Tag: strukturální fondy

Evropské finance 29-11-2018

Rozpočet na kohezní a zemědělskou politiku se snížit nesmí, shodly se chudší státy EU

Unijní rozpočet na politiku soudržnosti i na zemědělskou politiku na roky 2021 až 2027 by měl být zachován na úrovni stávajícího sedmiletého rozpočtového rámce. Zástupci patnácti zemí ze skupiny Přátel koheze se na tom shodli na jednání v Bratislavě.
výzkum

Z peněz EU lze dotovat i výzkum a vývoj. Pomoci mohou třeba s výrobou léčiv

Vývoj a inovace jsou oblastí, na kterou Evropská unie vynakládá značné finanční prostředky. Bez nových technologií a výzkumu se totiž výroba jen těžko rozšíří a zefektivní. Pokud se však firma chce touto cestou vydat, je třeba někde začít.

Česko nedočerpalo z EU 6,8 miliard, výsledek je přesto nad očekávání

Česká republika za loňský rok nedočerpala z evropských fondů 6,8 miliardy korun. Přesto jde o daleko lepší výsledek, než donedávna odhadovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), jež je za evropské dotace zodpovědné.
Doprava 19-02-2016

Z Junckerova balíčku by ČR podporu získat mohla, je na to ale připravená?

V Praze otevře svou kancelář Evropská investiční banka, která mimo jiné spravuje fond EFSI tvořící základ investičního plánu Evropské komise. Z něj Česko využívá podporu pro financování malých podniků, využít by však peníze mohlo i pro velké – například infrastrukturní – projekty. Představy jsou však zatím mlhavé a v popředí zůstávají klasické nástroje jako strukturální fondy. Čerpání z nich by se však mělo zefektivnit, a i k tomu prý může EFSI pomoci.
Evropské fondy 31-03-2008

Danuta Hübner je na oficiální návštěvě České republiky

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner zahájila včera dvoudenní návštěvu České republiky. Hlavním tématem je příprava českého předsednictví v Radě EU a stav čerpání finančních prostředků z fondů EU.
Evropské fondy 21-11-2007

STEM: Internet je nejvíce využíván jako zdroj informací o možnostech čerpání z fondů EU

Podle průzkumu agentury STEM 93% zástupců státní správy a samosprávy uvedlo, že hlavním zdrojem informací o různých možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů je internet.

ČR se dočkala pochvaly Komise za čerpání evropských fondů

Zástupci Evropské komise (EK) na 9. zasedání Monitorovacího výboru SROP pochválili Českou republiku za pokrok, který země učinila v čerpání finančních prostředků z evropských fondů v rámci programu SROP.
Evropské fondy 16-11-2007

STEM: Obcím chybí prostředky na spolufinancování projektů

Představitelé měst a obcí v průzkumu agentury STEM uvedli, že nemohou využít všech nabízených finančních prostředků z fondů EU z důvodu nedostatku vlastních peněz na spolufinancování projektů.
Evropské fondy 12-11-2007

STEM: Strukturální fondy mohou přispět k posílení konkurenceschopnosti ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zadalo agentuře STEM průzkum mínění zainteresované veřejnosti, státní správy a samosprávy o problematice čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU.
Evropské fondy 26-09-2007

První výzvu vyhlásila také Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila v pondělí 24. září 2007 první výzvu pro předkládání projektů v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě.
Evropské fondy 16-08-2007

MMR zveřejnilo údaje o stavu čerpání z evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) informovalo o stavu čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie k 30. červnu 2007. Česká republika do daného data vyčerpala 20,5 miliardy korun.
Evropské fondy 13-08-2007

MMR navrhlo jednotnou žádost pro čerpání peněz z fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) minulý týden představilo návrh unifikované žádosti o dotace z evropských fondů. Podle ministerstva by se tak značně zjednodušilo čerpání finančních prostředků z EU.
Evropské fondy 17-05-2007

MMR: jednání o NSRR budou ukončena do konce května

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera informovalo, že závěrečné jednání České republiky se zástupci Evropské komise o Národním strategickém referenčním rámci (NSRR) proběhne 25. května v Praze.
Evropské fondy 08-02-2007

Pražský magistrát bude spravovat evropské peníze

Poslanecká sněmovna schválila návrh pražského zastupitelstva, aby Magistrát hl. m. Prahy spravoval prostředky z evropských fondů určených na dva operační programy Prahy v současném programovacím období 2007 – 2013.
Aktuálně v EU 26-01-2007

V Bruselu probíhá konference zabývající se nepříznivým demografickým vývojem

Na konferenci s názvem „Regiony pro ekonomickou změnu: Regionální správa odpovídá na demografické výzvy“, která začala včera a dnes končí, vystoupila komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner a komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
Evropské fondy 18-01-2007

Program Phare byl ukončen

Česká republika byla úspěšná v čerpání finančních prostředků v rámci programu Phare, jehož druhá fáze probíhala v letech 1998 – 2006. ČR se podařilo vyčerpat přes 90% všech prostředků.
Evropské fondy 20-12-2006

ČTK: Magistrát hl. m. Prahy využil všechny prostředky z evropských fondů na rok 2004

Ředitelka odboru zahraničních vztahů a fondů EU na pražském magistrátu Patricia Tiso Ferulíková včera podle informací ČTK uvedla, že Praha vyčerpala všechny finanční prostředky, které jí byly na rok 2004 přiděleny.
Evropské fondy 15-11-2006

Gandalovič: Mechanismus rozdělování peněz z fondů EU je nutné zjednodušit

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič na včerejší konferenci opět zdůraznil, že je nutné, aby v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 došlo ke zjednodušení administrativy čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
Evropské fondy 13-11-2006

Hübner vyzvala k předložení plánů na čerpání peněz z fondů EU

Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner pobídla členské země EU, aby zaslaly své národní strategické referenční rámce Evropské komisi k posouzení. Jako první tak učinily Rakousko a Lotyšsko.
Evropské fondy 19-10-2006

MMR obnovilo čerpání v rámci opatření 4.2 SROP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) informovalo o zrušení všech omezení, která se vztahovala na čerpání finančních prostředků v rámci opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.
Evropské fondy 16-10-2006

MMR opět zpracovává projektové žádosti v rámci SROP

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič minulý pátek opět uvolnil čerpání finančních prostředků ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Rozhodnutí se ale nevztahuje na opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.
Evropské fondy 09-10-2006

Slovenská vláda schválila 11 operačních programů pro léta 2007 – 2013

Na včerejším mimořádném zasedání se členové slovenské vlády dohodli, že v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 bude Slovensko čerpat finanční prostředky z evropských fondů prostřednictvím jedenácti operačních programů.
Evropské fondy 25-09-2006

Kraje budou rozhodovat o větším množství peněz z evropských fondů

Představitelé krajů se minulý týden dohodli s ministrem pro místní rozvoj Petrem Gandalovičem na zvýšení finančních prostředků, o kterých budou moci samostatně v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 rozhodovat.
Evropské fondy 25-09-2006

EK zveřejnila poziční dokument k českému návrhu NSRR na léta 2007 – 2013

Evropská komise minulý týden České republice předala zprávu, ve které hodnotí návrh Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR) na období 2007 – 2013.