Tag: společnost

Obchod a export 26-10-2015

Jiří Nantl: Nahnat co nejvíc lidí do technických oborů nedává smysl

„Ani z čistě ekonomického pohledu není zřejmé, proč se při postupu automatizace výroby a zvyšování efektivity práce někdo domnívá, že potřebujeme do průmyslově orientovaných oborů nahnat co nejvíce lidí. Nová řešení s vysokou přidanou hodnotou často vznikají na průsečících oborů,“ říká v rozhovoru o sociálních inovacích a roli společenských a humanitních věd bývalý náměstek ministra školství Jiří Nantl, který působí ve Středoevropském technologickém institutu v Brně.
Eurozóna 17-09-2013

Luděk Niedermayer: Ke korupci a netransparentnímu chování jsou vždy potřeba dva

„Logika, že se firmy musí chovat netransparentně, protože jinak v českých podmínkách nemohou podnikat, by vedla pouze do záhuby,“ říká bývalý viceguvernér České národní banky a v současnosti ekonomický expert Deloitte Luděk Niedermayer. S redakcí hovořil o udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem, zvláštnostech finančního sektoru i o roli státu a hrozbě přílišné regulace podnikání.
Obchod a export 10-05-2013

Martin Hausenblas: Musíme si vybrat, v čem bude ČR nejlepší

„Každý národ má na základě svých ´buněk´ nějaké přirozené předpoklady a je třeba, aby si to uvědomil. Například Češi jsou velmi šikovní lidé, kteří se dokážou snadno adaptovat, umí řešit problémy a umí něco udělat z ničeho,“ říká v rozhovoru pro EurActiv podnikatel a vizionář Martin Hausenblas. S redakcí si povídal také o udržitelném podnikání a zajímavých projektech, které chystá.
Průmysl a inovace 09-05-2013

Vliv škol na společnost je stále velký, ne vždy však pozitivní

V rámci probíhající debaty ministerstva školství (MŠMT) tento rezort vyjádřil obavy, že současné školy dostatečně nepodporují například kritické myšlení nebo schopnost spolupracovat a ztrácí tak na svém tradičním významu a vlivu. Podle odborníků, které EurActiv oslovil, však školy stále mají rozhodující vliv na podobu společnosti. Dodávají však, že nemusí být vždy pozitivní.
Eurozóna 10-05-2011

Google News podle belgického soudu porušují autorské právo

Belgický soud minulý týden potvrdil rozsudek, podle nějž zveřejňováním odkazů a abstraktů článků jiných vydavatelů pomocí služby Google News společnost porušuje belgické zákony na ochranu autorů. Případ rezonuje i v Bruselu, kde se Evropská komise chystá zveřejnit návrh směrnice o uplatňování ochrany duševního vlastnictví.
Eurozóna 08-10-2009

Telekomunikační společnosti viní Evropskou komisi z poklesu investic

V roce 2008 došlo po mnoha letech stabilního růstu k poklesu investic do telekomunikačního sektoru v EU, tvrdí ve své zprávě telekomunikační společnosti. Za viníka přitom označily Evropskou komisi, která podle nich nejvíce odrazuje od investic.
Průmysl a inovace 10-08-2009

Nejpopulárnější online službou je zasílání e-mailů

Ze zprávy, kterou Komise zveřejnila 4. srpna, vyplývá, že nejpopulárnější online službou je zasílání e-mailů. Zpráva analyzovala vývoj využití informačních technologií za posledních pět let působení Barrosovy Komise.

Východní partnerství se neobejde bez pomoci občanské společnosti, tvrdí experti

Ve dnech 5.-6. května 2009 se v Praze uskutečnila mezinárodní expertní konference „Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum“, která poskytla doporučení pro čtvrteční setkání politiků Unie s postsovětskými partnery. Klíč ke sbližování podle odborníků leží ve spolupráci občanských sdružení.
Eurozóna 31-03-2009

Komise vyzývá k lepšímu zabezpečení evropských telekomunikačních sítí

Komise včera vyzvala k lepšímu zabezpečení evropských komunikačních sítí, které stále více ohrožují útoky hackerů. Pravděpodobnost jejich kolapsu v příštích deseti letech je 10-20%, proto je nutné spolupracovat při jejich ochraně.
Digitální agenda 25-03-2009

Těšte se na další zlevnění volání ze zahraničí

Z právě schválené dohody vyplývá, že od léta bude platit nové nařízení, které Evropanům zajistí pokles cen mezinárodních hovorů. Mobilní operátoři však stále budou oprávněni účtovat zákazníkům prvních 30 sekund uskutečného hovoru v celku.

Parlamentní výbor podpořil vznik evropských soukromých společností

Poslanci Evropského parlamentu podpořili ustanovení o evropské soukromé společnosti. Cílem je zjednodušit založení a provoz malých a středně velkých podniků a zvýšit jejich mobilitu na vnitřním trhu. Poslanci ale text doplnili požadavky jejichž splnění, jak tvrdí malé podniky, může být problematické.
Průmysl a inovace 11-12-2008

EU má nový program pro bezpečnější internet

EU zahájila 9. prosince nový program pro bezpečnější internet. Jeho cílem je chránit děti ve stále složitějším světě online. Z průzkumu Eurobarometru vyplývá, že 60% rodičů má obavy, že se jejich děti stanou obětí online šikany nebo jiného druhu útoku.
Aktuálně v EU 22-04-2008

Internet pravidelně využívá každý druhý Evropan

V posledních letech výrazně stoupl počet internetových přípojek ve školách, u lékařů i v domácnostech. Na webu je dostupná většina veřejných služeb v Unii. Největšími výzvami zůstává navyšování počtu vysokorychlostních připojení a vyrovnávání regionálních rozdílů v přístupu k Internetu.
Průmysl a inovace 10-09-2007

Jaké jsou náklady rozvoje informačních technologií

V pátek 7. září se v Praze konala konference „Evropa bez bariér – Informační společnost“, kterou uspořádalo sdružení ANO pro Evropu. Konference se zúčastnil i komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
Digitální agenda 28-02-2007

Reding se s telekomunikačními úřady shodla na federalizaci

Krátce před zveřejněním návrhu Komise na revizi regulačního rámce pro telekomunikace, vyjádřili společně komisařka Viviane Reding a Sdružení národních regulačních orgánů (ERG) svou podporu rozsáhlým strukturálním reformám.
Aktuálně v EU 12-10-2005

Komise: členské státy musí zlepšit fungování tísňového čísla 112

Evropská komise včera vyzvala členské státy, aby zlepšily fungování tísňových volání na číslo 112. Na toto tísňové číslo je možné se dovolat ve všech státech EU. Podle Komise ale často nefunguje tak, jak by mělo a v některých zemích občané ani nevědí o jeho existenci. Jde přitom často o lidské životy.
Digitální agenda 21-09-2005

Řecké aerolinie Olympic Airlines musí vrátit vládní subvence

Evropská komise požaduje, aby řecká státní letecká společnost Olympic Airlines zaplatila zpět obrovské částky, které získala od řecké vlády jako státní subvenci. Olympic Airlines se hodlá bránit před soudem.
Digitální agenda 24-06-2005

Připravuje se nová dohoda o leteckém provozu s Austrálií a Novým Zélandem

Evropská komise včera oznámila, že se shodla na návrhu smlouvy, který by měl všem evropským leteckým společnostem umožňovat směřovat své lety bez omezení do Austrálie nebo na Nový Zéland.
Aktuálně v EU 06-05-2005

Česká občanská společnost 2004: po 15 letech rozvoje

Česká občanská společnost je po 15 letech rozvoje aktivní, ambiciózní a různorodá, ale stále čelí problémům. Může se pochlubit mnoha silnými stránkami – silnou základnou občanů, úspěšným působením neziskových organizací v oblasti ochrany přírody, celkově pozitivním vztahem s veřejnou správou a každodenní praxí mnoha neziskových organizací. Jako klíčové problémy analýza identifikovala témata veřejné vykazatelnosti a interního řízení organizací. Přináší mnoho nových poznatků, které mohou zpochybnit tradiční názory na občanskou společnost v ČR.
Aktuálně v EU 16-02-2005

Význam občanské společnosti pro Evropskou komisi v strategických cílech 2005 – 2009

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso vystoupil 10. února 2005 na plenárním zasedání Evropského hospodářského výboru, který na evropské úrovni zastupuje tzv. organizovanou občanskou společnost.
Aktuálně v EU 07-12-2004

Podpora občanské společnosti v nových členských zemích EU

Generální ředitelství pro justiční a policejní spolupráci vypsalo výběrové řízení na podporu rozvoje občanské společnosti v deseti nových členských státech Evropské unie.