Tag: rozšíření

Aktuálně v EU 27-11-2014

Grigorij Mesežnikov: Integrační pojistka slovenské demokracie

Při hodnocení dopadů desetiletého členství Slovenska v Evropské unii by neměla chybět úvaha o významu našeho vstupu do EU v kontextu celkové demokratizace společnosti.
Aktuálně v EU 13-08-2014

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy #25

Transatlantické vztahy, budoucnost evropské obrany a dopady prezidentských voleb na vztahy EU a Turecka. To jsou témata, kterým se v minulém týdnu věnovaly přední evropské think-tanky. Český think-tank Evropské hodnoty připravil pro čtenáře EurActivu jejich přehled.
Rozšíření 11-07-2011

Evropa bez Turecka

Většina evropských občanů (ve Francii a v Německu je to například přes 60%) se domnívá, že Turecko by se nemělo stát součástí Evropské unie.

Východní partnerství v kontextu Evropské politiky sousedství a agendy Visegrádské skupiny

Příprava nových priorit politiky EU vůči východním sousedům by pro země V4 měla představovat důležité poslání. K tomu je ale třeba, aby země Visegrádské čtyřky překonaly vnitřní rozpory a zaujaly „jasnou a vůdčí roli ve vztahu k východoevropským zemím“. Zdůrazňuje to publikace „The Eastern Partnership in the Context of the European Neighbourhood Policy and the Agenda of the Visegrad Group“.
Budoucnost EU 11-01-2010

Turecko a jeho vstup do EU z hlediska bezpečnosti

Otázka vstupu Turecka do EU je záležitostí, která víří vody akademických i politických debat. Jak pro tak proti jeho přistoupení padá mnoho argumentů. Navzdory argumentům kritiků tureckého přistoupení se totiž zdá, že vstup Turecka nepředstavuje pro EU žádná velká a zásadní bezpečnostní rizika. Naopak, v mnoha ohledech je tento krok pro EU z bezpečnostního hlediska dokonce výhodný.
Budoucnost EU 30-01-2008

Srbsko ve dveřích léčebny

Postojem Evropské unie k Srbsku a k řešení Kosovského problému těsně před druhým kolem srbských prezidentských voleb se ve svém komentáři v Respektu zabývá Jiří Sobota, který říká: „Je v zájmu EU, aby pomohla Srbům zvítězit nad démonem“.
Budoucnost EU 28-01-2008

Generátory, pašovaný tabák a americký rapper

Situace v Kosovu je skutečně neutěšená – nezaměstnanost převyšuje 40%, hospodářství ovládá černý trh a politická stabilita je v nedohlednu. Přesto se kosovská ekonomika snaží co nejvíce otevřít světu a začít konečně prosperovat.
Budoucnost EU 12-12-2006

Stále větší EU

Analýza se soustředí na závěry finského předsednictví, které provází horká debata o dalším rozšiřování Evropské unie, zejména s ohledem na Turecko.
Aktuálně v EU 16-10-2006

Každodenní moc korupce

Evropská komise chce přijmout Rumunsko do Evropské unie 1.ledna 2007, pokud tato země udrží korupci pod kontrolou.
Budoucnost EU 12-05-2006

Schyľuje sa k odporu

I keď by si Európa mohla nárokovať mnohé úspechy, dnes stojí na kritickom bode. Európania sa obávajú nezamestanosti, islamského extrémizmu a tureckého pristúpenia. Začínajú chápať, že Európa je skutočnosťou.
Budoucnost EU 29-11-2005

Do Chorvatska bez pasu. Balkánské země se pomalu, ale jistě blíží svému členství v EU

Může to znít trochu nečekaně: za poslední dva měsíce se už potřetí dovídáme, že se Evropská unie hodlá v budoucnu rozšířit o státy, které byly až dosud vnímány spíše v souvislosti s válečným běsněním. Nadějnými čekateli na členství se staly Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Makedonie, jednání mají na dosah také Srbsko, Černá Hora a Albánie.
Budoucnost EU 27-09-2005

Práce v Unii mizí v dáli. Stará Evropa bude opět rozhodovat o zákazech pro nové členy

Prostě se usadit kdekoli na kontinentu a sehnat si tam práci – to je jedna ze základních výsad Evropanů sdružených v Unii. Unijním nováčkům je však zatím zapovězena ve dvanácti zemích staré Patnáctky. A spor o to, zda mají mít noví členové EU stejná pracovní práva jako ti původní, má mnohem větší význam, než by se mohlo na první pohled zdát – hýbe celou Unií, naposled způsobil krach ústavní smlouvy ve Francii.
Aktuálně v EU 04-07-2005

Evropou nezní Osudová

Všechna předchozí rozšíření s sebou přinesla otřesy a emoce. Shodou okolností jsem třikrát stála poblíž, když se přijímali noví členové do Evropské unie. V roce 1975 jsem byla u přijetí Anglie a Irska, v roce 1986 Španělska a konečně v loňském roce České republiky. Pro obyvatele Česka z této zkušenosti vyplývá zajímavá zpráva: ani v minulosti to nováčci v EU neměli nijak snadné.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Je co slavit. První rok se Česku v Evropské unii vydařil

Optimistické scénáře se naplnily – Česko rok po vstupu prosperuje, nedošlo k dramatickému nárůstu nezaměstnanosti ani zdražování. Vládní krize pak ukázala nejpřesvědčivěji, co znamená členství v prestižním klubu – česká koruna se téměř nepohnula a ekonomika si běží v klidu dál.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Zemědělství pod taktovkou EU-25

1. května vstoupí deset středo-, východo- a jihoevropských zemí do Evropské unie. Nadcházející rozšíření přinese privilegia, kterým se dosud těšilo jen patnáct států, na nové členy. Logicky se proto dá předpokládat změna chování v budoucích reformních procesech, jakými jsou Společná zemědělská politika (SZP) a jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Tento komentář se soustředí na dynamiku politické ekonomie EU po rozšíření a dohaduje, do jaké míry přistupující země ovlivní evropskou politickou ekonomii: témata, kterým se zatím dostávalo nedostatečné pozornosti.
Budoucnost EU 30-11-1999

Projev Franze Fischlera: Zemědělství a rozšíření – zbývá 44 dní

Do největšího rozšíření v dějinách EU zbývá pouhých 44 dní. Zemědělství bylo bezpochyby jednou z nejdůležitějších a nejobtížnějších částí vstupních vyjednávání. Je to také nejspíš nejobtížněji implementovatelná součást evropské legislativy. Dohoda o zemědělství, ke které jsme došli v Kodani, je výhodná pro zemědělce v přistupujících zemích a pro venkovské oblasti těchto zemí obecně. Vstup do EU přinese mnohé výhody, které bohužel odpůrci rozšíření úmyslně přehlížejí.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Francie a rozšíření EU: přechod od obrany k útoku

Při své nedávné návštěvě Maďarska se francouzský prezident Chirac pokusil vyvrátit dojem, že jeho země má strach z nadcházejícího rozšíření Evropské unie na východ. Podle francouzských deníků bylo účelem Chirakovy cesty do Budapešti dokonce zlepšit obraz Francie v očích Středoevropanů. Chirac se snažil ve svém projevu před maďarskými poslanci rozptýlit představy o tom, že Francie hledá možnosti, jak - slovy Václava Havla - "znovu rozdělit Evropu". Těžko se mu ale takto mluvilo zhruba dva týdny po summitu evropské trojky - Francie, Německa a Velké Británie, na který ostatní země EU, včetně všech kandidátů, hleděly s velkou nedůvěrou.