Tag: TEN-T

Doprava 14-07-2020

Budování transevropské dopravní sítě v Česku drhne. Pomoci může „urychlovací“ směrnice

Instituce EU se dohodly na podobě nové směrnice, která by měla zefektivnit výstavbu transevropské dopravní sítě. Zjednodušit se má například administrativa okolo schvalování staveb, se kterou má problém i Česko.
Doprava 21-04-2020

Výstavba evropské silniční sítě vázne. Problém se týká i Česka, zjistili auditoři

Dokončování silniční sítě propojující evropské země postupuje pomalu a hrozí, že do roku 2030 nebudou dokončeny některé klíčové přeshraniční úseky. Konstatuje to dnešní zpráva Evropského účetního dvora (EÚD), která zkoumala situaci ve čtveřici zemí EU včetně Česka.
Evropské finance 03-03-2020

V Bruselu se dá lépe domluvit než v Česku, říká zástupce Plzeňského kraje v hlavním městě EU

Zatímco většina českých krajů své zastoupení v Bruselu zrušila, Plzeňský kraj zde má svého zástupce již od roku 2006. O tom, jak zastoupení funguje a jak je zapojeno do vyjednávání budoucí kohezní politiky jsme hovořili v rozhovoru se Zbyňkem Prokopem.
Doprava 11-11-2019

Modernizace regionálních železničních tratí je ohrožena, dotace budou zřejmě směřovat jinam

Česko bude muset v příštím programovém období hledat nové zdroje na modernizaci regionálních železničních tratí. Dotace z evropských fondů, které se doposud na jejich modernizaci soustředily budou totiž v příštím období zaměřeny jinam.
Doprava 04-06-2013

EU se dohodla na podobě evropské dopravy do roku 2020

Členské státy se spolu s Evropskou komisí a Evropským parlamentem dohodli na podobě transevropských dopravních sítí až do roku 2020. Seznam prioritních staveb, které budou podpořeny z evropských fondů, obsahuje i projekty důležité pro Českou republiku. Zahrnuje totiž třeba dálnici D11, rychlostní silnici R35 nebo dopravní uzel Brno.
Doprava 18-12-2012

Koridor do Drážďan může být součástí transevropské dopravní sítě

Výbor Evropského parlamentu podpořil návrh rozvoje transevropských dopravních sítí. Oproti návrhu, který schválili unijní ministři, do něj byly zařazeny další české projekty, jako například železniční koridor z Prahy do Drážďan. Podporu může získat i propojení Českých Budějovic s rakouským Lincem.

Spojení mezi Prahou a Mnichovem se stane součástí evropského koridoru

Železniční propojení České republiky a sousedního Bavorska by se mělo do budoucna zlepšit. Záměr, který počítá s modernizací trati mezi Prahou a Mnichovem, je součástí memoranda, které včera v německém Hofu podepsali zástupci českého a bavorského ministerstva dopravy.

Dotace na dopravu: ČR zápolí s infrastrukturním fondem CEF

Česká republika, Slovensko, Polsko a další státy ze skupiny nových členských zemí mají silné výhrady k novému Nástroji pro propojení Evropy (CEF), do kterého chce Komise převést 10 miliard z Kohezního fondu. Státy by tak část peněz z EU fondů přestaly mít jistou – o část projektů na propojování dopravních, energetických a telekomunikačních sítí by totiž musely začít soutěžit s ostatními zeměmi.
Evropské fondy 05-04-2012

Trans-evropské dopravní sítě: dokončení

Předchozí dvě analýzy Kanceláře České spořitelny pro Evropskou unii se věnovaly jednomu z klíčových témat rozvojových politik EU v dlouhodobé perspektivě – Trans-evropským dopravním sítím (TEN-T). Toto téma nyní završuje analýza věnovaná detailnímu popisu obou klíčových součástí TEN-T, tedy napojující sítě (Comprehensive Network) a jádrové sítě (Core Network).

Infrastrukturní fond: ČR se bude muset více snažit

Aby Česká republika získala prostředky na projekty celoevropského významu, například v oblasti dopravy či energetiky, které budou po roce 2014 k dispozici v Nástroji pro propojení Evropy, bude prý muset více dbát na to, aby její projektové žádosti byly kvalitně připraveny a obsahovaly všechny povinné formální náležitosti. O prostředky bude soutěžit se všemi členskými státy EU.
Doprava 24-10-2011

Infrastrukturní fond ČR znepokojuje, peníze z kohezní politiky prý poputují do bohatších zemí

Vůči zřízení nového Nástroje pro propojení Evropy, tzv. infrastrukturního fondu, z něhož mají být financovány významné strategické projekty společného evropského zájmu (např. v dopravě či energetice), má Česká republika výhrady. Reálně prý hrozí, že tak přijde o finanční prostředky určené na kohezní politiku.
Doprava 31-05-2010

Tomáš Čoček: Složitá legislativa ČR dopravní výstavbu významně prodlužuje a prodražuje

Tomáš Čoček je náměstkem pro realizaci zdrojů na Státním fondu dopravní infrastruktury. V rozhovoru pro EurActiv mluví o výstavbě dopravní infrastruktury v rámci TEN-T, budoucnosti dopravní výstavby v ČR a projektech PPP. V příštím rozpočtovém období po roce 2014 podle něj lze očekávat snižování objemu investiční činnosti. „Na běžící projekty to nicméně žádný vliv mít nebude, jedná se spíše o omezování zahajování nové výstavby,“ dodává.
Doprava 08-04-2010

Ministerstvo dopravy otevřelo výzvu v oblasti železnic

Ministerstvo dopravy vyhlásilo novou výzvu v oblasti železniční dopravy v rámci Operačního programu Doprava (OPD).
Aktuálně v EU 22-11-2007

Evropská komise zveřejnila projekty určené k financování v rámci programu TEN-T

Evropská komise včera vybrala několik desítek projektů, které by měly být financovány v rámci víceletého programu TEN-T 2007–2013 a také v rámci ročního programu TEN-T 2007. Vybrány byly projekty týkající se přeshraniční dopravy a udržitelných druhů dopravy.
Aktuálně v EU 24-02-2006

EU uvažuje o snížení rozpočtu na rozvoj infrastruktury

Plánovaná redukce finančních prostředků na rozvoj transevropských dopravních sítí (TEN-T) v letech 2007 – 2013 ohrozí realizaci už schválených projektů.
Aktuálně v EU 09-09-2005

Komise podpoří transevropské dopravní projekty částkou 356 milionů eur

Evropská komise se včera rozhodla uvolnit částku 356 milionů eur na transevropské dopravní projekty ve starých členských zemích Unie.