Tag: úspory

05-06-2017

Martin Potůček: Náš důchodový systém je v porovnání s Evropou mnohem skoupější

S předsedou důchodové komise profesorem Martinem Potůčkem o výtkách Evropské komise na adresu probíhajících změn v důchodovém systému. Na rozdíl od řady ekonomů si nemyslí, že by udržitelnost veřejných financí měla být hlavním kritériem. Zdroje navíc tu prý jsou, je ale třeba provést změny v oblasti daní.
© Archiv Davida Marka
01-06-2017

David Marek: Na udržování stávající životní úrovně penzistů tu zdroje nejsou

S hlavním ekonomem poradenské společnosti Deloitte jsme hovořili o výhradách Evropské komise k nastavení českého důchodového systému. Podle Komise v dlouhodobém výhledu není udržitelný a nedávné kroky vlády, jako jsou štědřejší valorizace penzí nebo nastavení horní hranice pro odchod do důchodu, mohou situaci ještě zhoršit.

Juraj Krivošík: Testování úspornosti spotřebičů by se mělo přiblížit realitě

„Díky standardům máte jistotu, že informace o spotřebě je u dvaceti různých chladniček srovnatelná. Nevýhodou jsou rozdíly oproti reálným podmínkám. Doma nemáte standardizovanou teplotu, chladničku otevíráte a dáváte do ní různé potraviny. To spotřebu ovlivní,“ říká ředitel Střediska pro efektivní využívání energie SEVEn Juraj Krivošík. Jak testování spotřebičů přiblížit reálným podmínkám? A umí spotřebiče upravit svou spotřebu, když poznají, že prochází testem?

Architekt Brotánek: Investice do kvalitní budovy se vyplatí. V ČR to ale ztěžuje řada překážek

„Zájem o energeticky efektivní budovy závisí na různých okolnostech. Vysilující však je, když tyto okolnosti kolísají kvůli nekoncepčním zásahům měnících se vlád,“ říká v rozhovoru architekt Aleš Brotánek, který se zabývá hledáním chytrých řešení pro rodinné a bytové domy.

Adrian Joyce: Veřejný sektor musí jít ve zvyšování energetické účinnosti příkladem

Pokud trh s energetickými renovacemi budov nedostane impuls od veřejného sektoru, bude se rozbíhat ještě velmi dlouho, myslí si generální tajemník Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách (EuroACE) Adrian Joyce. S redakcí EurActivu hovořil Joyce nejen o chystané směrnici k energetické účinnosti, ale také o přinejmenším zdrženlivém postoji České republiky k energeticko-klimatickým cílům Evropské unie.

Martin Roman: Plýtvání elektřinou odporuje „stavovské cti“ energetiků

Podle šéfa energetického gigantu ČEZ Martina Romana patří společnost, kterou řídí, k průkopníkům zelené elektřiny ve střední a východní Evropě – kritika ČEZu ze strany ekologických organizací je podle něj neoprávněná. „Energetikům záleží na jejich produktu stejně jako ostatním výrobcům. Jejich stavovská čest nevidí ráda, když se s jejich výrobkem plýtvá," říká Roman.