Tag: společnost

Aktuálně v EU 06-05-2005

Česká občanská společnost 2004: po 15 letech rozvoje

Česká občanská společnost je po 15 letech rozvoje aktivní, ambiciózní a různorodá, ale stále čelí problémům. Může se pochlubit mnoha silnými stránkami – silnou základnou občanů, úspěšným působením neziskových organizací v oblasti ochrany přírody, celkově pozitivním vztahem s veřejnou správou a každodenní praxí mnoha neziskových organizací. Jako klíčové problémy analýza identifikovala témata veřejné vykazatelnosti a interního řízení organizací. Přináší mnoho nových poznatků, které mohou zpochybnit tradiční názory na občanskou společnost v ČR.
Aktuálně v EU 16-02-2005

Význam občanské společnosti pro Evropskou komisi v strategických cílech 2005 – 2009

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso vystoupil 10. února 2005 na plenárním zasedání Evropského hospodářského výboru, který na evropské úrovni zastupuje tzv. organizovanou občanskou společnost.