Tag: republika

10 let v EU jsme jen brali. Jste připraveni začít dávat?

Před 10. výročím vstupu ČR do EU v těchto dnech neuniknete. Výjimkou nebude ani tento krátký komentář. Z uplynulých 10 let jsem v Bruselu strávil přesně polovinu. Nemá příliš smysl hodnotit, zda bylo členství v EU pro Česko přínosem či nikoliv. Jednoznačně bylo. Důvodem nejsou ani tak dokola opakované unijní dotace, ale především právní rámec. Zhruba dvě třetiny přijaté legislativy v současnosti pochází z Bruselu.

Tajemství českého úspěchu v EU?!

Může být Česká republika v EU úspěšnější? Můžeme lépe využít možností, které nám členství v Unii nabízí? Můžeme se dokonce zařadit mezi ty státy, které mají klíčové slovo při každodenním rozhodování a určování dalšího směřování evropské integrace? Rozhodně ano! Publikace, která vznikla ve spolupráci Evropských hodnot a Konrad Adenauer Stiftung přináší reflexe, analýzy a konkrétní doporučení předních odborníků na fungování EU, kteří odkrývají, v čem spočívá tajemství úspěchu České republiky v Evropské unii.

Agenda pro českou zahraniční politiku 2011

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) představuje novou publikaci s názvem Agenda pro českou zahraniční politiku 2011. Jejím obsahem je na jedné straně hodnocení vývoje a událostí roku 2010, které se váží k české zahraniční politice, a na straně druhé jsou v publikaci předložena konkrétní doporučení analytiků a spolupracovníků AMO pro následující období.

Transformace, bezpečnost a prosperita v multilaterálním rámci: Koncepce pro českou zahraniční politiku 2011-2017

Text nazvaný Transformace, bezpečnost a prosperita v multilaterálním rámci si klade za cíl rozpoutat odbornou diskusi o podobě připravovaného oficiálního dokumentu a žádoucím směřování české zahraniční politiky v příštích několika letech.

Česká zahraniční politika – perspektivy změn po volbách 2010

Asociace pro mezinárodní otázky a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM představují paper, který se zabývá analýzou možné podoby zahraniční politiky nové vlády. Autoři se zaměřili na priority české zahraniční politiky (ČZP) v programech stran, na jejich programový průnik a na následnou kontinuitu koncepce ČZP v otázkách Evropské unie, transatlantických vztahů, Ruska, lidských práv a rozvojové spolupráce. V závěru paperu je nastíněno pravděpodobné rozdělení portfolií.