Tag: rozvoj

Budoucnost EU 02-03-2010

Strukturální fondy: Ano či ne?

Strukturální fondy se staly modlou nové generace politiků. Kvůli možnému špatnému čerpání z fondů padají ministři (resp. ministryně) a „kouzelný unijní měšec“ láká politiky, kteří v něm vidí kouzelného strýčka, který jim pomůže zalátat jejich díry v rozpočtu.
Budoucnost EU 02-03-2010

Budoucnost kohezní politiky a pohled České republiky

Společně se současnou finanční perspektivou skončí v roce 2013 i dnešní nastavení politiky koheze, do které spadají kohezní a strukturální fondy. Na evropské úrovni se již nyní diskutuje o budoucnosti politiky soudržnosti a o funkci, kterou by měly plnit právě strukturální fondy či kohezní fond. Spolu s dalším osudem Společné zemědělské politiky se jedná o důležitá témata při formování nového víceletého finančního rámce pro léta 2014 – 2020.