Tag: služeb

Aktuálně v EU 31-05-2016

ČR: Pas pro poskytovatele služeb by měl platit pro všechny sektory

Podnikatelé se při přeshraničním poskytování služeb i nadále setkávají s nejrůznějšími překážkami. V jejich překonávání by jim měl pomoct tzv. Pas pro poskytovatele služeb, který slibuje jednodušší postupy a snazší notifikaci. Evropská komise plánuje, že bude platit nejprve v sektoru podnikatelských služeb a stavebnictví, avšak Česká republika by naopak chtěla, aby pas zahrnoval všechny sektory.
Sociální politika 01-08-2013

Hana Potměšilová: Systém pro zaměstnávání zdravotně postižených je správný, změnit se musí uvažování úředníků

„Potrvá ještě tak pětadvacet let, než naše společnost dokáže lidi se zdravotním postižením brát jako svou běžnou součást,“ uvedla v rozhovoru pro EurActiv Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. S redakcí hovořila o fungování chráněného trhu práce a státních příspěvcích pro zaměstnavatele handicapovaných, ale také o zneužívání institutu náhradního plnění a problematickém přístupu veřejné správy.
Sociální politika 14-01-2013

Transformace sociálních služeb může být komplikovaná, ale stojí za to, říkají poskytovatelé

Transformace sociálních služeb je procesem na několik let, který může navíc brzdit řada komplikací. I přesto se ale rozhodnutí přestěhovat osoby se zdravotním postižením do vlastního domu či bytu vyplatí, shodují se poskytovatelé sociálních služeb. Mohou k tomu navíc čerpat ze zkušeností ostatních a využívat poradenských služeb třetích stran.
Sociální politika 10-01-2013

Lenka Škarková: Život člověka v instituci je nepřirozený

„Transformace sociálních služeb není správná, ona je nezbytná. Život člověka v instituci pohromadě s dalšími lidmi je v podstatě násilí,“ říká v rozhovoru pro EurActiv Lenka Škarková, dlouholetá ředitelka Barevných domků Hajnice, které poskytují sociální služby zdravotně postiženým spoluobčanům. Redakce si s ní povídala o smyslu transformace sociálních služeb a zkušenostech jejího týmu, který se do tohoto procesu rovněž zapojil.
Sociální politika 11-12-2012

Prostředí je v životě zdravotně postiženého velmi důležité, shodují se architekti

Architektura má na kvalitu našeho života nesporný vliv. Jak moc je ale důležitá v procesu transformace sociálních služeb pro zdravotně postižené občany? Podle architektů, kteří se podíleli na vzniku nedávno zveřejněné publikace věnující se bydlení pro osoby se zdravotním postižením, je její role významná.
Sociální politika 11-12-2012

Ladislav Lábus: Stavby pro zdravotně postižené nutí architekta více přemýšlet

„Projektování pro zdravotně postižené přiměje architekta k tomu, aby se hlouběji zamyslel nad potřebami osob, které budou jeho dílo užívat. Více přemýšlí o tom, jak bude ona stavba, kterou navrhuje, uživatelský příjemná, jak se v ní bude žít,“ uvedl v rozhovoru pro EurActiv známý český architekt Ladislav Lábus. Redakce s ním hovořila o roli architektury v procesu transformace sociálních služeb pro zdravotně postižené občany.
Evropské fondy 24-10-2012

Jan Pfeiffer: Dluh z minulosti vůči postiženým musíme splatit

„Snažíme se napravit historickou chybu sahající až do průmyslové revoluce, kdy se vůbec poprvé začalo řešit, co s lidmi, kteří trpí nějakým postižením,“ řekl v rozhovoru pro EurActiv psychiatr Jan Pfeiffer. Podle jeho slov by nikdo neměl být kvůli svému postižení vytrháván z přirozeného prostředí a zavírán za zdi velkokapacitních ústavů. Redakce si s ním povídala o smyslu tzv. transformace sociálních služeb pro zdravotně postižené.
Sociální politika 26-09-2012

K zaměstnávání zdravotně postižených chybí firmám motivace, tvrdí odborníci

Česká legislativa upravující zaměstnávání osob se zdravotním postižením má stále určité rezervy. K zaměstnání osob s handicapem firmám chybí dostatečná motivace a přetrvávající překážkou je i smýšlení veřejnosti. Přesvědčení o tom sdílí řada českých odborníků a neziskových organizaci.
Sociální politika 17-07-2012

Transformace sociálních služeb: ČR jde ve stopách západních kolegů

Zatímco před revolučním rokem 1989 dožívali tělesně postižení za zdmi velkokapacitních ústavů, nyní se situace pozvolna mění. Tělesně handicapovaným se díky aktivní politice státu otevírají nové možnosti v podobě bydlení v běžném prostředí. Tedy možnosti, které již několik desetiletí fungují v zemích západní Evropy nebo USA.
Digitální agenda 30-12-2009

Opatrný krůček směrem k jednotnému trhu se službami

V Česku tento týden začíná platit zákon o volném pohybu služeb, který podnikatelům umožní v rámci Unie dočasně poskytovat služby na základě domácího oprávnění. Živnostníci se však obávají, že administrativní překážky v řadě států sedmadvacítky přetrvají.

Evropský trh s poštovními službami se otevře v roce 2011, v ČR o dva roky později

Evropským parlamentem včera hladce proplul návrh na liberalizaci poštovních služeb. Bývalé státní monopoly od roku 2011 přijdou o výlučné právo doručování poštovních zásilek do 50 gramů. Některým členským zemím včetně ČR se podařilo získat odklad do roku 2013.
Rozšíření 19-12-2007

Odbory jsou rozmrzelé z rozsudku Evropského soudního dvora

Rozsudek, který Evropský soudní dvůr včera vynesl v klíčovém sporu švédských odborů a lotyšské firmy Laval rozladil evropské odbory, které jsou přesvědčeny, že rozhodnutí soudu zpochybňuje kolektivně vyjednané dohody. Odboráři a někteří politici v starých členských zemích se obávají, že rozhodnutí soudu otevře dveře „mzdovému dumpingu“.
Rozšíření 14-06-2007

Komise chce omezit byrokracii při vysílání pracovníků

Evropská komise včera vydala zprávu zaměřenou na odstranění překážek volného pohybu služeb a zvýšení ochrany vysílaných pracovníků.
Digitální agenda 11-04-2007

Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích

Na objednávku Ministerstva průmyslu a obchodu vznikla příručka pro české podnikatele, kteří se chtějí uplatnit na vybraných evropských trzích - v Belgii, Estonsku, Švédsku, Velké Británii a Rakousku.
Digitální agenda 19-01-2006

Liberalizace přístavních služeb Evropským parlamentem neprošla

Evropský parlament na svém včerejším plenárním zasedání ve Štrasburku odmítl návrh Komise o zavedení volného trhu v přístavech.
Digitální agenda 16-11-2005

Jaký dopad bude mít směrnice o službách na ČR?

Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechTrade si nechaly zpracovat Analýzu ekonomických dopadů návrhu evropské směrnice o službách na vnitřním trhu EU. Autorem studie je společnost KPMG.
Digitální agenda 09-06-2005

Liberalizace trhu služeb v Evropské unii

Služby jsou motorem ekonomického růstu a tvoří 70% HDP a zaměstnanosti ve většině členských států. Fragmentace vnitřního trhu v této oblasti má negativní vliv na celé evropské hospodářství, zvláště pak na konkurenceschopnost malých a středních podniků, a zároveň omezuje přístup spotřebitelů k rozmanitější nabídce služeb za konkurenceschopné ceny. Cílem připravované směrnice o službách je tudíž dosažení skutečně fungujícího trhu služeb, který by byl ku prospěchu ekonomiky celé Unie.
Digitální agenda 09-02-2005

ECOSOC bude jednat o úpravách připravované směrnice o volném pohybu služeb

Připravovaná směrnice o volném pohybu služeb v Evropské unii naráží na stále silnější odpor členských států. V Bruselu se dnes sejde Hospodářský a sociální výbor EU (ECOSOC), kde se budou projednávat opatření, která mají zabránit nedostatečné přípravě a problémům přechodu na volný pohyb služeb.
Digitální agenda 30-11-1999

Zpravodajka EP pro směrnici o službách chce zrušit princip „země původu“

Německá poslankyně Evelyne Gebhardtová chce zrušit v kontroverzní směrnici o liberalizaci služeb v EU princip „země původu“ a chce ho nahradit novým principem „vzájemného uznávání“.