Tag: urbanizace

Evropské fondy 30-05-2008

Komise vyhlásila soutěž o „Evropské zelené město“

Podle údajů Evropské komise žije ve městech přibližně 80% Evropanů a města se stále rozrůstají. Tento trend však často nejde ruku v ruce kvalitou městského prostředí a života jejich obyvatel. Cílem soutěže „Evropské zelené město“ je povzbudit místní úřady a obyvatele k většímu úsilí o zlepšování životních podmínek ve městech.

Územním plánováním proti vylidňování venkova?

Zpráva poslankyně Giselly Kallenbach (Zelení/EFA), která byla včera přijata Evropským parlamentem, vyzdvihuje integrovaný přístup k regionálnímu a urbálnímu plánování jako cestu k řešení některých současných problémů.