Tag: smlouva

Aktuálně v EU 29-06-2015

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy

Čemu se v uplynulých dvou týdnech věnovaly přední evropské think-tanky a akademické instituce? V pravidelném přehledu ty nejzajímavější analýzy pro čtenáře EurActivu zpracovává český think-tank Evropské hodnoty.
Eurozóna 28-06-2012

České národní zájmy po Fiskální smlouvě?

Další Briefing paper AMO předkládaný v rámci projektu Challenging the Czech Tales on European Policies se zaměřuje na přehled hlavních evropských událostí od podpisu fiskálního paktu EU a na pozici, jakou má v tomto dění Česká republika.

Komu zavolat, když chci mluvit s Evropou?

Henry Kissinger, někdejší šéf americké diplomacie, si měl v sedmdesátých letech postěžovat, že nemůže jednoduše zvednout telefon a „zavolat Evropě.“ Od té doby uběhlo již téměř čtyřicet let, během nichž se evropská integrace neustále prohlubovala. Podařilo se tento ožehavý problém vyřešit?
Budoucnost EU 13-10-2009

Jak číst Klausův požadavek

Prezident Václav Klaus nechce Lisabonskou smlouvu podepsat. Nebylo jasné, jaký scénář si po hlasování ve prospěch smlouvy v Irsku vybere. Kromě čekání na výrok Ústavního soudu zvolil jako „obstrukční pojistku“ požadavek záruky proti prolomení Benešových dekretů, které dle jeho názoru hrozí na základě Lisabonské smlouvy, respektive Listiny základních práv EU.
Budoucnost EU 03-07-2009

Quo vadis Unie? Aneb pokusme se dát pytli blech základní tvar a řád.

Německo, Česko, Polsko a Irsko zatím ratifikační proces Lisabonské smlouvy neuzavřelo. Irsku však byly poskytnuty na červnovém zasedání vedoucích představitelů členských států v Bruselu právní záruky v oblasti daní, vojenské neutrality a potratů, které zajistit Irsku státní svrchovanost v těchto oblastech a umožnit tak Irsku uspořádat na podzim druhé referendum o Lisabonské smlouvě.
Budoucnost EU 20-06-2008

Irové odmítli v referendu Lisabonskou smlouvu

Jan Jedlička z EU Office České spořitelny se ve svém komentáři zabývá otázkou, proč Irsko minulý týden odmítlo Lisabonskou smlouvu a jaká jsou potenciální východiska z této situace.
Budoucnost EU 01-11-2007

Záhada mistra Browna

Tlaku doslova ze všech stran, včetně strany vlastní, se snaží odolat britský premiér a stále odmítá vyhlásit referendum týkající se evropské ústavní smlouvy.
Budoucnost EU 27-07-2007

Evropský nacionalismus na polský způsob

I v předvečer mezivládní konference členských států EU Polsko stále vyvolává rozpaky svými výroky o minulosti.
Budoucnost EU 25-06-2007

Kouzlo bruselského smíření

Vrcholní představitelé vlád a států v noci z pátku na sobotu 23. června dospěli ke kompromisu o budoucí "Reformní smlouvě". Z původní ústavní smlouvy toho zůstalo poměrně dost. Jiří Sobota se v Respektu zabývá otázkou, proč nedošlo k razantnějším změnám.
Aktuálně v EU 06-04-2005

Komu volat, je-li krize. Evropská unie potřebuje svého ministra zahraničí a debatuje o něm

Nejlepší způsob, jak uvést poněkud abstraktní téma evropského ministra zahraničí, je vrátit se ke třicet let starému výroku Henryho Kissingera. Šéf diplomacie USA si tehdy stěžoval, že v Evropě není jedno telefonní číslo, na které by mohl zavolat v případě nějaké krize. Ač to může působit jako americky zjednodušující pohled na věc, faktem je, že tento styl uvažování hrál roli při vytváření nové funkce evropského ministra zahraničí, která je zakotvena v ústavní smlouvě Evropské unie a o níž se dnes debatuje snad nejvíce.
Aktuálně v EU 11-03-2005

Česká ratifikace ústavní smlouvy – oběť vládní krize?

Ještě donedávna nikdo v České republice nepochyboval o tom, že o ratifikaci ústavní smlouvy Evropské unie bude rozhodnuto v referendu. Výsledek byl zároveň považován za poněkud problematický, díky polarizaci české politické scény v této otázce, podobně jako je tomu v Británii nebo v Polsku. Tento trend se ovšem v poslední době dramaticky mění a vyvstávají různé zajímavé scénáře, jaký bude další osud ratifikace ústavní smlouvy.
Aktuálně v EU 11-02-2005

Postoje frakcí v Evropském parlamentu k ústavní smlouvě a k hodnotám v ní zakotveným

Přestože mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují určité rozdíly v akcentovaných hodnotách, od nichž se pak odvíjí i jejich odlišné sociální modely (rozlišujeme skandinávský, kontinentálně evropský, nazývaný také konzervativním, a anglosaský model), největší rozdíly v hodnotách najdeme zřejmě mezi stoupenci jednotlivých ideologií a politických směrů.
Aktuálně v EU 28-01-2005

Když Češi řeknou NE

Co se stane, pokud jeden nebo několik členských států neschválí ústavu Evropské unie? Skončí dokument v koši? Nebo se Unie rozdělí na dvě části – na „tvrdé jádro“ složené z těch, kdo řekli ANO, a na „periferii“ stoupenců NE? Oficiální odpověď zatím neexistuje.
Aktuálně v EU 24-01-2005

Úskalí ratifikace ústavní smlouvy v ČR

Debata o ratifikaci ústavní smlouvy v České republice vykazuje několik zajímavých aspektů. Tento článek se pokusí je stručně shrnout a analyzovat. Prvním z bodů, které je třeba zmínit, je dosavadní nevyjasněnost ohledně metody ratifikace. Ústava České republiky předpokládá dle článku 10a klasickou cestu souhlasu obou komor Parlamentu třípětinovou většinou jejích členů s ratifikací mezinárodní smlouvy. Jak se ovšem stalo i v případě Smlouvy o přistoupení k EU, politická reprezentace se rozhodla pro cestu obligatorního referenda, jehož kladný výsledek smlouvu ratifikoval.
Aktuálně v EU 02-11-2004

Rizika neschválení evropské ústavní smlouvy

Představitelé Evropské unie 29. října v Římě slavnostně podepsali novou evropskou ústavní smlouvu. Dvacet pět vlád EU teď má dva roky na ratifikaci dokumentu. Devět vlád Unie už oznámilo, že vyhlásí o ústavě referendum, další tuto alternativu zvažují.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Francouzská lekce pro Evropu? Průvodce referendy o evropské ústavní smlouvě

29. května se bude ve Francii konat druhé národní referendum o evropské ústavní smlouvě. 25 členských států musí do listopadu 2006 euroústavu schválit. Z právního hlediska stačí, aby jeden stát smlouvu neschválil a nemůže vstoupit v platnost. V současné době existuje velká šance, že bude Francie hlasovat „Ne“. To by zřejmě smlouvu smetlo zcela ze stolu. I pokud bude ale výsledek „Ano“, ústavu čeká náročná cesta ratifikací v ostatních členských státech – včetně Holandska a Británie.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Perspektivy evropské ústavní smlouvy – monitoring ratifikačních diskusí

Jedním ze závěrů pracovního dokumentu European Policy Institutes Network (EPIN) je, že 22 z 25 členských států ústavní smlouvu ratifikuje. Ratifikaci v České republice a Polsku považují autoři zprávy za „nejistou“ a ve Velké Británii za „spíše nepravděpodobnou“.