Tag: sousedství

Východní partnerství v kontextu Evropské politiky sousedství a agendy Visegrádské skupiny

Příprava nových priorit politiky EU vůči východním sousedům by pro země V4 měla představovat důležité poslání. K tomu je ale třeba, aby země Visegrádské čtyřky překonaly vnitřní rozpory a zaujaly „jasnou a vůdčí roli ve vztahu k východoevropským zemím“. Zdůrazňuje to publikace „The Eastern Partnership in the Context of the European Neighbourhood Policy and the Agenda of the Visegrad Group“.
Budoucnost EU 18-11-2008

České předsednictví v Radě EU: názor Ukrajiny

Ivan Kuleba, velvyslanec Ukrajiny v ČR poskytl EurActivu stanovisko své země k nadcházejícímu předsednictví ČR v Radě EU.