Tag: soudržnost

Politika 30-01-2019

Stanislav Polčák: Střet zájmů premiéra ČR je v Evropě dosud nevídaný. Musí být co nejdříve vyřešen

Proč by měl švédský, francouzský nebo španělský daňový poplatník posílat své peníze do evropského rozpočtu, aby je dostával český miliardář? Nemá to žádnou logiku, říká europoslanec Stanislav Polčák.
Doprava 21-07-2009

Politika územního rozvoje schválena, neziskovky protestují

Vláda včera na svém jednání přijala strategický dokument nazvaný Politika územního rozvoje 2008. Ten krom jiného vymezuje oblasti, v nichž v budoucnu může dojít k realizaci takových strategických staveb, jako jsou rychlostní silnice nebo elektrárny. Přestože nehovoří o konkrétních projektech, občanská sdružení se obávají, že dokument dá zelenou kontroverzním stavbám.

Na regiony nových členských zemí krize nedopadne tak tvrdě, říká zástupce Komise

Kvůli hospodářské krizi se může do recese propadnout až 80% evropských regionů. Na semináři operačního programu ESPON 2013, který se zaměřuje na výzkum a analýzu možností rozvoje evropských regionů a měst, to podle informací ČTK uvedl generální ředitel DG Regio (generální ředitelství Komise pro regionální politiku) Dirk Ahner.
Aktuálně v EU 24-04-2009

Ministři EU: Politika soudržnosti se musí zjednodušit

V Mariánských lázních se v těchto dnech koná další z neformálních ministerských Rad, které na svém území v rámci předsednictví Česká republika hostí. Zástupci ministerstev pro místní rozvoj se na setkání shodli na tom, že je třeba politiku soudržnosti zjednodušit. Evropskou komisi a Radu pak vyzvali k sestavení harmonogramu pro vyjednávání o politice soudržnosti po roce 2013.

Cyril Svoboda: Lidé nemusí žít stejně, ale musí mít stejné šance

Politika soudržnosti se týká lidí a ne území, říká ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda v rozhovoru pro portál EurActiv.cz, který vznikl ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy u příležitosti Evropského summitu měst a regionů, který se koná ve dnech 5.-6. března v Praze.
Eurozóna 26-02-2009

Města a regiony klíčem k nastartování ekonomiky?

V rámci českého předsednictví se příští týden v Praze uskuteční Evropský summit regionů a měst. Politici a představitelé regionů a měst na něm budou se na něm mimo jiné zabývat potenciálem měst pro opětovné nastartování hospodářského růstu v době krize.
Eurozóna 07-10-2008

Jak promítnout územní soudržnost do evropských politik?

Evropská komise včera v rámci dní otevřených dveří ve Výboru regionů (Open Days 2008) zveřejnila konzultační dokument, v kterém přichází s náměty do diskuse o posilování územní soudržnosti v Evropě a jejích dopadech na budoucnost evropské regionální politiky. Smyslem diskuse je také vyjasnit pojem územní soudržnosti a zjistit, jaký má tento koncept vliv na tvorbu politiky a spolupráci.

Jednotný trh – projekt přátelský k občanům?

Poslanci Evropského parlamentu při revizi evropské strategie jednotného trhu zdůraznili, aby se Evropská komise více zaměřila na iniciativy, které budou prospěšné pro občany EU a malé a střední podniky, např. snižování administrativní zátěže a vytváření kvalitních pracovních míst.
Evropské fondy 13-06-2006

EK zveřejnila zprávu o pokroku v oblasti regionální politiky

Evropská komise včera vydala Čtvrtou zprávu o pokroku v politice hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), který EU učinila v loňském roce. Podle zprávy přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými regiony EU, a to i navzdory hospodářskému růstu v nejméně rozvinutých státech Unie.
Evropské fondy 21-01-2005

Hübnerová na březen plánuje konferenci „Soudržnost a Lisabonská agenda: role regionů“

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová organizuje 3. března 2005 v Bruselu konferenci pod názvem „Soudržnost a Lisabonská agenda: role regionů“.
Digitální agenda 30-11-1999

Němci usilují o snížení dotací českým podnikům v pohraničí

Německá vláda hájící zájmy vlády bavorské tlačí v Bruselu na to, aby byla snížena veřejná podpora podnikům na české straně hranic. Bavorsko jako jeden z nejbohatších regionů EU žádný nárok na finanční podporu z Bruselu nemá, chudší západní Čechy ano. Informaci přinesly dnešní Hospodářské noviny.