Tag: Romové

Aktuálně v EU 18-05-2016

Doporučení: ČR musí přidat ve vzdělávání a investicích do dopravy a energetiky

Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, lepší investiční prostředí, inkluze romské populace či zatraktivnění učitelského povolání. To jsou oblasti, které si v případě České republiky zasluhují v nejbližší době největší reformy. V dnes zveřejněné sadě několika doporučení, která bývají pravidelně publikovány v rámci tzv. Evropského semestru, to uvedla Evropská komise.
Aktuálně v EU 29-05-2015

Komise: ČR trápí nedostatek učitelů a nízká školní docházka u znevýhodněných dětí

Vedle doporučení v oblasti vysokoškolského vzdělávání si Evropská komise v rámci letošního Evropského semestru v případě ČR všimla i povinného vzdělávání. Vzkaz, který do Prahy vyslala, je jasný: v českém základním školství nepracuje dostatek učitelů a země by měla lépe zajišťovat inkluzivnější vzdělávání. Mladí lidé se slabým socioekonomickým zázemím, včetně Romů, totiž vykazují nižší úspěšnost ve vzdělávání i na trhu práce.

Ombudsmanka EU: Fondy 2014-2020 mohou podpořit projekty porušující základní práva

Z prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů mohou být v příštích letech financovány projekty, které odporují Listině základních práv a svobod EU. Na toto riziko upozornila Evropskou komisi ombudsmanka EU Emily O´Reillyová. Podobné obavy sdílejí i některé české organizace usilující o sociální inkluzi znevýhodněných lidí v ČR. Na Brusel se obrátily před několika týdny.
Aktuálně v EU 15-05-2015

EU: Za školky a služební zákon Česko chválíme, jinde je ale pokrok stále omezený

V Česku stále přetrvávají rozsáhlé daňové úniky a korupce, na trhu práce nejsou dostatečně zastoupeny některé znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou Romové nebo matky malých dětí. Česko má navíc nízkou úroveň dopravní infrastruktury, nedostatek učitelů a kvalita českého vysokoškolského vzdělávání je pochybná. To jsou hlavní výtky Komise v hodnocení Česka v rámci tzv. evropského semestru. Pokrok vidí v přijetí zákonů o dětských skupinách a státní službě.
Aktuálně v EU 13-05-2015

Pokročila ČR v integraci romských žáků? Brusel na to nezapomene ani v letošních doporučeních

I přístupem k romským žákům v Česku by se mohla zabývat letošní doporučení Evropské komise, která každý rok hodnotí vývoj v hospodářských politikách členských zemí a provedených reformách. Evergreenem doporučení pro Česko bývá daňová politika nebo fungování trhu práce. Doporučení za rok 2015 by měla Komise představit dnes odpoledne. Kvůli romským dětem už proti Česku běží řízení pro porušení povinnosti.

Europoslanci chtějí uznat romskou genocidu za druhé světové války

Europoslanci zasedající ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřních věci Evropského parlamentu včera (15. dubna) přijali rezoluci, ve které odsoudili nesnášenlivost vůči Romům žijícím v Evropě. Chtějí také, aby došlo k uznání romské genocidy za druhé světové války. Měl by ji připomínat Evropský den památky obětí holocaustu Romů.
Aktuálně v EU 08-04-2015

Komise: Na integraci Romů je třeba ještě zapracovat

Postavení Romů žijících v EU se příliš nelepší, tvrdí Komise. Nejpočetnější evropská menšina se musí stále potýkat s častou diskriminací a sociálním vyloučením, což kritzuje i česká komisařka Věra Jourová, která se romské problematice věnuje ve svém portfoliu. Řešením je integrace Romů do společnosti, která je však stále na počátku a bude trvat ještě mnoho let.
Evropské fondy 29-08-2013

Komise odmítla přesun nevyčerpaných peněz z fondů EU na podporu Romů do Německa

Evropská komise vyloučila spekulace některých zahraničních médií o tom, že prostředky z evropských fondů, které měly v Rumunsku a Bulharsku zlepšit životní situaci romské populace, budou přesunuty do Německa.
Evropské fondy 27-06-2013

Integrace Romů by měla být součástí Dohody o partnerství, zní z Komise

Integrace romské populace by podle Evropské komise neměla chybět v Dohodě o partnerství, kterou pro budoucí programové období 2014-2020 uzavírá evropská exekutiva se členskými státy.

Komise: ČR by měla více investovat do předškolní péče

Podle jednoho z doporučení, které Evropská komise v rámci evropského semestru České republice udělila, by mělo Česko výrazně zvýšit dostupnost zařízení péče o děti. Pomoci by mu k tomu měl projednávaný zákon o dětské skupině či navýšení kapacity těchto zařízení. Mateřské školy totiž v posledním roce odmítly téměř 59 tisíc žádostí, což má za důsledek, že v ČR pracuje vůbec nejméně matek s malými dětmi v celé EU. Vláda by se měla také zaměřit na sociální inkluzivnost a zvýšení účasti romských dětí v těchto zařízeních.
Evropské fondy 23-04-2013

Komise: Fondy EU by v období 2014+ měly podpořit i sociální začlenění Romů

Členské státy by měly zajistit, aby se v jejich plánech na investice z evropských fondů v příštím sedmiletém období (2014-2020) počítalo i se sociálním začleňováním romského obyvatelstva. Na přípravě příštího období by se tak měly podílet i romské neziskové organizace a odborníci na problematiku. Nedávno to uvedla Evropská komise.
Sociální politika 22-06-2012

Integrace romské menšiny v Česku i celé EU zůstává zásadní výzvou

Podle kvalifikovaných odhadů žije v České republice až 300 tisíc etnických Romů. Přesto jen zlomek romské populace získal vyšší vzdělání a dosahuje kariéry v rámci a nikoliv vedle majoritní společnosti. Lepší integraci má podle některých názorů usnadnit dlouhodobá komunitní práce a důrazné odstraňování předsudků. Současná vládní koncepce k tomuto účelu podporuje rozvoj kulturního života Romů.
Sociální politika 24-05-2012

Studie: V ČR je nejvíce Romů, kteří mají placené zaměstnání

Ve srovnání s jinými zeměmi v Evropě se čeští Romové nejlépe uplatňují na trhu práce a mají trvalé placení zaměstnání. Poukázala na to zpráva o situaci Romů v 11 členských zemích, kterou zpracovala unijní Agentura pro základní práva ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN.
Sociální politika 30-09-2011

Human Rights Watch kritizuje Francii za diskriminaci Romů

Francie stále pronásleduje a vystěhovává obyvatele EU, kteří jsou romského původu. Nedávno na to upozornila mezinárodní nevládní organizace, která se zabývá výzkumem lidských práv, Human Rights Watch.
Sociální politika 21-09-2011

Maďarsko posílá Romy do práce

Podle tvrzení maďarské opozice posílají místní regionální úřady romské obyvatelstvo do práce v rámci programu, který prý připomíná pracovní tábory z dob nacistické nebo sovětské nadvlády. Evropská komise včera (20. září) prohlásila, že o něčem takovém nemá žádné informace.
Digitální agenda 06-04-2011

Komise chce vidět Romy ve škole

Všechny romské děti v Evropě by měly chodit do školy, tak zní jedna z hlavních priorit EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, jejichž rámec včera (5. dubna) představila eurokomisařka pro lidská práva Viviane Reding.
Sociální politika 10-03-2011

Evropský parlament vyzývá Unii ke společné strategii na začlenění Romů

Evropský parlament se včera (9. března) postavil za celoevropskou strategii na podporu sociálního začleňování romských komunit. Evropská komise ale trvá na tom, že tato problematika by měla být odpovědností vlád jednotlivých členských států Evropské unie.
Sociální politika 08-11-2010

Francouzská vyhoštění se nyní zaměřují na „Rumuny“ a „Bulhary“

Za prvních devět měsíců tohoto roku vyhostila Francie 6.552 Rumunů a 910 Bulharů, vyplývá z vyjádření francouzského ministra pro přistěhovalectví Erica Bessona, který přestal tyto vyhoštěné občany EU nazývat „Romy“. Informuje o tom rumunský EurActiv.
Sociální politika 30-09-2010

Francie musí obhájit deportace Romů

Evropská komise se rozhodla „pozvat si na kobereček“ Francii kvůli jejímu tvrdému zákroku proti ilegálním romským táborům. Francie má nejpozději do 15. října vyvrátit, že by byly repatriace namířeny pouze na jednu konkrétní etnickou skupinu. Zahájení soudního řízení proti Francii Komise nevylučuje.
Budoucnost EU 29-09-2010

Maďarské předsednictví se zaměří na zaměstnanost a otázku Romů

Hospodářské zotavení a integrace Romů budou hlavní priority maďarského předsednictví v první polovině roku 2011, uvedla na konci minulého týdne maďarská ministryně pro evropské záležitosti Enikő Győri.
Rozšíření 27-09-2010

Rumunsko a Bulharsko chtějí usilovat o vstup do Schengenu společně

Během své návštěvy v Sofii (23. září) nalezl rumunský prezident Traian Basescu spojence ve svém bulharském protějšku Georgi Parvanovovi. Oba volali po rychlém vstupu obou zemí do schengenského prostoru. Informace o tom přinesl bulharský partner EurActivu Dnevnik.
Sociální politika 22-09-2010

Komise chce vyšetřit Francii kvůli Romům

Komisařka pro lidská práva Viviane Reding, která v minulosti několikrát ostře vystoupila proti zacházení Paříže s francouzskými Romy, oznámila, že Komise zahájí proti Francii a dalším zemím EU řízení za neimplementaci směrnice z roku 2004 o volném pohybu osob.
Budoucnost EU 17-09-2010

Bruselský summit proběhl ve stínu Sarkozyho a Romů

Včerejší summit Evropské rady v Bruselu se věnoval především zahraniční politice EU, ale ani ekonomické záležitosti nakonec nezůstaly zcela bez povšimnutí. Většině médií však učaroval vyostřený spor mezi Evropskou komisí a francouzským Elysejským palácem, ve kterém jde o repatriaci francouzských Romů zpět do zemí jejich původu.
Sociální politika 10-09-2010

Evropský parlament odsoudil Francii za vyhošťování Romů

Středo-pravicové Evropské lidové straně (EPP), ve které zasedají také straničtí kolegové francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, se nepodařilo zablokovat usnesení tvrdě kritizující vyhoštění Romů z Francie.