Tag: Tomáš Prouza Archives

  • Komise nemůže ignorovat národní parlamenty

    Názory | Aktuálně v EU 22-07-2016

    Evropská komise tento týden ve svém sdělení konstatovala, že její dřívější návrh revize směrnice o vysílání pracovníků i nadále považuje za souladný s principem subsidiarity. Odmítla tak stanoviska 11 národních parlamentů členských států včetně obou komor Parlamentu České republiky. Návrh, který v nejméně …