Tag: regionální

Budoucnost EU 31-05-2010

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 aneb Evropská odysea 2014+

Současné programové období 2007-2013 představuje z pohledu ČR velice štědrý zdroj finančních prostředků z fondů EU, k dispozici je 26,69 miliard eur. Ale velkou neznámou je, jak bude situace vypadat, až současné programové období skončí a jaká bude vlastní kohezní politika Evropské unie pro nové plánovací období?
Budoucnost EU 02-03-2010

Strukturální fondy: Ano či ne?

Strukturální fondy se staly modlou nové generace politiků. Kvůli možnému špatnému čerpání z fondů padají ministři (resp. ministryně) a „kouzelný unijní měšec“ láká politiky, kteří v něm vidí kouzelného strýčka, který jim pomůže zalátat jejich díry v rozpočtu.
Budoucnost EU 02-03-2010

Budoucnost kohezní politiky a pohled České republiky

Společně se současnou finanční perspektivou skončí v roce 2013 i dnešní nastavení politiky koheze, do které spadají kohezní a strukturální fondy. Na evropské úrovni se již nyní diskutuje o budoucnosti politiky soudržnosti a o funkci, kterou by měly plnit právě strukturální fondy či kohezní fond. Spolu s dalším osudem Společné zemědělské politiky se jedná o důležitá témata při formování nového víceletého finančního rámce pro léta 2014 – 2020.
Evropské fondy 21-01-2005

Zhodnocení absorpční kapacity v českých regionech

Příspěvek „Zhodnocení absorpční kapacity v českých regionech“ je součástí sborníku z konference „Budoucnost strukturální politiky Evropské unie“, kterou na podzim 2004 v Praze uspořádal Institut pro strukturální politiku (IREAS). Zabývá se problematikou čerpání finančních prostředků z fondů a připraveností České republiky. Pozornost je věnována také podobě strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013.
Evropské fondy 30-03-2003

Regionální politika České republiky v období po vstupu do Evropské unie

Cílem této studie je analyzovat kritické body přípravy na využívání strukturální pomoci v České republice po vstupu do EU – tedy absorpční kapacitu ČR. Hlavní otázkou je, zda v době svého vstupu do EU bude Česká republika mít: • vytvořené funkční implementační struktury a odpovídající lidské zdroje – institucionální připravenost • připravený dostatek kvalitních projektů – projektová připravenost • dostatek prostředků na spolufinancování – zajištění spolufinancování