Tag: sociální vyloučení

Ekonomika 23-06-2021

Vymýtit bezdomovectví do roku 2030? EU buduje platformu pro spolupráci

Evropská unie má do budoucna velké „sociální plány“. Jejich součástí je také společný boj proti bezdomovectví, které je pro EU čím dál větší zátěží. Možné řešení ukazuje i jeden český projekt z Moravskoslezského kraje.
Evropské finance 08-04-2020

Děti z vyloučených lokalit se hůř učí. Projekt ústecké univerzity se to pokusil změnit

Chudobou či sociálním vyloučením v Česku trpí nezanedbatelné číslo populace. V Ústeckém kraji vznikl projekt, který si vzal za cíl zlepšit vzdělávání žáků z takového prostředí. V budoucnu by se pak mohl rozšířit i do dalších regionů, nejen těch postižených. 
Evropské finance 06-04-2020

Olomoucký kraj trápí obchod s chudobou. S kvalitou sociálních služeb pomáhají fondy EU

Nedostatek bytů či předluženost obyvatel představují problémy, se kterými se potýkají v Olomouckém kraji. Do služeb sociální prevence putují i peníze z EU, řada projektů zajišťuje například chod azylových domů.
Sociální politika 03-07-2008

Eurobarometr: Diskriminace etnik je v Evropě stále silná

Ačkoli diskriminace obecně v Evropě v posledních letech klesá, diskriminace z důvodu etnické příslušnosti je stále považována za velmi rozšířenou. Zejména Romové čelí velkým předsudkům, uvádí se ve zprávě nového eurobarometru.
12-06-2008

MPSV vyhlásilo novou výzvu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) otevřel výzvu pro předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Sociální politika 29-05-2008

Studie odhalila rozdíly mezi západem a východem v přístupu k bankovním službám

Včera Evropská komise zveřejnila studii, podle níž miliony obyvatel východní Evropy nemají bankovní účet a žijí tak ve „finančním vyloučení“. Rozdíly ale existují i ve „starých“ členských zemích EU, a to mezi bohatším severem a chudším jihem.
Sociální politika 26-06-2007

EAPN požaduje zahrnutí NNO do jednání o nové smlouvě EU

Evropská síť proti chudobě (EAPN) vyzvala představitele členských zemí a institucí EU, aby se nadcházející mezivládní konference mohli účastnit také zástupci nestátních neziskových organizací (NNO), které se zabývají sociálními otázkami.
Sociální politika 22-05-2007

SKOK kritizuje český akční plán pro sociální začleňování

Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK) označil Národní akční plán pro sociální začleňovaní ČR za „splněný domácí úkol pro Evropskou komisi“, protože nedostatečně reflektuje potřeby osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených v České republice.
Sociální politika 01-03-2007

MPSV vyhlásilo 4. výzvu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo čtvrtou výzvu na podporu projektů zaměřující se na potírání všech forem diskriminace a nerovnosti pracovního trhu.
Sociální politika 11-01-2007

EAPN požaduje větší důraz na chudobu a sociální vyloučení v evropské politice

Evropská síť proti chudobě (EAPN) usiluje o to, aby se problematika chudoby a sociálního vyloučení stala opět hlavním pilířem Lisabonské strategie.
Evropské fondy 22-11-2005

Vyhlášeno 2. kolo Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) včera vyhlásila druhé kolo Globálních grantů pro nestátní neziskové organizace (NNO).
Evropské fondy 25-07-2005

MPSV vypsalo výběrové řízení na projekt týkající se vyloučených romských komunit

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na zpracování projektu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit (komunit) a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“.
Evropské fondy 02-03-2005

Akční program Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v jejich boji proti sociálnímu vyloučení na rok 2005

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo harmonogram Akčního programu Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v jejich boji proti sociálnímu vyloučení na letošní rok.