Tag: SROP

Evropské fondy 18-06-2012

Rýsuje se počet operačních programů: bude jich šest

Prostředky z fondů EU budou do Česka v příštím programovém období (2014-2020) proudit prostřednictvím šesti operačních programů, řekl včera (17. června) v České televizi ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Vláda by podle jeho slov měla definitivní podobu implementační struktury evropských fondů v České republice schválit v polovině července.
Evropské fondy 21-04-2008

MMR: V programech SROP a JPD 2 se podařilo naplnit plánované cíle

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) bylo v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) a Jednotného programového dokumentu pro Prahu Cíl 2 (JPD 2) dosaženo stanovených cílů.

ČR se dočkala pochvaly Komise za čerpání evropských fondů

Zástupci Evropské komise (EK) na 9. zasedání Monitorovacího výboru SROP pochválili Českou republiku za pokrok, který země učinila v čerpání finančních prostředků z evropských fondů v rámci programu SROP.
Evropské fondy 16-10-2006

MMR opět zpracovává projektové žádosti v rámci SROP

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič minulý pátek opět uvolnil čerpání finančních prostředků ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Rozhodnutí se ale nevztahuje na opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.
Evropské fondy 12-10-2006

MMR dočasně pozastavilo čerpání peněz v rámci programu SROP

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič včera dočasně pozastavil čerpání finančních prostředků v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Důvodem je zatčení tří osob podezřelých z „podvodu a vydírání“ ve snaze získat evropské peníze.
Evropské fondy 26-09-2006

MMR vyhlásilo výběrové řízení v rámci opatření 3.2 SROP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypsalo výběrové řízení na místa expertů, jejichž úkolem by bylo pomáhat žadatelům a příjemcům dotací v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 25-08-2006

Transparency International: při čerpání z fondů EU existuje střet zájmů

Transparency International ČR kritizuje způsob výběru projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), který podle této nevládní organizace trpí systémovými chybami.
Evropské fondy 24-04-2006

MMR vypsalo výběrové řízení na vypracování modelu implementační struktury SF v období 2007 – 2013

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) minulý týden zveřejnilo informace k výběrovému řízení na realizaci projektu, který se týká vytvoření implementační struktury strukturálních fondů (SF) na následující programovací období 2007 – 2013.
Evropské fondy 02-11-2005

MMR vypsalo výběrové řízení týkající se systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007 – 2013

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyhlásil včera výběrové řízení na realizaci projektu „Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni Národního strategického referenčního rámce“. Projekt bude financován z prostředků Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 18-07-2005

MMR vypsalo výběrové řízení týkající se Společného regionálního operačního programu

Odbor Řídící orgán SROP a JPD Praha Ministerstva pro místní rozvoj vyhlásil výběrové řízení na projekt „Školící plán Společného regionálního operačního programu (SROP) - implementační systémy“.
Evropské fondy 30-06-2005

MMR vypsalo výběrové řízení na zpracování analýz programu SROP

Odbor Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotný programový dokument Praha Ministerstva pro místní rozvoj vyhlásil výběrové řízení na projekt „Zpracování měsíčních analýz věcného a finančního monitoringu programu SROP“.
Evropské fondy 28-04-2005

MMR vyhlásilo výzvu pro nadregionální individuální projekty v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera vyhlásilo druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu.
Evropské fondy 16-03-2005

MMR vydalo Manuál Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera publikovalo Manuál postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Dokument tvoří samostatnou přílohu Operačního manuálu Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 02-02-2005

MMR vyhlásilo 3. kolo výzvy v rámci Společného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo 1. února 2005 3. kolo výzvy pro předkládání individuálních regionálních projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 17-01-2005

MMR zveřejnilo Příručku pro žadatele pro 3. kolo výzvy v rámci SROP

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou verzi Příručky pro žadatele pro třetí kolo výzvy v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 07-01-2005

MMR zveřejnilo informace o čerpání finančních prostředků z evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dnes zveřejnilo přehled o čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie k 30. listopadu 2004.
Evropské fondy 21-07-2004

Aktualizace výběrových kritérií pro předkládání projektů v rámci SROP

V úterý 20. května zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídící orgán Společného regionálního operačního programu (SROP) aktuální verzi Přílohy č. 7 Příručky pro žadatele „Výběrová kritéria“.
Evropské fondy 09-07-2004

Změna Programového dodatku SROP zveřejněna

Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu (SROP), Ministerstvo pro místní rozvoj, provedlo určité změny v Programovém dodatku SROP, verzi z 30. března 2004.
Evropské fondy 02-06-2004

Region soudržnosti Střední Morava vyzval k předkládání projektů

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava vyhlásila v úterý 1. června 2004 první kolo výzev k předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 04-05-2004

MMR vyhlásilo výzvu k předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu

V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu včera vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k předkládání projektů spadajících do dvou podopatření priority 4: Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu a Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu.
Evropské fondy 30-03-2004

Kraj nabízí pomoc potenciálním žadatelům o peníze z Evropské unie

Olomoucký kraj nabízí potenciálním žadatelům o prostředky z fondů Evropské unie možnost předběžných konzultací. Již nyní je možné obracet se na pracovníky odboru strategického rozvoje kraje s projektovými náměty či dotazy týkajícími se možností získání dotací.