Tag: rovné příležitosti

Aktuálně v EU 12-11-2020

EK brojí proti diskriminaci LGBT+. Chce posílit práva duhových rodin a trestat nenávistné projevy

Komise představila vůbec první unijní plán boje proti diskriminaci LGBTIQ komunity, tedy leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů, intersexuálů a queer. V příštích letech se zaměří na  potírání diskriminace a nenávistných projevů a posílení rodinných práv homosexuálů. 
16-09-2008

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost novou výzvu, která se týká zajištění rovných příležitostí na trhu práce.
Sociální politika 19-06-2008

Evropská komise změnila postoj k antidiskriminační legislativě

Neustálý lobbing poslanců Evropského parlamentu a odborů ve prospěch komplexní antidiskriminační legislativy EU přinesl nakonec ovoce. Evropská komise v pondělí 16. června neformálně prohlásila, že předloží návrh, který postaví všechny formy diskriminace mimo zákon.
Sociální politika 21-05-2008

EP podporuje vytvoření evropské antidiskriminační legislativy

Evropský parlament včera připomněl předsedovi Evropské komise Barrosovi závazek, že předloží návrh směrnice, na jejímž základě by bylo možné bojovat proti všem formám diskriminace (věk, náboženství, sexuální orientace, postižení).
Sociální politika 18-04-2008

Britta Thomsen: Pozitivní diskriminace je pro vědkyně nutná

Evropa by se neměla bát pozitivní diskriminace jako způsobu podpory vědkyň, protože tento nástroj pomůže vypořádat se s nedostatkem schopných lidí ve vědních oborech, říká v rozhovoru pro EurActiv autorka zprávy Evropského parlamentu o ženách ve vědě, kterou v pondělí 14. dubna Parlament schválil.
Sociální politika 14-02-2008

Německo musí zintenzívnit boj proti diskriminaci

Evropská komise podala žalobu na Německo z důvodu porušení povinnosti transponovat do svého právního řádu opatření o rovném zacházení v souladu se směrnicemi EU.
Sociální politika 24-01-2008

Zpráva EK: ženy si vybírají málo placená zaměstnání

Přestože stále více žen pracuje, v oblastech, které jsou považovány pro ekonomický rozvoj za klíčové a které jsou lépe honorované, je jich stále málo. Vyplývá to z výroční zprávy Evropské komise o rovnosti mezi muži a ženami.

Evropský parlament vyzývá k boji proti diskriminaci

Poslanci Evropského parlamentu (EP) na svém plenárním zasedání, které se konalo minulý týden, podpořili dvě zprávy týkající se diskriminace na základě rasy a pohlaví.
Sociální politika 26-06-2007

EAPN požaduje zahrnutí NNO do jednání o nové smlouvě EU

Evropská síť proti chudobě (EAPN) vyzvala představitele členských zemí a institucí EU, aby se nadcházející mezivládní konference mohli účastnit také zástupci nestátních neziskových organizací (NNO), které se zabývají sociálními otázkami.
Sociální politika 10-05-2007

ČTK: Evropská komise připravuje strategii zaručující stejné platy pro muže i ženy

Podle informací ČTK by měla Evropská komise nejdříve v červnu předložit novou strategii, na jejímž základě by měly být zrušeny rozdíly v odměňování mezi muži a ženami.
Sociální politika 26-04-2007

EU zahájila kampaň „Za rozmanitost – proti diskriminaci“

Včera byl před budovou Evropského parlamentu ve Štrasburku slavnostně odhalen kamion, jehož úkolem je propagovat rovné příležitosti a rozmanitost v Evropské unii. Cílem je rozvinout co nejširší diskusi mezi občany Unie o této problematice.
Sociální politika 01-03-2007

MPSV vyhlásilo 4. výzvu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo čtvrtou výzvu na podporu projektů zaměřující se na potírání všech forem diskriminace a nerovnosti pracovního trhu.
Sociální politika 12-02-2007

Na antidiskriminační kampaň půjde zřejmě 8 milionů korun

Podle informací ČTK vláda ČR letos dá dvakrát více prostředků na antidiskriminační kampaň než v minulých letech.
Sociální politika 31-01-2007

Odborníci na problematiku genderu požadují po EU akci

V souvislosti s vyhlášením roku 2007 jako Evropského roku rovných příležitostí uspořádalo Evropské hnutí konferenci „Muži a rovnost pohlaví v Evropě“. Snahou hnutí je větší zapojení mužů do problematiky rovnosti mezi muži a ženami.
Sociální politika 23-01-2007

Předsevzetí do nového roku? EU se zavázala k boji s diskriminací

Přes veškeré aktivity, které Evropská unie podniká s cílem omezit diskriminaci, je zapotřebí udělat ještě mnoho. Ve snaze podpořit rovnost stanovila Komise letošní rok jako „Rok rovných příležitostí pro všechny“.
Sociální politika 02-06-2006

Rada EU se dohodla na vytvoření institutu pro rovnost pohlaví

Ministři práce a sociálních věcí Evropské unie se včera v Lucemburku shodli na podmínkách fungování Evropského institutu pro rovnost mezi muži a ženami. Některé otázky zůstávají ještě nedořešeny.
Sociální politika 02-06-2006

Poslanci EP vyzvali ke zlepšení postavení romských žen

Poslanci Evropského parlamentu (EP) včera přijali zprávu, ve které upozorňují na špatnou situaci žen romského původu v Evropské unii, zejména v nových členských zemích.
Sociální politika 18-04-2006

EK: V Unii by mělo pracovat více žen

Evropská komise se minulý týden rozhodla zvýšit zaměstnanost žen v institucích a orgánech Evropské unie. Zvýšení by se mělo týkat především pracovních míst, která jsou spojena s většími rozhodovacími pravomocemi.
Evropské fondy 01-03-2006

MPSV vyhlásilo 2. výzvu v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil druhou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Evropské fondy 30-11-1999

Příručka poradí zaměstnavatelům, jak umožnit skloubení profesního a rodinného života pracovníků

Český svaz žen finalizuje práci na projektu „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“, v rámci kterého by měla vzniknout příručka s návodem pro zaměstnavatele, jak pracovníkům umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života.