Tag: sociální vyloučení

Evropské finance 08-04-2020

Děti z vyloučených lokalit se hůř učí. Projekt ústecké univerzity se to pokusil změnit

Chudobou či sociálním vyloučením v Česku trpí nezanedbatelné číslo populace. V Ústeckém kraji vznikl projekt, který si vzal za cíl zlepšit vzdělávání žáků z takového prostředí. V budoucnu by se pak mohl rozšířit i do dalších regionů, nejen těch postižených. 
Evropské finance 06-04-2020

Olomoucký kraj trápí obchod s chudobou. S kvalitou sociálních služeb pomáhají fondy EU

Nedostatek bytů či předluženost obyvatel představují problémy, se kterými se potýkají v Olomouckém kraji. Do služeb sociální prevence putují i peníze z EU, řada projektů zajišťuje například chod azylových domů.
Sociální politika 03-07-2008

Eurobarometr: Diskriminace etnik je v Evropě stále silná

Ačkoli diskriminace obecně v Evropě v posledních letech klesá, diskriminace z důvodu etnické příslušnosti je stále považována za velmi rozšířenou. Zejména Romové čelí velkým předsudkům, uvádí se ve zprávě nového eurobarometru.
12-06-2008

MPSV vyhlásilo novou výzvu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) otevřel výzvu pro předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Sociální politika 29-05-2008

Studie odhalila rozdíly mezi západem a východem v přístupu k bankovním službám

Včera Evropská komise zveřejnila studii, podle níž miliony obyvatel východní Evropy nemají bankovní účet a žijí tak ve „finančním vyloučení“. Rozdíly ale existují i ve „starých“ členských zemích EU, a to mezi bohatším severem a chudším jihem.
Sociální politika 26-06-2007

EAPN požaduje zahrnutí NNO do jednání o nové smlouvě EU

Evropská síť proti chudobě (EAPN) vyzvala představitele členských zemí a institucí EU, aby se nadcházející mezivládní konference mohli účastnit také zástupci nestátních neziskových organizací (NNO), které se zabývají sociálními otázkami.
Sociální politika 22-05-2007

SKOK kritizuje český akční plán pro sociální začleňování

Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK) označil Národní akční plán pro sociální začleňovaní ČR za „splněný domácí úkol pro Evropskou komisi“, protože nedostatečně reflektuje potřeby osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených v České republice.
Sociální politika 01-03-2007

MPSV vyhlásilo 4. výzvu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo čtvrtou výzvu na podporu projektů zaměřující se na potírání všech forem diskriminace a nerovnosti pracovního trhu.
Sociální politika 11-01-2007

EAPN požaduje větší důraz na chudobu a sociální vyloučení v evropské politice

Evropská síť proti chudobě (EAPN) usiluje o to, aby se problematika chudoby a sociálního vyloučení stala opět hlavním pilířem Lisabonské strategie.
Evropské fondy 22-11-2005

Vyhlášeno 2. kolo Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) včera vyhlásila druhé kolo Globálních grantů pro nestátní neziskové organizace (NNO).
Evropské fondy 25-07-2005

MPSV vypsalo výběrové řízení na projekt týkající se vyloučených romských komunit

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na zpracování projektu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit (komunit) a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“.
Evropské fondy 02-03-2005

Akční program Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v jejich boji proti sociálnímu vyloučení na rok 2005

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo harmonogram Akčního programu Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v jejich boji proti sociálnímu vyloučení na letošní rok.