Tag: ROP

Evropské fondy 02-03-2015

Ředitelka ROP Moravskoslezsko: Pokud každá kontrola říká něco jiného, příjemce to odradí

„Kontrol je někdy opravdu až moc a často se stává, že se soustředí na nepodstatné maličkosti a zapomínají na celek a smysl projektu,“ říká v rozhovoru pro EurActiv ředitelka Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Kateřina Dostálová. Nejistota, která panuje v českém právním prostředí, může mít dokonce za následek to, že potenciální příjemce dotací z EU od podání žádosti odradí.
Evropské fondy 25-10-2013

Tomáš Novotný: ČR při čerpání z fondů EU zaspala

„Hlavní problém celé dnešní situace s čerpáním prostředků z evropských fondů spočívá v tom, že se během posledních sedmi let správně nereagovalo na skutečnost, že to někde nefunguje. Odkládat řešení na konec období nejde,“ uvedl v rozhovoru pro EurActiv Tomáš Novotný, ředitel Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Evropské fondy 02-04-2013

Dan Jiránek: Fondy jsou pro města a obce velkou příležitostí

„Fondy EU znamenají pro česká města a obce především velkou příležitost, která může být využita dobře a smysluplně, ale také špatně a neefektivně. Záleží na každém konkrétním městě či obci, jak s nimi naloží,“ říká v rozhovoru pro EurActiv Dan Jiránek, primátor města Kladna a předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR).