Tag: ruch,

27-10-2010

RR Moravskoslezsko otevřela nové výzvy v cestovním ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Fondy EU jsou nadstandardním zdrojem financí, říkají autoři projektu z Lázní Bělohrad

Jak ukazuje příklad výstavby lázeňského resortu „Tree of Life“ v Lázních Bělohrad, peníze z evropských fondů mohou výrazně pomoci s financováním investic za podmínek, které by investorovi běžné finanční instituce nikdy nedaly. Autoři projektu ale druhým dechem dodávají, že je také třeba naplnit cíle, k nimž se v projektu realizátor zavázal.
30-03-2010

RR Jihovýchod otevřela novou výzvu pro cestovní ruch

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).
16-03-2010

RR Moravskoslezsko vyhlásila výzvu v oblasti cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
22-02-2010

Nová výzva v ROP Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad otevřela jedenáctou výzvu pro oblast dopravní infrastruktury a cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad).
Doprava 30-01-2010

RR Střední Morava otevřela nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila nové výzvy v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
18-12-2009

RR Moravskoslezsko vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela dvě nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Evropské fondy 17-12-2009

Nový program má podporovat znevýhodněné turisty

Mladí lidé, důchodci, postižení a lidé ze sociálně znevýhodněných rodin by měli mít možnost cestovat stejně jako ostatní. To je hlavním mottem projektu CALYPSO, který iniciovala Evropská komise a ke kterému se včera programem „Cestovní ruch pro všechny“ připojila i Česká republika. „Sociální turistika“ má pomoci nejen znevýhodněným občanům, ale také například hotelům.
27-11-2009

Nová výzva v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila novou výzvu v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
Vzdělávání 20-11-2009

RR Střední Morava otevřela novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila 16. výzvu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
16-11-2009

14. výzva v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
Doprava 13-11-2009

Nové výzvy v ROP Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy otevřela nové výzvy v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy).
Doprava 13-11-2009

RR Moravskoslezsko vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela čtyři nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
12-10-2009

RR Jihovýchod otevřela výzvu v oblasti cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).
Doprava 08-09-2009

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava otevřela 15. výzvu

Regionální rada regionu NUTS II Střední Morava vyhlásila patnáctou výzvu v šesti oblastech a podoblastech podpory Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP Střední Morava).
Doprava 23-07-2009

Regionální rada Střední Čechy vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy otevřela nové výzvy pro předkládání projektů ve třech prioritních osách Regionálního operačního programu Střední Čechy.
14-07-2009

RR Střední Morava otevřela nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu NUTS II Střední Morava.
30-05-2009

Nové výzvy v rámci ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila dvě nové výzvy v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).
Doprava 14-05-2009

Nové výzvy v rámci ROP Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy.
19-04-2009

MMR otevřelo 6. výzvu pro cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
12-02-2009

MMR vyhlásilo výzvu pro externí hodnotitele projektů IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hledá externí hodnotitele za účelem evaluace kvality předložených projektů v rámci Prioritní osy 4 Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu (IOP).
01-12-2008

Regionální rada NUTS II Severozápad otevřela další výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila pátou výzvu pro předkládání projektových žádostí v pěti oblastech podpory Regionálního operačního programu Severozápad.
02-11-2008

MMR vyhlásilo kontinuální výzvu v rámci IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 31. října 2008 otevřelo v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) novou výzvu pro předkládání projektových žádostí zaměřujících se na oblast cestovního ruchu.
17-10-2008

Nová výzva v rámci ROP Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila čtvrtou výzvu v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.