Tag: soudržnosti

Budoucnost EU 31-05-2010

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 aneb Evropská odysea 2014+

Současné programové období 2007-2013 představuje z pohledu ČR velice štědrý zdroj finančních prostředků z fondů EU, k dispozici je 26,69 miliard eur. Ale velkou neznámou je, jak bude situace vypadat, až současné programové období skončí a jaká bude vlastní kohezní politika Evropské unie pro nové plánovací období?
Evropské fondy 15-09-2005

Strategický rámec Společenství: vodítko pro financování z evropských fondů na období let 2007 až 2013

Evropská komise pozvolna konkretizuje obraz priorit, které by měly být rozhodujícím způsobem respektovány těmi řešiteli projektů, kteří se budou v období let 2007 – 2013 ucházet o podporu z fondů EU. Na počátku prázdninového období vyhlášený Strategický rámec Společenství v oblasti kohezní politiky na období 2007 – 2013 již nabízí poměrně velmi konkrétní představu o tom, na jaké oblasti bude Evropská komise klást prioritní důraz při uvolňování peněz ze společného rozpočtu Unie.
Evropské fondy 21-01-2005

Zhodnocení absorpční kapacity v českých regionech

Příspěvek „Zhodnocení absorpční kapacity v českých regionech“ je součástí sborníku z konference „Budoucnost strukturální politiky Evropské unie“, kterou na podzim 2004 v Praze uspořádal Institut pro strukturální politiku (IREAS). Zabývá se problematikou čerpání finančních prostředků z fondů a připraveností České republiky. Pozornost je věnována také podobě strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013.