Tag: společná zemědělská politika

Klimatická změna 06-11-2020

Ochrana půdy má v budoucích plánech EU významné místo

Ochrana půdy se zatím potýká s nedostatečnou harmonizací pravidel napříč EU, v nových iniciativách Evropské komise však téma nabírá na důležitosti, píší Kristýna Hutová a Denisa Fančová z České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace.
Evropské finance 23-10-2020

Zastropování zemědělských dotací: Dlouhý příběh, který zatím nemá konce

V Bruselu se nyní rozhoduje o budoucnosti evropského zemědělství. Očekáváná reforma společné zemědělské politiky Evropské unie jde po dvouletém vyjednávání do finále. Zájem českých médií budí především otázka zastropování dotací. 
Evropské finance 18-06-2018

Měla by EU dotovat malé nebo velké zemědělské podniky?

Čeští zemědělci se neshodují na tom, jak by měla vypadat společná zemědělská politika EU po roce 2020 - diskuse se omezila pouze na spor mezi velkými a malými farmami o výši evropských dotací. 
Evropské finance 15-06-2018

#jasnovEU – díl 18: Nechtějme dotace, chtějme zdravou krajinu

Řepka odkvetla, dobrovolníci zachránili srnčata před sečením a z luk se odvážejí první letošní balíky sena. Jarní období nadávání na dotace by tak mohlo být za námi, letos se ale protáhlo a kdoví, jestli nepotrvá až do žní.
zastropování
Aktuálně v EU 28-02-2018

Zastropování není opatřením proti velkým zemědělcům, ale podporou venkova

To poslední, co naše zemědělství potřebuje, je zakonzervování současného nevyhovujícího stavu. Zastropování dotací je v zájmu všech, říká Asociace soukromého zemědělství.
zemědělské dotace brexit
Aktuálně v EU 14-11-2017

Brexit bude mít dopad na zemědělské dotace. Jaká jsou očekávání, rizika a východiska?

Zvýšit příspěvky do rozpočtu EU po brexitu nebo nezvýšit? A pokud nikoliv, tak jak vyrovnat ztrátu britských plateb do společné evropské kasy? Studie Evropského parlamentu se zamýšlí nad možnými scénáři.
poland
Aktuálně v EU 21-07-2017

Napříč Evropou: Letní blues v Evropě

Za posledních 9 let se významné zahraničněpolitické události odehrávají až podezřele často během letních prázdnin. Ať už se jedná o ruskou okupaci části Gruzie, sestřelení letu MH17 či o nepovedený pokus o puč v Turecku, vše nám připomíná, že běh dějin si prázdninového léta neužívá.
Evropské fondy 14-02-2005

České zemědělství a rozvoj venkova v kontextu reformy SZP EU

Zemědělství se již nerovná venkovu. Zemědělství se stává pouze aspektem venkovského prostoru, jednou, byť zatím největší z podnikatelských aktivit. Složitost tohoto procesu je třeba také vidět v tom smyslu, že ČR se připravovala na trochu jiná schémata a těsně před vstupem, resp. po vstupu byla tato schémata změněna. Nicméně akceptace reformních kroků Společné zemědělské politiky (SZP) je pro české zemědělství závazná a nezbytná.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Zemědělství pod taktovkou EU-25

1. května vstoupí deset středo-, východo- a jihoevropských zemí do Evropské unie. Nadcházející rozšíření přinese privilegia, kterým se dosud těšilo jen patnáct států, na nové členy. Logicky se proto dá předpokládat změna chování v budoucích reformních procesech, jakými jsou Společná zemědělská politika (SZP) a jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Tento komentář se soustředí na dynamiku politické ekonomie EU po rozšíření a dohaduje, do jaké míry přistupující země ovlivní evropskou politickou ekonomii: témata, kterým se zatím dostávalo nedostatečné pozornosti.
Budoucnost EU 30-11-1999

Projev Franze Fischlera: Zemědělství a rozšíření – zbývá 44 dní

Do největšího rozšíření v dějinách EU zbývá pouhých 44 dní. Zemědělství bylo bezpochyby jednou z nejdůležitějších a nejobtížnějších částí vstupních vyjednávání. Je to také nejspíš nejobtížněji implementovatelná součást evropské legislativy. Dohoda o zemědělství, ke které jsme došli v Kodani, je výhodná pro zemědělce v přistupujících zemích a pro venkovské oblasti těchto zemí obecně. Vstup do EU přinese mnohé výhody, které bohužel odpůrci rozšíření úmyslně přehlížejí.