Tag: ústavní

Budoucnost EU 01-11-2007

Záhada mistra Browna

Tlaku doslova ze všech stran, včetně strany vlastní, se snaží odolat britský premiér a stále odmítá vyhlásit referendum týkající se evropské ústavní smlouvy.
Aktuálně v EU 08-06-2005

Evropané a plán Blair. Co s Unií bez ústavy

Během tří dnů dva spoluzakladatelé Evropské unie odmítli v referendu navrženou evropskou ústavu. Po francouzském ne mohli ještě představitelé komise EU říkat, že je to hlavně problém pro Francii a že ratifikační proces poběží dál. Po holandském ne už všichni tuší, že ratifikace ztrácí smysl. Evropská ústava je klinicky mrtvá dříve, než mohla potvrdit svou životaschopnost.
Aktuálně v EU 06-04-2005

Komu volat, je-li krize. Evropská unie potřebuje svého ministra zahraničí a debatuje o něm

Nejlepší způsob, jak uvést poněkud abstraktní téma evropského ministra zahraničí, je vrátit se ke třicet let starému výroku Henryho Kissingera. Šéf diplomacie USA si tehdy stěžoval, že v Evropě není jedno telefonní číslo, na které by mohl zavolat v případě nějaké krize. Ač to může působit jako americky zjednodušující pohled na věc, faktem je, že tento styl uvažování hrál roli při vytváření nové funkce evropského ministra zahraničí, která je zakotvena v ústavní smlouvě Evropské unie a o níž se dnes debatuje snad nejvíce.
Aktuálně v EU 11-03-2005

Česká ratifikace ústavní smlouvy – oběť vládní krize?

Ještě donedávna nikdo v České republice nepochyboval o tom, že o ratifikaci ústavní smlouvy Evropské unie bude rozhodnuto v referendu. Výsledek byl zároveň považován za poněkud problematický, díky polarizaci české politické scény v této otázce, podobně jako je tomu v Británii nebo v Polsku. Tento trend se ovšem v poslední době dramaticky mění a vyvstávají různé zajímavé scénáře, jaký bude další osud ratifikace ústavní smlouvy.
Aktuálně v EU 11-02-2005

Postoje frakcí v Evropském parlamentu k ústavní smlouvě a k hodnotám v ní zakotveným

Přestože mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují určité rozdíly v akcentovaných hodnotách, od nichž se pak odvíjí i jejich odlišné sociální modely (rozlišujeme skandinávský, kontinentálně evropský, nazývaný také konzervativním, a anglosaský model), největší rozdíly v hodnotách najdeme zřejmě mezi stoupenci jednotlivých ideologií a politických směrů.
Aktuálně v EU 28-01-2005

Když Češi řeknou NE

Co se stane, pokud jeden nebo několik členských států neschválí ústavu Evropské unie? Skončí dokument v koši? Nebo se Unie rozdělí na dvě části – na „tvrdé jádro“ složené z těch, kdo řekli ANO, a na „periferii“ stoupenců NE? Oficiální odpověď zatím neexistuje.
Aktuálně v EU 24-01-2005

Úskalí ratifikace ústavní smlouvy v ČR

Debata o ratifikaci ústavní smlouvy v České republice vykazuje několik zajímavých aspektů. Tento článek se pokusí je stručně shrnout a analyzovat. Prvním z bodů, které je třeba zmínit, je dosavadní nevyjasněnost ohledně metody ratifikace. Ústava České republiky předpokládá dle článku 10a klasickou cestu souhlasu obou komor Parlamentu třípětinovou většinou jejích členů s ratifikací mezinárodní smlouvy. Jak se ovšem stalo i v případě Smlouvy o přistoupení k EU, politická reprezentace se rozhodla pro cestu obligatorního referenda, jehož kladný výsledek smlouvu ratifikoval.
Aktuálně v EU 02-11-2004

Rizika neschválení evropské ústavní smlouvy

Představitelé Evropské unie 29. října v Římě slavnostně podepsali novou evropskou ústavní smlouvu. Dvacet pět vlád EU teď má dva roky na ratifikaci dokumentu. Devět vlád Unie už oznámilo, že vyhlásí o ústavě referendum, další tuto alternativu zvažují.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Francouzská lekce pro Evropu? Průvodce referendy o evropské ústavní smlouvě

29. května se bude ve Francii konat druhé národní referendum o evropské ústavní smlouvě. 25 členských států musí do listopadu 2006 euroústavu schválit. Z právního hlediska stačí, aby jeden stát smlouvu neschválil a nemůže vstoupit v platnost. V současné době existuje velká šance, že bude Francie hlasovat „Ne“. To by zřejmě smlouvu smetlo zcela ze stolu. I pokud bude ale výsledek „Ano“, ústavu čeká náročná cesta ratifikací v ostatních členských státech – včetně Holandska a Británie.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Perspektivy evropské ústavní smlouvy – monitoring ratifikačních diskusí

Jedním ze závěrů pracovního dokumentu European Policy Institutes Network (EPIN) je, že 22 z 25 členských států ústavní smlouvu ratifikuje. Ratifikaci v České republice a Polsku považují autoři zprávy za „nejistou“ a ve Velké Británii za „spíše nepravděpodobnou“.