Tag: rozvoje

Digitální agenda 16-01-2013

Rodinné podniky v Evropě posilují

Rodinný byznys v posledních letech roste, a to i v nových členských státech EU. Jak zaznělo na Evropském regionálním fóru, které se konalo ve Varšavě, rodinné podniky čelí množství specifických problémů. Ty se týkají hlavně převodů dědictví a řízení firmy.

Obce požadují zohlednění potřeb venkova v programech pro čerpání fondů EU

Svaz měst a obcí koncem minulého týdne vyzval k vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje českého venkova. Stát podle něj nemá v současné době jasno, jak by měl český venkov vypadat, jakou by měl mít funkci a jak jeho rozvoj podporovat. Obce zároveň požadují, aby se jejich potřeby zohlednily v programech pro čerpání dotací z evropské regionální a zemědělské politiky.
Energetika 25-11-2010

Po skandálu se superskleníkovým plynem chystá EU změny v obchodování s emisemi

Evropská komise dokončuje v těchto dnech návrh, který má evropským průmyslovým podnikům omezit možnost nákupu kjótských emisních povolenek vydaných projektům na likvidaci superskleníkového plynu HFC-23.
Eurozóna 28-07-2009

EU zahajuje reflexi budoucí “zelené politiky”

Evropská unie potřebuje skloubit své cíle v oblasti hospodářského růstu a zaměstnanosti se svými dlouhodobými záměry v zelené politice, uvádí Evropská komise ve své zprávě zabývající se Strategií trvale udržitelného rozvoje.
Doprava 21-07-2009

Politika územního rozvoje schválena, neziskovky protestují

Vláda včera na svém jednání přijala strategický dokument nazvaný Politika územního rozvoje 2008. Ten krom jiného vymezuje oblasti, v nichž v budoucnu může dojít k realizaci takových strategických staveb, jako jsou rychlostní silnice nebo elektrárny. Přestože nehovoří o konkrétních projektech, občanská sdružení se obávají, že dokument dá zelenou kontroverzním stavbám.
19-06-2009

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 7. výzvu

Ministerstvo zemědělství otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova.
16-03-2009

Vyhlášeny nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství otevřelo dvě další výzvy pro předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).
19-02-2009

MZE otevřelo 6. výzvu v Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství zahájilo příjem žádostí o podporu v rámci tří prioritních os Programu rozvoje venkova.
16-10-2008

Nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství otevřelo další dvě výzvy pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 4 Leader Programu rozvoje venkova (PRV).
13-10-2008

Vyhlášeny nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo nové výzvy ve dvou prioritních osách Programu rozvoje venkova (PRV).
08-10-2008

Město Kladno vyhlásilo výzvu pro předkládání projektů v IPRM

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Kladna otevřel novou výzvu pro předkládání projektových záměrů.
09-09-2008

MMR otevřelo novou výzvu pro předkládání IPRM

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v srpnu novou výzvu pro předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Integrovaného operačního programu.
22-05-2008

Střední Morava otevřela výzvu k předkládání IPRM

Výbor Regionální rady Střední Morava vyhlásil novou výzvu k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM).
Aktuálně v EU 23-04-2008

V Praze probíhá Týden udržitelného rozvoje

Týden udržitelného rozvoje byl oficiálně zahájen ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem v úterý 22. dubna, tedy na celosvětový Den Země. Součástí této akce jsou tři konference. Na jejich pořádání se podílela také Francie a Švédsko. Země, které spolu s ČR tvoří tzv. předsednickou trojku v Radě EU.
Evropské fondy 24-05-2007

Program rozvoje venkova ČR schválen

Výbor pro rozvoj venkova, který se skládá ze zástupců všech členských zemí Evropské unie, včera odsouhlasil programy rozvoje venkova České republiky a Švédska. Příští týden by oba programy měly být schváleny Evropskou komisí.
Zemědělství 17-08-2006

Vláda schválila program rozvoje venkova

Vláda na své včerejší poslední schůzi schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013. Venkov a zemědělství budou podle tohoto programu dostávat až kolem 13 miliard korun ročně.
Evropské fondy 17-02-2006

Magistrát hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na hodnocení SEA

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil podmínky veřejné zakázky na projekt „SEA – Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II – hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 – 2013 na životní prostředí“ (hodnocení SEA).
Evropské fondy 27-07-2005

Vyšlo 2. české vydání „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vydala český překlad knihy „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“.
Aktuálně v EU 16-02-2005

Kritické hodnocení strategie udržitelného rozvoje

Strategii udržitelného rozvoje přijala Evropská rada na svém zasedání v Göteborgu na jaře 2001. Začátkem tohoto týdne předložila Komise zprávu o výsledcích této strategie za uplynulé čtyři roky. Zprávě předcházely intenzivní veřejné konzultace se zainteresovanými stranami, během nichž Komise obdržela přes 1.000 odpovědí a stanovisek.
Zemědělství 31-01-2005

Zemědělci mohou předčasně do důchodu

Vláda schválila návrh o předčasném ukončení zemědělské činnosti, který umožní zemědělcům odejít do důchodu už v 55 letech a získat finanční podporu.
Evropské fondy 19-01-2005

Formuláře žádostí ke Globálním grantům připraveny

Na internetových stránkách Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je možné od pondělí 17. ledna stáhnout formuláře žádostí MSSF-Benefit ke Globálním grantům.
Evropské fondy 10-01-2005

První výzva k podávání žádostí v rámci Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zveřejnila v pátek první výzvu k podávání žádostí v rámci dvou tzv. Globálních grantů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Výzva je určena pouze pro nestátní neziskové organizace (NNO).
Evropské fondy 30-12-2004

Informační semináře ke Globálnímu grantu

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) pořádá v lednu a únoru v jednotlivých krajích České republiky informační semináře pro žadatele o finanční prostředky v rámci Globálního grantu.