Tag: rovnost

V zahraniční politice využívá veto více států, Maďarsko se ale dohodnout ani nesnaží, říká Kočí

V4 má svou roli, Česko by se k ní ale nemělo tak silně upínat, a raději hledat další koalice, říká Kateřina Kočí z VŠE.
Aktuálně v EU 02-07-2015

Skloubení rodiny s profesí naráží v Evropě na stereotypy

Evropská komise stáhne návrh směrnice o mateřské dovolené, který si za několik let nezvládl získat podporu členských států a Evropského parlamentu, a nahradí jej chytřejším a komplexnějším přístupem. Dá se však předpokládat, že při tom bude narážet na zažité stereotypy o skloubení profesního a rodinného života, které jsou typické pro některé evropské země.
Aktuálně v EU 29-06-2015

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy

Čemu se v uplynulých dvou týdnech věnovaly přední evropské think-tanky a akademické instituce? V pravidelném přehledu ty nejzajímavější analýzy pro čtenáře EurActivu zpracovává český think-tank Evropské hodnoty.
Aktuálně v EU 08-03-2015

Rovnost žen a mužů v Evropě: nedokončený příběh

Devět z deseti Evropanů považuje rovnost žen a mužů za základní hodnotu spravedlivější společnosti. Téměř dvě třetiny obyvatel ČR se domnívají, že nerovnost mezi muži a ženami je méně rozšířená než před deseti lety. Nerovnosti však přetrvávají, píše v komentáři eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová.
Sociální politika 04-11-2014

Pomalým tempem k rovnosti pohlaví

Christine Lagardeová, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu, nedávno varovala, že světu hrozí nová „nevýrazná norma“ pomalejšího růstu. Ve svých obavách není osamocená.

Jourové zatápěli reformisté a svobodní

Nepříjemnosti provázející představení české uchazečky o místo eurokomisařky jsou zažehnány. Věra Jourová získala v příslušných výborech evropského parlamentu podporu, teď bude čekat na verdikt, který musí o složení celé Evropské komise vyslovit plénum Evropského parlamentu. „Jsem potěšena, že jsem dostala příležitost konkrétněji okomentovat své záměry a vize. Byl to demokratický proces, náročný, ale zcela legitimní,“ uvedla Jourová.
Aktuálně v EU 07-10-2014

Česko má první komisařku, Jourovou podpořily výbory europarlamentu

Za Věru Jourovou (ANO) se dnes odpoledne postavily všechny čtyři relevantní výbory Evropského parlamentu a doporučily ji na místo eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví. Konečné schválení celé Junckerovy Komise ale závisí na výsledku hlasování pléna europoslanců, které proběhne na konci řijna. Je možné, že do té doby se portfolia ještě přeskupí.
Aktuálně v EU 11-09-2014

Analytik: Jourová může s postojem ke kvótám při grilování narazit

Dosavadní spíše odmítavý postoj budoucí české komisařky Věry Jourové k povinnému zavedení kvót pro ženy ji může při grilování před europoslanci „zatopit“. Podle ředitele českého think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovského jde ale zároveň i o příležitost, jak do portfolia vnést nový pohled. Jourová bude v nové Komisi zastávat post komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví.
Aktuálně v EU 10-09-2014

Europoslankyně Sehnalová: Česko může mrzet, že regiony a dopravu brali sociální demokraté ze zahraničí

To, že Česká republika nezískala ekonomické portfolio, o které usilovala, je podle sociálnědemokratické europoslankyně Olgy Sehnalové, která působí ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, zklamáním. Na druhou stranu je přesvědčena, že portfolio pro spravedlnost a ochranu spotřebitele může komisařka Jourová rozhodovat o důležitých a citlivých otázkách.
Obchod a export 11-03-2013

Na základních školách učí hlavně ženy, na akademické půdě jich je ale málo

Na prvním stupni základních škol v České republice učí skoro jen ženy (97 %). Podobný trend lze nalézt v celé EU. Naopak ve vysokém školství se české ženy ještě neprosadily. V Česku je také hodně lékařek, ale málo manažerek. Ukazují to data Eurostatu publikovaná u příležitosti Mezinárodního dne žen (8. března).
Digitální agenda 13-07-2012

Pomůžou českým firmám kvóty pro počet žen v jejich vedení?

Přes snahu Evropské komise pracuje ve vrcholovém managementu evropských podniků pouze 12 % žen. Pomoci by jim mohla plánovaná kvóta, podle které by mělo být v nejvyšším vedení firem do roku 2015 minimálně 30 % žen. S tímto nařízením však nesouhlasí významné české managerky ani česká veřejnost.
Digitální agenda 17-04-2012

Postavení žen se zlepšuje, ale státy nejsou schopny využít jejich potenciál

Přestože se v uplynulých letech rozdíly mezi ženami a muži v Evropské unii snižují, hlavní výzvy, jako je například nižší participace žen na trhu práce, platové rozdíly nebo menší zastoupení ve vedení společností a veřejných funkcích, se nemění. Vyplývá to ze zprávy, kterou včera zveřejnila Evropská komise.
Digitální agenda 08-03-2011

Rovnost mužů a žen je „nevyřešená záležitost“, pomohou kvóty?

I přesto, že se v Evropské unii den za dnem lepší postavení žen ve společnosti, určité bariéry, například pro vstup do politiky či do vedení podniků, stále přetrvávají. Unijní instituce si lámou hlavu nad tím, zda by ke zlepšení situace nepomohlo zavedení kvót.

ČR má k cíli pro počet dětí v jeslích výhrady

Ministři práce a sociálních věcí budou dnes dopoledne v Bruselu řešit jak zvýšit zaměstnanost matek s malými dětmi. Součástí takzvaného Paktu pro rovné postavení žen a mužů se mají podle informací EurActivu stát i Barcelonské cíle, které mimo jiné počítají s navýšením počtu nejmenších dětí v „zařízeních kolektivní péče“ na 33 %. Česká republika má ale pochybnosti.
Sociální politika 05-11-2010

Nový průzkum: Diskriminace ve sportu je přehlížena

Nová zpráva Agentury EU pro základní práva (FRA) se zabývá rasistickými, antisemitskými a antiromskými projevy v amatérském i profesionálním fotbalu a basketbalu v 27 státech Unie.
Digitální agenda 23-09-2010

Nová strategie EU pro rovnost žen a mužů vyvolává rozpaky

Veřejnost a příslušné organizace novou pětiletou strategii na podporu genderové rovnosti, kterou Komise představila před několika dny (21. září), přijaly s otevřenou náručí. Zároveň však vyjádřily obavy, aby v budoucnosti nezůstalo pouze u slov – dokument je podle nich příliš obecný a postrádá konkrétní praktické návrhy.
Digitální agenda 07-10-2009

Velvyslankyně pro podnikání žen budou usilovat o rovnost pohlaví

Cílem nově vytvořené Evropské sítě velvyslankyň pro podporu žen v podnikání (European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors) je překlenout současné rozdíly v postavení žen a zvýšit počet nových podnikatelů ženského pohlaví v Evropě.

V politice je třeba více žen, myslí si Evropané

Ženy by se měly více zapojit do politiky, protože mohou přinést jiný pohled na věc. Myslí si to většina dotázaných ve zvláštním průzkumu Eurobarometru, který proběhl ve všech členských státech EU.
Průmysl a inovace 06-09-2007

Jochimsen: „EU se nedaří využívat potenciálu vysoce kvalifikovaných žen ve vědě“

Trvalé genderové stereotypy, zejména orgány, kde rozhodují muži, nedostatek transparentnosti při přijímání nových pracovníků a činnost „sítí mužů“, do kterých často ženy nemají přístup, vede k tomu, že EU ztrácí potenciál vysoce kvalifikovaných žen ve vědě. Nevládní nezisková organizace zastupující ženy ve vědě odhaduje, že je potřeba dalších 700.000 výzkumných pracovníků, aby byly splněny Lisabonské cíle.
Sociální politika 18-07-2007

Komise se zabývá problémem rovnosti žen a mužů

Komise ve svém včerejším sdělení identifikovala kroky, které by měly napomoci vyrovnání rozdílů především v odměnách mezi muži a ženami.
Sociální politika 04-07-2007

Sociální otázky patří do hlavní agendy portugalského předsednictví

Deset let poté, co byla odstartována Evropská strategie zaměstnanosti, označilo portugalské předsednictví pracovní místa a sociální záležitosti za své největší priority.

EP chce zajistit dodržování rovnoprávnosti mezi muži a ženami

Poslanci Evropského parlamentu (EP) včera schválili podnět o dodržování principu rovných příležitostí pro muže a ženy. Parlament tak chce přispět k debatě o „Plánu na zrovnoprávnění žen a mužů 2006 – 2010“, který Evropská komise zveřejnila v březnu loňského roku.
Sociální politika 08-03-2007

Práce žen není v EU spravedlivě odměňována

Nová pracovní místa v EU jsou ze 75% obsazována ženami a také většina absolventů univerzit v jednotlivých členských zemí jsou ženy. Na druhé straně ale ženy vydělávají v průměru o 15% méně než muži. To jsou hlavní zjištění nejnovější zprávy Evropské komise o rovnosti žen a mužů.
Budoucnost EU 14-02-2007

Dodržování práv žen v Turecku není uspokojivé, tvrdí Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu převážnou většinou schválili zprávu nizozemské kolegyně Emine Bozkurt (PES). Zpráva upozorňuje na nedostatečný pokrok v oblasti uplatňování nového tureckého trestního zákoníku, který vstoupil v planost v červnu 2005.