Tag: VaVpI

Evropské fondy 16-07-2013

NKÚ kontroloval OP VaVpI, zjištěné nedostatky ale čerpání neohrozí

Nejvyšší kontrolní úřad podrobil kontrole Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, když se zaměřil na poskytování a čerpání unijních prostředků na evropská centra excellence a výzkumná a vývojová centra v některých českých regionech. Zjištěné nedostatky, mezi něž patří například nedostatečná nestrannost při hodnocení projektů či chyby při archivaci projektové dokumentace, ale nejsou podle NKÚ natolik závažná, aby ohrozila čerpání programu.
Evropské fondy 26-04-2011

Podle Dobeše se čerpání peněz na vědu zrychlilo

Čerpání evropských fondů na vědu a výzkum se podle ministra školství Josefa Dobeše (VV) výrazně zrychlilo a program Věda a výzkum pro inovace nyní již patří mezi nadprůměrné. Dobeš to dnes uvedl na tiskové konferenci. Ministerstvo prý do podzimu zvládne vyčerpat 90 % celkové alokace programu. Programu na podporu vzdělávání však ztráta alokace stále hrozí.
29-12-2009

MŠMT vyhlásilo dvě výzvy v OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo nové výzvy v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
24-08-2009

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v rámci OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) otevřelo novou výzvu v oblasti výzkumu na vysokých školách v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
21-06-2009

Výzva v OP VaVpI otevřena

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
04-06-2009

Ministerstvo školství otevřelo výzvu v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
15-01-2009

MŠMT vyhlásilo výzvu pro zpracování manuálu vizuální identity OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo veřejnou zakázku na vytvoření manuálu vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Evropské fondy 02-10-2008

Liška v Bruselu podepsal poslední operační program

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška včera v Bruselu podepsal dlouho očekávaný Operační program Věda a výzkum pro inovace. V nadcházejících pěti letech by program měl českým vědcům přinést 2,4 miliardy eur.
22-07-2008

MŠMT vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování operačního manuálu k OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo zadávací řízení na veřejnou zakázku na zpracování a řízení operačního manuálu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Průmysl a inovace 21-07-2008

Skončila jednání o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace

Ve čtvrtek 17. července uzavřela Komise jednání s ČR o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). OP VaVpI je jedním ze dvou operačních programů, které nabraly při schvalování největší zpoždění.
18-06-2008

MŠMT vyhlásilo nové výzvy v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo tři nové výzvy pro Prioritní osu 5 Technická pomoc Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Evropské fondy 01-04-2008

Přípravy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jsou u konce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo po dlouhých měsících příprav Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jediný operační program, který dosud Evropská komise neschválila. Program by měl českým vědcům a výzkumným ústavům přinést v nadcházejících pěti letech 2,4 miliardy eur.
17-03-2008

1. výzva programu Prosperita bude vyhlášena až v dubnu

První výzva v rámci programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace bude vyhlášena pravděpodobně až na počátku dubna tohoto roku. Důvodem je dosud neschválený Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.
28-02-2008

MŠMT vyhlásilo veřejnou zakázku v rámci OP VaVpI

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu pro podání nabídky na vypracování studie týkající se posouzení vlivu realizace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na životní prostředí a veřejné zdraví.
Evropské fondy 15-02-2008

Finální verze OP Výzkum a vývoj pro inovace by měla být hotova do konce února

Podle informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) se v současné době dokončuje finální verze Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).