Tag: regionalního

Digitální agenda 16-01-2013

Rodinné podniky v Evropě posilují

Rodinný byznys v posledních letech roste, a to i v nových členských státech EU. Jak zaznělo na Evropském regionálním fóru, které se konalo ve Varšavě, rodinné podniky čelí množství specifických problémů. Ty se týkají hlavně převodů dědictví a řízení firmy.
01-07-2009

Nová výzva v ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod dnes otevřela novou výzvu pro předkládání projektů zaměřených na rozvoj nemotorové dopravy v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).
07-11-2008

Regionální rada NUTS II Severovýchod vyhlásila výzvu pro oblast rozvoje venkova

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela 10. výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.
08-10-2008

Regionální rada regionu NUTS II Střední Čechy otevřela novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci Prioritní osy 3 Integrovaného rozvoje území.
03-07-2008

Regionální rada Jihozápad vyhlásila třetí kolo výzev

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad otevřela třetí kolo výzev ve třinácti oblastech podpory Regionálního operačního programu Jihozápad.
Evropské fondy 17-02-2006

Magistrát hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na hodnocení SEA

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil podmínky veřejné zakázky na projekt „SEA – Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II – hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 – 2013 na životní prostředí“ (hodnocení SEA).