chorvatům. Z EU na švýcarské rozhodnutí začínají přicházet odpovědi. Evropská komise například odložila jednání o švýcarské účasti v programech Horizont 2020 a Erasmus+. V těch se rozdělují peníze na vědu, výzkum a vzdělávání.
Průmysl a inovace 04-02-2014

Ředitel CEITEC: Čeští vědci nemají vizi

Čeští vědci jsou talentovaní a zruční, ale postrádají schopnost plánovat a nemají dlouhodobou vizi. Souvislost je potřeba hledat i ve financování české vědy a v tom, jaké projekty jsou tu podporovány. V rozhovoru pro EurActiv to uvedl výkonný ředitel středoevropského technologického institutu CEITEC, které sídlí v Brně, Markus Dettenhofer.
Průmysl a inovace 04-10-2013

Více jak dvě třetiny českých firem plánují v příštích letech udržet či zvýšit investice do výzkumu a vývoje

Devět z deseti firem v České republice zamýšlí v příštích letech udržet či dokonce zvýšit své výdaje na výzkum a vývoj. Velkou motivací v tom představuje veřejná podpora. Uvádí to nedávný průzkum mezi středoevropskými firmami, který provedla společnost Deloitte.
Průmysl a inovace 22-08-2013

Přístup veřejnosti k vědeckým publikacím se v EU zlepšil, uvádí studie

Výsledky vědeckých prací jsou v posledních letech veřejnosti v EU dostupnější, píše se v nové studii financované Evropskou komisí. Podle Bruselu tento trend povede ke zlepšení a zefektivnění vědeckého výzkumu a zároveň rozšíří inovace ve veřejném i soukromém sektoru.
Evropské fondy 16-07-2013

NKÚ kontroloval OP VaVpI, zjištěné nedostatky ale čerpání neohrozí

Nejvyšší kontrolní úřad podrobil kontrole Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, když se zaměřil na poskytování a čerpání unijních prostředků na evropská centra excellence a výzkumná a vývojová centra v některých českých regionech. Zjištěné nedostatky, mezi něž patří například nedostatečná nestrannost při hodnocení projektů či chyby při archivaci projektové dokumentace, ale nejsou podle NKÚ natolik závažná, aby ohrozila čerpání programu.
Průmysl a inovace 08-04-2013

Ve vědě a výzkumu je pořád málo žen, ukazuje studie Evropské komise

Mezi evropskými vědci je stále málo žen. Ukazuje to pravidelný výzkum, který Evropská komise každé tři roky zveřejňuje v publikaci She Figures. Ženy tvoří jen třetinu všech evropských výzkumníků, situace se ale pomalu zlepšuje. Česká republika se pořád řadí spíš na spodní příčky žebříčků.
Průmysl a inovace 26-03-2013

EU chce přilákat více zahraničních studentů a špičkových výzkumníků

V evropské sedmadvacítce by mělo studovat více studentů z nečlenských zemí EU a zároveň by sem mělo mířit více zahraničních výzkumníků. Podle Evropské komise to přispěje k hospodářskému růstu a vyšší konkurenceschopnosti Evropy.
Evropské fondy 24-01-2013

Vědeckotechnický park i díky fondům EU staví do popředí výzkumu a inovací město Plzeň

Podporovat inovační podnikání a vývoj nových technologií lze v Česku různými způsoby. Jednu z možných cest zvolilo i město Plzeň, které nechalo v tradiční průmyslové oblasti Borská pole vystavět vědeckotechnický park. Projekt jeho dalšího rozvoje si vysloužil ocenění coby jeden z nejlepších podnikatelských projektů podpořených z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) v roce 2011. Pomineme-li ale ceny, jak vlastně vědeckotechnické parky fungují a v čem spočívá jejich smysl?
Digitální agenda 20-09-2012

Kromě podpory české vědy firmy sází i na vlastní výzkum

Letos do české vědy a výzkumu proudilo o celou pětinu více prostředků než v loňském roce a hlavní zásluhu na tom mají firmy, které na svých bedrech nesou největší objem investic. Ještě více než na tuzemskou vědu se ale podniky soustředily na financování svého vlastního výzkumu a rozvoje. Bez toho by nebyly konkurenceschopné, vysvětlují.
Evropské fondy 20-07-2012

Peníze EU na školství a vědu bude přerozdělovat Úřad vlády

Podle informací v dnešním vydání Hospodářských novin by v příštím programovém období (2014-2020) měla o rozdělování prostředků na školství a výzkum rozhodovat speciálně zřízená agentura spadající přímo pod premiéra Petra Nečase. Jejím vedením by podle novinářů měla být pověřena bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová.
Evropské fondy 16-07-2012

Bádensko-Württembersko vede kampaň za více prostředků z fondů EU pro bohaté regiony

Třetí největší německá spolková země Bádensko-Württembersko, doprovázená několika dalšími vyspělými regiony Evropy – z Francie, Itálie a Španělska, se rozhodla vytáhnout do boje a ve stávajících debatách o podobě a výši budoucí kohezní politiky pro sebe ukrojit co největší část. Prostředky by investovala především do vědy a výzkumu a na podpory vědecké excelence. Informace o tom přinesla redakce francouzského EurActivu.

Miroslava Kopicová: Malé chytré firmy jsou pro ČR nadějí

„Asijské ekonomiky sice rostou rychleji, ale v technických věcech postrádají cit, který je u nás dán dlouhou tradicí a vývojem,“ říká o české konkurenceschopnosti první místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Nečasovy vlády Miroslava Kopicová. EurActiv si s ní povídal nejen o inovacích a schopnosti českého národa obstát na globálních trzích, ale také o kohezní politice EU nebo potřebné reformě vysokého školství či výzkumu.
Zemědělství 20-02-2012

Je libo hamburger ze zkumavky?

Vědci z univerzity v nizozemském Maastrichtu věří, že první hamburger připravený z masa, které bylo vyrobeno v laboratoři z umělé tkáně, bude možné ochutnat již tento rok na podzim. S informací o víkendu přišel deník The Financial Times.
Evropské fondy 11-11-2011

Europoslanci chtějí, aby regiony více investovaly do výzkumu

Evropský parlament bude zřejmě požadovat, aby členské země EU v příštím programovém období (2014-2020) investovaly do výzkumné infrastruktury třetinu peněz z rozpočtu kohezní politiky. Pokud by k tomu došlo, navýšil by se tím celkový rozpočet Unie na vědu a výzkum.
Evropské fondy 03-11-2011

Komise dala zelenou novému vědeckému centru BIOCEV

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn svým podpisem potvrdil, že nedaleko Prahy vyroste nové biotechnologické a biomedicíncké centrum BIOCEV. Z evropských fondů na něj poputuje dotace ve výši 2,3 miliardy eur. Vědecké centrum je v pořadí již pátým tzv. velkým projektem, který Evropská komise schválila.
Digitální agenda 19-10-2011

Evropská komise představila novou definici pro nanomateriály

S novou definicí nanomateriálů, jejichž obliba v průmyslu neustále stoupá, přišla včera (18. října) Evropská komise. Jelikož dosud každý průmyslový obor používal svou vlastní definici, slibuje si Brusel od jejich sjednocení povzbuzení diskuse o výhodách, ale i rizicích těchto látek.