Tag: regionální Archives

 • Diskuse ministrů o budoucnosti fondů EU: konsensus zatím v nedohlednu

  Evropské fondy 22-02-2011

  Význam budoucí regionální politiky EU je nepopiratelný, shodly se členské státy na své včerejší (21. února) bruselské schůzce na ministerské úrovni. Stále ale existuje řada palčivých témat, u nichž se ministrům společnou řeč zatím najít nepodařilo – namátkou jmenujme tzv. kondicionalitu, tedy podmíněné uvolňování prostředků z fondů EU.

 • Komise na konci roku pozastavila přísun dotací Velké Británii, prý podváděla

  Evropské fondy 18-02-2011

  Evropská komise zmrazila příliv peněz ze strukturálních fondů EU do Velké Británie kvůli pochybnostem, které se vznášejí nad správou unijních dotací na straně britských úřadů. Británie je paradoxně jednou ze členských zemí EU, které se do systému přerozdělování finančních prostředků z unijních fondů pravidelně opírají. Na případ upozornily britské Finacial Times.

 • Fondy EU: Česko varuje před umělými vazbami na Evropu 2020

  ČR v Evropské unii 14-02-2011

  Příliš svazující propojení se strategií Evropa 2020 a nedostatečný ohled na potřeby regionů a členských států. To je to, na co Česká republika upozorňuje v souvislosti s připravovanou reformou regionální politiky EU, která tvoří rámec pro financování projektů z evropských fondů po roce 2013.

 • Evropská komise chce bojovat za třetí kategorii regionů

  Evropské fondy 14-02-2011

  Evropská komise hodlá členské státy přesvědčit, že by měly v rámci chystané reformy kohezní politiky EU po roce 2013 přidat peníze nejen nejzaostalejším regionům, ale také těm, které jsou na tom o něco lépe.

 • Šest operačních programů možná přijde o část alokace

  ČR v Evropské unii 09-02-2011

  Obavy, že Česko nebude schopné vyčerpat dotace EU, na které má v současném programovacím období 2007-2013 nárok, jsou podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského liché. Některé operační programy, kde je čerpání evropských dotacích pomalejší, ale zřejmě o část prostředků přijdou. Návrh na případný přesun prostředků směrem k úspěšnějším programům chystá MMR na duben.

 • Nová výzva Regionální rady Střední Čechy

  Doprava 09-02-2011

  Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy uvedla novou výzvu v oblasti dopravy v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy).

 • Aktuální výzva Regionální rady Severovýchod

  09-02-2011

  Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela novou výzvu v oblasti rozvoje regionálních center v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

 • Administraci OP LZZ bude vykonávat externí společnost

  ČR v Evropské unii 08-02-2011

  Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o tom, že administraci některých oblastí podpor v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost svěří externí společnosti. Aktuální stav zaměstnanců není schopen zajistit rychlost a kvalitu vyřizování velkého množství projektů.

 • Hahn: Regiony, při čerpání peněz pospíchejte, příště by už nemusely být

  Evropské fondy 02-02-2011

  Regiony by měly více zapracovat na čerpání financí, které jim nabízejí strukturální fondy EU. V opačném případě totiž hrozí, že rozpočet pro kohezní politiku po roce 2013 bude výrazně menší než je ten současný. Včera to v Bruselu uvedl komisař zodpovědný za regionální politiku Johannes Hahn.

 • Německý europoslanec chce změnit orientaci evropských fondů

  Digitální agenda 04-01-2011

  Mluvčí německých liberálů v Evropském parlamentu, europoslanec Michael Theurer, chce změnit zaměření evropských strukturálních fondů a Kohezního fondu. Více peněz by podle něj mělo v budoucnu jít hlavně na podporu inovačních schopností malých a středních podniků. Informuje o tom německý EurActiv.

 • 3. výzva v ROP Moravskoslezsko

  27-12-2010

  Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti regeneraci brownfields v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

 • Díky dotacím z evropských fondů vyrostlo v Novém Boru rodinné centrum

  Evropské fondy 17-12-2010

  Finanční prostředky z evropských fondů výrazně napomohly k realizaci Centra pro rodinu Koblížek v Novém Boru na Českolipsku, jehož mottem je „podporovat rozvoj jednotlivce a zlepšení mezilidských vazeb.“ Zkušenosti s úspěšným projektem hodlá realizační tým uplatnit při žádosti o finance na další podobný projekt.