Tag: řepka

Aktuálně v EU 12-10-2017

Jídlo vs. biopaliva. Kdo vyhraje?

Návrhy Komise na snížení podílu konvenčních biopaliv a jejich nahrazení těmi pokročilejšími nenechají spát farmáře ani spotřebitele. Jaké jsou důsledky navržených změn pro české i evropské zemědělství? Názory se liší.
Biopaliva 08-08-2012

Bionafta z řepky prý neprospívá ovzduší tak moc, jak tvrdí EU

Přístup Evropské komise k bionaftě vyráběné z řepky olejky je podle studie dvou německých odborníků do značné míry netransparentní. Ve své analýze například ukázali, že bionafta nepomáhá snížit množství emisí skleníkových plynů v takové míře, o jaké hovoří evropské instituce.
Zemědělství 01-09-2005

EK souhlasí s dovozem geneticky upravené řepky olejné

Evropská komise včera vydala souhlas s dovozem a dalším zpracováním geneticky upravené řepky olejné, známé pod zkratkou GT73.