Tag: společný

Jak se Česká republika postaví k bankovní unii EU?

Na prosincovém summitu EU se lídři dohodli na tom, že postupně vytvoří tzv. bankovní unii, přičemž jedním z prvních kroků bude zavedení společného bankovního dohledu. Odborníci se shodují na tom, že eurozóna bankovní unii potřebuje. Jak ale bude přesně vypadat, ještě pořád není jasné. Neznámá tak zůstává i pozice České republiky v budoucím projektu.
Digitální agenda 19-04-2012

Europoslanci chtějí, aby jednotné daňové přiznání bylo pro firmy povinné

Evropský parlament nabral včera vůči členským státům kolizní kurz. Nadnárodní společnosti mají podle poslanců v budoucnu odevzdávat jednotná evropská daňová přiznání povinně a ne dobrovolně, jak dosud navrhovala Komise. Řada vlád zavádění společných evropských pravidel pro výpočet daňového základu (CCCTB) přitom důrazně odmítá.
Digitální agenda 10-02-2011

Brusel chce zjednodušit financování výzkumu a inovací

Evropská komise včera zahájila veřejnou konzultaci k budoucnosti evropských programů, jejichž prostřednictvím EU podporuje vědu, výzkum a inovace. Cílem je maximálně zjednodušit administrativu, odstranit zbytečné duplikace, ale také otevřít dveře malým a středním podnikům, které komplikované procedury často od žádosti o podporu odradí.
Doprava 06-12-2010

„Jednotné nebe“ nad Evropou je na dosah

Šestice evropských zemí podepsala na konci minulého týdne (2. prosince) dohodu, kterou zřídila FABEC, funkční blok vzdušného prostoru, jenž stírá národní hranice. Evropská unie se tak zase o kousek přiblížila vytvoření společného evropského vzdušeného prostoru, o nějž usiluje od konce devadesátých let minulého století.
Evropské fondy 30-06-2005

MMR vypsalo výběrové řízení na zpracování analýz programu SROP

Odbor Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotný programový dokument Praha Ministerstva pro místní rozvoj vyhlásil výběrové řízení na projekt „Zpracování měsíčních analýz věcného a finančního monitoringu programu SROP“.
Evropské fondy 28-04-2005

MMR vyhlásilo výzvu pro nadregionální individuální projekty v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera vyhlásilo druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu.
Evropské fondy 07-01-2005

MMR zveřejnilo informace o čerpání finančních prostředků z evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dnes zveřejnilo přehled o čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie k 30. listopadu 2004.
Evropské fondy 04-06-2004

Dotace Evropské unie na cestovní ruch jsou nedostatečné

Podle představitelů jednotlivých krajů České republiky finanční podpora ze Společného regionálního operačního programu na projekty zaměřené na cestovní ruch nebude moci být většině žadatelů poskytnuta.
Evropské fondy 02-06-2004

Region soudržnosti Střední Morava vyzval k předkládání projektů

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava vyhlásila v úterý 1. června 2004 první kolo výzev k předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 04-05-2004

MMR vyhlásilo výzvu k předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu

V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu včera vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k předkládání projektů spadajících do dvou podopatření priority 4: Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu a Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu.
Evropské fondy 30-03-2004

Kraj nabízí pomoc potenciálním žadatelům o peníze z Evropské unie

Olomoucký kraj nabízí potenciálním žadatelům o prostředky z fondů Evropské unie možnost předběžných konzultací. Již nyní je možné obracet se na pracovníky odboru strategického rozvoje kraje s projektovými náměty či dotazy týkajícími se možností získání dotací.