Tag: RR

01-12-2008

Regionální rada NUTS II Severozápad otevřela další výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila pátou výzvu pro předkládání projektových žádostí v pěti oblastech podpory Regionálního operačního programu Severozápad.
14-11-2008

RR Severozápad vyhlásila čtvrtou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad otevřela čtvrtou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblastech zaměřujících se na regeneraci a rozvoj měst a dopravní obslužnost.
12-11-2008

Vyhlášeny čtyři nové výzvy v rámci ROP Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila čtvrtou výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad).
Doprava 03-11-2008

RR Moravskoslezsko otevřela čtvrtou výzvu pro oblast rozvoje silniční infrastruktury

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu v rámci oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
10-09-2008

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela druhou výzvu v rámci Prioritní osa 4 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.