Tag: regionů

Generální tajemník Výboru regionů: Starostové můžou obnovit důvěru v politiku

Jeden z nejdůležitějších úřednických postů v Bruselu od pondělí zastává Jiří Buriánek. Bude řídit administrativu Výboru regionů, do této pozice přišel z Rady EU. Slibuje, že prostřednictvím českých členů této instituce o ní bude v Česku více slyšet.

Starostové a regionální politici EU a zemí Východního partnerství jednali v Polsku

Včera (8. června) se v polské Poznani uskutečnilo první zasedání nové platformy, která sdružuje 36 primátorů, starostů a regionálních politiků nejen ze členských zemí EU, ale i sousedních států v rámci Východního partnerství. Cíl je jasný: podpořit přeshraniční spolupráci a umožnit regionálním a místním orgánům promlouvat do politiky Východního partnerství.
Evropské fondy 11-07-2011

Diskuse o rozpočtu kohezní politiky v EU neutichá

Poté, co Evropská komise zveřejnila návrh příštího sedmiletého rozpočtu (2013-2020), unijní instituce, národní vlády a regionální samosprávy se i nadále snaží, aby získaly co největší kontrolu nad budoucím přerozdělováním peněz z evropských fondů.
Evropské fondy 27-05-2011

Zřízení nové kategorie regionů se europoslancům zamlouvá

Evropskému parlamentu se líbí myšlenka rozdělení evropských regionů na tři kategorie v závislosti na jejich HDP na hlavu. Včera (26. května) to schválil europoslanecký výbor pro regionální rozvoj.
Evropské fondy 26-05-2011

V Evropě se rodí třetí makroregionální strategie, tentokrát pro Jadran a Jónské moře

Evropští komisaři, národní vlády a představitelé regionů podporují plán na vytvoření nové makroregionální strategie, která by měla položit základy efektivní spolupráce mezi osmi zeměmi, jež se rozkládají na březích Jaderského a Jónského moře.
Evropské fondy 12-05-2011

Výbor regionů: V oblasti sociálních inovací je potřeba podporovat i malé projekty

Zástupci evropských regionů a měst chtějí, aby finanční prostředky z fondů EU byly v příštím sedmiletém programovacím období ve zvýšené míře vynakládány i na podporu nových přístupů k řešení palčivých problémů se sociální tématikou. Podpora by měla proudit i malým projektům, kterým je třeba dát šanci, shodli se.
Evropské fondy 01-04-2011

Regiony mají námitky vůči představě Komise o reformě kohezní politiky

Zástupci regionálních a místních úřadů, kteří v těchto dnech zasedají v Bruselu, se pravděpodobně postaví proti některým částem návrhu Evropské komise na reformu strukturálních fondů po roce 2013. Nelíbí se jim například sankce za porušování Paktu stability a růstu a nebo tzv. výkonnostní rezerva, která slibuje odměny úspěšným regionům.
14-02-2011

RR Střední Morava vyhlásila novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila vyhlásila novou výzvu v oblasti Integrovaného rozvoje a obnovy regionu.
Evropské fondy 28-01-2011

Výbor regionů: Pravidla pro přeshraniční spolupráci je třeba zjednodušit

Evropská komise by měla zapracovat na zjednodušení pravidel pro přeshraniční spolupráci mezi regiony a městy z rozdílných členských zemí EU. Včera (27. ledna) k tomu evropskou exekutivu vyzval Výbor regionů.
27-12-2010

3. výzva v ROP Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti regeneraci brownfields v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
Evropské fondy 07-12-2010

Výbor regionů: Do boje s klimatickou změnou zapojte i regiony

Podle Výboru regionů mohou snahy mezinárodního společenství vypořádat se s klimatickou změnou přijít vniveč, pokud se v nich nedá větší prostor regionům.
27-10-2010

RR Moravskoslezsko otevřela nové výzvy v cestovním ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
26-10-2010

RR Severovýchod otevřela novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila novou výzvu v oblasti rozvoje regionálních center v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
13-10-2010

Výzva pro oblast marketingu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
11-10-2010

Nové výzvy v ROP Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela dvě výzvy v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
Evropské fondy 06-10-2010

Výbor regionů volá po další regionální strategii – tentokrát pro oblast Severního moře

Evropská unie bude mít možná již v pořadí třetí regionální „makrostrategii“. Po vloni schválené strategii pro Pobaltí a v současné době připravované Podunajské strategii by ta nejnovější měla sdružovat země nacházející se na pobřeží Severního moře a Lamanšského průlivu.
Energetika 03-05-2010

Regiony ‚nebudou čekat na rozkazy‘ ohledně energetické politiky

Evropské regiony chtějí rychlejší pokrok v energetické politice, ať už jim v tom Evropská komise pomůže, nebo ne. Shodli se na tom zástupci regionů na společném setkání v Bruselu, které proběhlo ve čtvrtek 29. dubna.
Evropské fondy 19-04-2010

Výbor regionů chce v regionální politice udržet status quo

Výbor regionů se minulý týden ponořil do debaty o budoucnosti regionální politiky EU. Členové výboru chtějí udržet status quo a zaměřit více pozornosti na takzvané „transition regions“.
09-04-2010

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila další výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela tři nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).
Vzdělávání 09-04-2010

Nové výzvy v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).
Evropské fondy 31-03-2010

Mercedes Bresso po necelých dvou měsících odstupuje z čela Výboru regionů

Italská socialistka Mercedes Bresso se po prohraných regionálních volbách v severní Itálii dostala do nepříjemné situace. Po necelých dvou měsících, kdy jí zástupci regionů a místních samospráv zvolili do čela Výboru regionů, který v Bruselu hájí jejich zájmy, musí historicky první žena, která kdy stanula v čele této instituce, odstoupit.
30-03-2010

RR Jihovýchod otevřela novou výzvu pro cestovní ruch

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).
Budoucnost EU 24-03-2010

Evropa 2020 potřebuje svůj vlastní rozpočet, říká předsedkyně Výboru regionů

Úvahy, podle nichž by se z části peněz určených na podporu zaostávajících regionů mělo financovat naplňování nové strategie Evropa 2020, jsou podle Mercedes Bresso, předsedkyně Výboru regionů, mylné. Bresso v rozhovoru pro francouzský EurActiv říká, že EU musí pro strategii najít jiný zdroj financování.
18-03-2010

RR Severozápad otevřela novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti IPRM v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).