Tag: soudržnosti

Budoucnost EU 16-01-2011

Fabrizio Barca: Regionální politika EU potřebuje novou metriku

Posuzování úspěšnosti projektů podpořených z evropských fondů (a regionální politiky obecně) se v příštím programovacím období podle Fabrizia Barcy, autora studie k budoucnosti kohezní politiky EU, radikálně změnit. Lidi nezajímá, kolik se postavilo mostů, chtějí spíš vědět, co se tím v jejich životě zlepší, říká Barca v rozhovoru pro EurActiv.cz.

Daniel Braun: Konvergence a konkurenceschopnost jsou dvě strany jedné mince

Podpora méně vyspělých členských států z evropských fondů musí být podle náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna v příštím programovacím období po roce 2013 zachována. Připouští ale zároveň, že by Česká republika měla z peněz EU postupně více a více podporovat opatření na posílení konkurenceschopnosti a růstového potenciálu ekonomiky.
Evropské fondy 12-02-2010

Luc Van den Brande: Do strategie 2020 musíme zapojit regiony

Nová evropská strategie pro růst a zaměstnanost nebude úspěšná, pokud nebude zahrnovat strukturální fondy a nepřenese odpovědnost na regiony, říká odstupující předseda Výboru regionů Luc van den Brande.

Jan Olbrycht: Význam evropských fondů v budoucnu poroste

S polským poslancem Evropského parlamentu a místopředsedou parlamentního výboru pro regionální rozvoj Janem Olbrychtem (EPP-ED) hovořil EurActiv u příležitosti pražského Evropského summitu regionů a měst o budoucnosti evropské politiky soudržnosti po roce 2013, ale také o komunikaci evropských politik ze strany regionálních a místních zastupitelstev.

Luc Van den Brande: Plány pro řešení krize mohou uspět jen ve spolupráci s regiony

Evropský summit regionů a měst, který se ve dnech 5.-6. března koná v Praze, a zejména jeho doprovodný program v ulicích města, může být podle předsedy Výboru regionů Luca Van den Brandeho jedinečnou příležitostí, jak občany vyzvat k účasti ve volbách do Evropského parlamentu.

Cyril Svoboda: Lidé nemusí žít stejně, ale musí mít stejné šance

Politika soudržnosti se týká lidí a ne území, říká ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda v rozhovoru pro portál EurActiv.cz, který vznikl ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy u příležitosti Evropského summitu měst a regionů, který se koná ve dnech 5.-6. března v Praze.

Oldřich Vlasák: Integrovaný přístup k rozvoji měst? ČR jde správným směrem!

S předsedou Svazu měst a obcí a poslancem Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem (EPP-ED, ODS) hovořil EurActiv o posilování městské dimenze evropské politiky soudržnosti, budoucnosti této politiky po roce 2013 a zapojování neziskových organizací a dalších aktérů do přípravy integrovaných plánů měst.
Evropské fondy 17-02-2009

Markéta Reedová: Nechápu, proč by mělo být vzdělávání ve velkých firmách placeno z ESF

Evropská unie se snaží evropská města přimět k tomu, aby svůj rozvoj plánovala ve spolupráci s kraji, podnikateli i neziskovým sektorem a maximálně tak zefektivnila čerpání prostředků z evropských fondů. Praha s tímto přístupem podle náměstkyně primátora Markéty Reedové problém nemá. O spolupráci prý zájem v hlavním městě je.