Tag: soudržnosti

Fondy EU: Česko varuje před umělými vazbami na Evropu 2020

Příliš svazující propojení se strategií Evropa 2020 a nedostatečný ohled na potřeby regionů a členských států. To je to, na co Česká republika upozorňuje v souvislosti s připravovanou reformou regionální politiky EU, která tvoří rámec pro financování projektů z evropských fondů po roce 2013.
Budoucnost EU 16-01-2011

Fabrizio Barca: Regionální politika EU potřebuje novou metriku

Posuzování úspěšnosti projektů podpořených z evropských fondů (a regionální politiky obecně) se v příštím programovacím období podle Fabrizia Barcy, autora studie k budoucnosti kohezní politiky EU, radikálně změnit. Lidi nezajímá, kolik se postavilo mostů, chtějí spíš vědět, co se tím v jejich životě zlepší, říká Barca v rozhovoru pro EurActiv.cz.
27-12-2010

3. výzva v ROP Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti regeneraci brownfields v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Daniel Braun: Konvergence a konkurenceschopnost jsou dvě strany jedné mince

Podpora méně vyspělých členských států z evropských fondů musí být podle náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna v příštím programovacím období po roce 2013 zachována. Připouští ale zároveň, že by Česká republika měla z peněz EU postupně více a více podporovat opatření na posílení konkurenceschopnosti a růstového potenciálu ekonomiky.

Evropská komise je s rychlostí čerpání evropských fondů v ČR spokojená

„Myslím si, že implementace většiny programů pokračuje dobrým tempem,“ říká Nicholas Martyn, ředitel z Generálního ředitelství Evropské komise na adresu České republiky v rozhovoru pro EurActiv. Martyn se minulý týden v Brně zúčastnil setkání zástupců Evropské komise a Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které má v ČR koordinaci evropských fondů na starosti.
27-10-2010

RR Moravskoslezsko otevřela nové výzvy v cestovním ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
26-10-2010

RR Severovýchod otevřela novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila novou výzvu v oblasti rozvoje regionálních center v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
13-10-2010

Výzva pro oblast marketingu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
11-10-2010

Nové výzvy v ROP Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela dvě výzvy v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
Budoucnost EU 08-09-2010

Komisaři žádají Barrosa o změnu systému evropských fondů

V dopise, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout, čtyři evropští komisaři žádají svého předsedu Josého Manuela Barrosa, aby od roku 2014 sjednotil evropské fondy pod jednotnou hlavičku. Mělo by se zabránit tomu, aby se zaměření jednotlivých fondů překrývala a zároveň by to vedlo k jejich efektivnějšímu využití.
Evropské fondy 02-09-2010

Polsko je pro posílení politiky soudržnosti a pokračující integraci

Polský prezident Bronisław Komorowski absolvoval svou první oficiální návštěvu Bruselu, na které potvrdil svůj kladný postoj k záměru prohlubování evropské integrace, čímž se distancoval od politiky svého předchůdce. Komorowski rovněž podpořil politiku evropské soudržnosti, která se snaží pomocí finančních dotací snížit rozdíly mezi chudšími a bohatšími regiony Unie.

K budoucnosti fondů EU musíme vystupovat jednotně, říká MMR po schůzce s poslanci

Do jednání o budoucí podobě evropských fondů po roce 2013 musí Česko vstoupit s jasnými prioritami podloženými kvalitními argumenty. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, které je přípravou pozice k evropské politice soudržnosti pověřené, se na tom včera shodli s poslanci a senátory. „Pokud nebudeme jednotní, nezmůžeme nic,“ říká náměstek ministra Daniel Braun.
Evropské fondy 01-09-2010

Region Západní Švédsko svým městům pomáhá k evropským dotacím

Západní Švédsko nalezlo model, jak regionální a místní samosprávy přimět k využívání evropských fondů způsobem, který by vycházel z jejich dlouhodobých priorit rozvoje. Jeho tvůrci jej považují za „jedinečný“ a věří, že se jejich příkladem inspirují i ostatní evropské regiony.
Budoucnost EU 24-08-2010

ČR s vyčleňováním ESF z budoucí politiky soudržnosti nesouhlasí

Česká republika a její partneři ze zemí Visegrádské čtyřky se brání návrhům, které by podle některých zdrojů mohly v příštím programovacím období znamenat částečnou „renacionalizaci“ finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu.
Evropské fondy 24-08-2010

Nové české hvězdy na poli evropské vědy a výzkumu

Je jejich devět, a pokud uspějí, vyrostou v regionech České republiky do konce roku 2015 špičková vědecká centra mezinárodního významu. Evropská unie na jejich vznik vynaloží 17 miliard korun.
Evropské fondy 23-08-2010

Evropské fondy: Posilte pravomoci Evropské komise, říká starosta Tallinnu

Objem výdajů na společnou regionální politiku Evropské unie se podle starosty estonského hlavního města Tallinnu Edgara Savisaara po roce 2013 měnit nemusí, ovšem pouze za předpokladu, že dojde k posílení pravomocí Evropské komise. Exekutiva by měla v budoucnu více mluvit do způsobu, jakým se evropské fondy rozdělují mezi jednotlivé regiony, myslí si starosta.
Budoucnost EU 02-06-2010

Členské státy se vložily do diskuse o budoucnosti kohezní politiky

Podle společného dokumentu, který členské země představily krátce před červnovým summitem Evropské rady (odehraje se ve dnech 17.-18. června), by se Evropská komise měla postarat o to, aby se o budoucnosti evropských fondů po roce 2014 začalo pořádně jednat. Dokument hodnotí pozitiva a negativa současné politiky, ovšem podle některých kritiků mu schází hlubší vize.
Budoucnost EU 31-05-2010

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 aneb Evropská odysea 2014+

Současné programové období 2007-2013 představuje z pohledu ČR velice štědrý zdroj finančních prostředků z fondů EU, k dispozici je 26,69 miliard eur. Ale velkou neznámou je, jak bude situace vypadat, až současné programové období skončí a jaká bude vlastní kohezní politika Evropské unie pro nové plánovací období?

Fondy EU jsou nadstandardním zdrojem financí, říkají autoři projektu z Lázní Bělohrad

Jak ukazuje příklad výstavby lázeňského resortu „Tree of Life“ v Lázních Bělohrad, peníze z evropských fondů mohou výrazně pomoci s financováním investic za podmínek, které by investorovi běžné finanční instituce nikdy nedaly. Autoři projektu ale druhým dechem dodávají, že je také třeba naplnit cíle, k nimž se v projektu realizátor zavázal.
Budoucnost EU 21-04-2010

Regionální politika nemůže řešit všechno, upozorňují odborníci

Zpráva, která hodnotí úspěchy a neúspěchy evropských fondů za minulé programovací období 2000-2006, vyznívá pozitivně. Odborníci ale upozorňují na řadu problematických míst a politikům vzkazují, že mají do budoucna uvažovat realisticky a slevit z přehnaných ambicí. Evropské fondy podle nich nemohou řešit vše.
09-04-2010

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila další výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela tři nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
Vzdělávání 09-04-2010

Nové výzvy v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
Aktuálně v EU 01-04-2010

Brusel nabádá k rychlejšímu čerpání evropských dotací

Komise včera zveřejnila zprávu o stavu čerpání peněz z „evropských fondů“. Státům se podle ní podařilo do loňského roku na projekty přidělit 27 % z prostředků, které mají v letech 2007-2013 k dispozici. Česká republika se spolu se Slovenskem či Polskem zařadila pod průměr. Odborníci ale upozorňují, že údaje, z kterých Komise vychází jsou zastaralé a Česko je na tom ve skutečnosti lépe.
30-03-2010

RR Jihovýchod otevřela novou výzvu pro cestovní ruch

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).